HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
      

    

Aan Jezus' voeten - 4

is de vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

HIJ DIE ALLES HEEFT GEMAAKT

Lees de Bijbel

Jezus riep de kinderen bij Zich en zei tegen Zijn discipelen: "Laat de kinderen tot Mij komen! Houd ze niet tegen. Want voor dezen is het Koninkrijk van God.

VOORLEES- EN MEELEES-BOEK VOOR OUDERS EN KINDEREN

Maak hieronder je keus. 1 = Inleiding op deze serie 48 = Slotwoord op deze serie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Er is iets heel moois om te weten. Zou je het graag willen weten? 

Kijk eens naar je hand. Buig je vin­gers maar. Pak nu eens iets op. Je hand kan veel dingen doen, en heel goed ook. Weet je wie de hand heeft gemaakt? God.
Kijk nu eens naar het gezicht van iemand die bij je is of, als je alleen bent, in een spiegel. Wat zie je? ­Je ziet een mond, een neus en ook twee ogen. Hoe kun je ze zien? Met je eigen ogen. En wie heeft de ogen gemaakt? God. Is dat niet prachtig? Je kunt met je ogen heel veel dingen zien. Je kunt naar bloemen kijken. Je kunt vogels zien. Je kunt naar het groene gras en naar de blauwe lucht kijken.

Wie heeft deze dingen gemaakt?

­Heeft een mens ze gemaakt? Nee. Mensen kunnen een huis maken. Maar niemand kan gras maken dat groeit. Mensen kunnen geen vogel, bloem of ander levend iets maken. Wist je dat? God is Degene die al deze dingen heeft ge­maakt. God heeft de hemel en de aarde ge­maakt. Hij heeft ook de mensen gemaakt. Hij schiep de eerste man en de eerste vrouw. Jezus heeft ons dit geleerd. ­Matthéüs 19:4-6.

Hoe wist Jezus dat God de man en de vrouw heeft gemaakt? Heeft Jezus gezien dat God dit deed? Ja, inder­daad. Jezus was bij God toen God de man en de vrouw maakte. Jezus is immers de Zoon van God.

Het staat allemaal in de Bijbel

De Bijber vertelt ons dat God zei: "Laten wij de mens maken." Weet je tegen wie God sprak?, - Hij sprak tegen zijn Zoon, degene die later naar de aarde is gekomen en onze Heiland werd! - Genesis 1 :26.
Alles wat God heeft gemaakt, is een bewijs van zijn liefde. God heeft de zon gemaakt. De zon geeft ons licht en houdt ons warm. Alles zou koud zijn en er zou geen leven op aarde zijn als wij de zon niet hadden. Ben je niet blij dat God de zon heeft gemaakt?

Is het niet een groot wonder?

God laat het ook regenen en stormen. Soms vind je de regen en storm misschien niet prettig omdat je dan niet buiten kunt spelen. Maar de regen is nodig om de bloemen te laten groeien en storm maakt de lucht weer heerlijk fris. Als wij dus mooie bloemen zien, zullen wij er dan niet voor danken? En wie moeten wij danken als wij vruchten en groenten eten die lekker smaken? Wij moeten God danken, omdat zijn zon en regen alles doen groeien. God is zo goed om al deze prachtige dingen voor ons te doen.

Weet je waar God is?

De Bijbel vertelt ons dat God in de hemel woont.
Kun je God zien? Nee. De bijbel zegt: 'Niemand kan God zien.' Niemand dient dus te proberen een afbeelding of een beeld van God te maken. God zegt ons zelfs dat wij niet moeten proberen een beeld van hem te maken. Wij dienen zulke dingen dus niet in ons huis te hebben, niet waar? Exodus 33:20; 20:4, 5.
Maar als je God niet kunt zien, hoe weet je dan dat er werkelijk een God is?

Denk eens na

Kun je de wind zien? Nee. Niemand kan de wind zien. Maar je kunt de dingen zien die de wind doet. Je kunt zien dat de bladeren bewegen als de wind door de bomen waait. Je gelooft dus dat er wind is.
Je kunt de dingen die God heeft gedaán ook zien. Als je een levende bloem of een vogel ziet, zie je iets dat door God is gemaakt. Je gelooft dus dat er werkelijk een God bestaat.

Iemand zou je kunnen vragen: "Wie heeft de zon en de aarde gemaakt?" Wat zou je zeggen? Je kunt zeggen dat God ze heeft gemaakt. De Bijbel zegt: "God schiep de hemel en de aarde." - Genesis 1 :1.
En als iemand je nu eens vraagt: "Heeft God ook de mens en de dieren gemaakt?" Wat zul je dan zeggen? Zeg hem: "Ja, God heeft de mens en de dieren gemaakt. God heeft ook de vogels gemaakt." De Bijbel zegt: 'God heeft alles geschapen.' - Efeziërs 3:9.

Als iemand niet gelooft

Iemand zou je kunnen zeggen dat hij niet in God gelooft. Wat zul je dan zeggen? Waarom zou je niet op een huis wijzen. Vraag die persoon dan: "Wie heeft dat huis gemaakt?" Iemand heeft dat gedaan. Het huis heeft zichzelf toch niet gemaakt, of wel soms?
Neem hem of haar dan mee naar een tuin en laat hem een bloem zien, Vraag hem: "Wie heeft dit gemaakt?" Geen mens heeft dit gedaan. En omdat het huis zichzelf niet heeft gemaakt, heeft ook deze bloem zichzelf niet gemaakt. Iemand heeft de bloem gemaakt. God heeft dit gedaan.

Let eens op de vogels

Vraag die persoon stil te zijn en naar het lied van een vogel te luisteren. Vraag hem dan: "Wie heeft de vogels gemaakt en ze leren zingen?" God. God is Degene die de hemel en de aarde en alles wat leeft heeft gemaakt! Hij is het die leven geeft. Let wel: Hij geeft leven in overvloed.

Het is heerlijk om te leven

En wat is het heerlijk om te leven! Wij kunnen het prachtige gezang van de vogels horen. Wij kunnen de bloemen en de andere dingen die God heeft gemaakt zien. En wij kunnen het voedsel eten dat God ons heeft gegeven. Voor al deze dingen dienen wij God te dan­ken. Wij dienen hem bovenal tedankendat Hij ons leven heeft gegeven. Als wij God werkelijk dankbaar zijn, zullen wij iets doen. Wat dan wel? Wij zullen naar God luisteren en wij zullen hem aanbidden loven en prijzen en eren op de door Hem in de Bijbel voorgeschreven wijze. Op die manier kunnen wij tonen dat wij Degene liefhebben die alles heeft gemaakt.
(Wij dienen God te tonen dat wij waardering hebben en dankbaar zijn voor alles wat Hij heeft gedaan. Hoe? Lees wat er in Psalm 139:14. Openbaring 4:11. Johannes 4:23. 24 en 1 Johannes 5:21 staat). 

STUDIEBIJBEL

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)