HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
      

Aan Jezus' voeten - 28

is de vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

Haat wegens goed doen

Lees de Bijbel

Jezus riep de kinderen bij Zich en zei tegen Zijn discipelen: "Laat de kinderen tot Mij komen! Houd ze niet tegen. Want voor dezen is het Koninkrijk van God.

VOORLEES- EN MEELEES-BOEK VOOR OUDERS EN KINDEREN

Maak hieronder je keus. 1 = Inleiding op deze serie 48 = Slotwoord op deze serie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Heb jij liefde voor het goede?

Wij allebei zouden zeggen dat wij liefde voor het goede hebben, niet waar?! Maar is die liefde zo sterk dat wij het goede zouden doen ook al werden wij er door anderen om gehaat?

Daar is moed voor nodig, niet waar?!
Denk je dat de Jezus die moed bezat?
Deed hij goed ook al werd hij er door anderen om gehaat?

Een dag in Jezus' eigen stad Nazareth

Heel dikwijls hielden de mensen van Jezus om het goede dat hij deed. Op een keer, verzamelden alle mensen van een stad zich voor de deur van het huis waar hij verbleef. Zij kwamen omdat Jezus zieke mensen gezond had gemaakt. (Markus 1 :33.)

Maar soms bleek uit wat Jezus leerde dat de mensen de waarheid niet geloofden.
Vond iedereen het dan fijn om naar hem te luisteren?
Waren zij bereid hun geloofsovertuiging te veranderen?

Niet iedereen. Sommigen van hen toonden zelfs dat zij Jezus werkelijk haatten omdat hij de waarheid sprak.

Jezus in de synagoge

Dit gebeurde op een dag in Jezus' eigen stad Nazareth. Jezus ging naar de synagoge. De synagoge is de plaats waar de joodse mensen samenkwamen. Jezus stond op en hield een prachtige lezing uit de Schrift. In het begin vonden de mensen de lezing heel mooi. Zij waren verbaasd over de schitterende woorden die uit zijn mond kwamen. Zij konden haast niet geloven dat dit de jongeman was die in hun eigen stad was opgegroeid.

Maar toen zei Jezus iets anders. Hij sprak over tijden waarin God speciale gunst had betoond aan mensen die geen joden waren zoals zij. Toen Jezus dit zei, werden de aanwezigen in de synagoge boos.
Weet je waarom?

Zij dachten dat zij de enigen waren die Gods speciale gunst bezaten. Zij dachten dat zij beter waren dan andere mensen. Daarom haatten zij Jezus om wat hij zei.
En weet je wat zij met hem probeerden te doen?

De Bijbel zegt: 'Zij grepen Jezus en joegen hem de stad uit. Zij brachten hem naar de rand van de berg en wilden hem ervan afgooien en hem doden! Maar Jezus ontkwam aan hen. ­(Lukas 4:16-30.)
Als dat jou was overkomen, zou je dan ooit zijn teruggegaan om die mensen weer over God te vertellen?
Daar zou moed voor nodig zijn, niet waar?

Nu, ongeveer een jaar later ging Jezus naar Nazareth terug. En de Bijbel zegt: 'Hij onderwees hen in hun synagoge. Jezus hield er niet uit vrees voor mensen die geen liefde voor God hadden mee op de waarheid te spreken. (Matthéüs 13:54)

Op een andere dag

Jezus bevond zich in een plaats waar een man was met een verdorde of kreupele hand. Jezus had macht van God om die man te genezen. Maar sommigen die daar waren, probeerden het Jezus lastig te maken.
Wat zou de Jezusr doen?

Eerst maakte hij duidelijk wat de juiste handelwijze zou zijn. Hij vroeg: 'Als jullie een schaap hadden dat op de sabbat in een diepe kuil zou vallen, zouden jullie het er dan uit halen?'

Ja, dat zouden zij voor een schaap doen, ook al was het op de sabbat, de dag waarop zij, eigenlijk moesten rusten. Daarom zei Jezus: 'Het is nog beter een mens op de sabbat te helpen, omdat een mens meer waard is dan een schaap!' Hoe duidelijk was het dat Jezus deze man moest helpen door hem te genezen!
Jezus zei de man dus dat hij zijn hand moest uitstrekken. Onmiddellijk werd ze weer even ge­zond als de andere hand! Wat was die man blij!

Maar hoe stond het met die anderen? Waren zij ook blij?

Nee. Zij haatten Jezus nog meer. Zij gingen naar buiten en maakten plannen om hem te doden! (Matthéüs 12:9-14.)
Zo zijn de mensen nu ook. Sommigen hebben liefde voor het goede. Anderen niet. Wat wij ook doen, wij kunnen hen nooit allemaal be­hagen. Dus moeten wij beslissen wie wij werke­lijk willen behagen ..
Wie wil je graag als je vrienden hebben?
Wil je goede mensen tot . vrienden hebben?
Wil je graag dat Jehovah God je vriend is?

Dan moet je altijd het goede doen.
Maar als je het goede doet, denk je dan dat de Duivel van je houdt?
En wil je heus dat de duivel van je houdt?

Er zijn mensen van wie de duivel houdt. De Bijbel noemt hen "de wereld". "De wereld" bestaat uit alle mensen die geen volgelingen van de Jezus zijn. Hij zei: "Als gij een deel van de wereld zoudt zijn, zou de wereld ten zeerste gesteld
zijn op wat haar toebehoort. Daar gij echter geen deel van de wereld zijt, maar ik u uit de wereld heb uitgekozen, daarom haat de wereld u." (Johannes 15:18, 19.)

Sommige mensen van de wereld zeggen dat zij in Jezus geloven, maar zij leren anderen niet de waarheid over God, zoals Jezus dit deed. Als je hun aan de hand van de Bijbel laat zien dat zij niet de waarheid leren, zullen zij dat dan prettig vinden? - Nee, de meesten van hen niet. Maar misschien vind je iemand zoals die man met de verdorde hand. Hij was dankbaar dat Jezus de waarheid niet verborgen hield.

Er zijn veel mensen die de waarheid wel verbergen. Zij zijn bang voor wat andere mensen denken. Zij máken zich zo bezorgd om wat andere mensen wel zullen zeggen, dat zij zich hun hele leven ervan laten weerhouden datgene te doen waarvan zij weten dat het goed is.
Is dat niet erg?

Zij missen heel veel geluk in het leven. En zij missen ook de goed­keuring van God. Dat willen wij toch beslist niet.

(Lees de volgende teksten om te laten zien dat wij ons er nooit door vrees voor wat andere mensen wel zullen denken van mogen laten ­afhouden het goede te doen: Spreuken 19:5;1 Sam 15:24; Malthéus 26:69-75; Johannes 12:42-43.)

STUDIEBIJBEL

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)