HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
      

Aan Jezus' voeten - 44

is de vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

Jezus geeft een teken

Lees de Bijbel

Jezus riep de kinderen bij Zich en zei tegen Zijn discipelen: "Laat de kinderen tot Mij komen! Houd ze niet tegen. Want voor dezen is het Koninkrijk van God.

VOORLEES- EN MEELEES-BOEK VOOR OUDERS EN KINDEREN

Maak hieronder je keus. 1 = Inleiding op deze serie 48 = Slotwoord op deze serie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Nu zullen wij het eens over tekens hebben

Het is goed te weten hoe tekens gelezen moeten worden. Ze kunnen ons helpen. Op sommige tekens staan woorden. Ze ver­tellen ons waar wij voedsel kunnen kopen. Ook kunnen ze ons waarschuwen niet de straat over te steken wanneer er auto's aan komen.
Wat voor tekens heb jij gezien?

Er zijn ook tekens zonder woorden. Sommige vertellen dat er veranderingen in het weer op komst zijn. Zo kunnen er wolken voor de zon komen. Misschien begint het te waaien. Er schieten bliksemflitsen door de lucht. Het onweert.
Als je deze dingen hoort en ziet, wat betekent dit dan?

Ja, er zal waarschijnlijk regen komen.
Het is niet moeilijk die tekens te lezen, vind je wel?

Op zekere dag vroegen Jezus' apostelen hem om een teken. Zij hadden hem horen zeggen dat de mensen hem niet meer zouden zien tot een bepaalde-tijd in de toekomst. Zij wilden weten wanneer dat zou zijn.
Door welk teken zouden zij kunnen weten dat die tijd was aangebroken?
Jezus wist dat zijn volgelingen een teken nodig hadden. Hij zou naar de hemel teruggaan om bij God te zijn. Bij zijn terugkomst of wederkomst zou hij geen mens zijn. Hij zou een geest zijn.
En kun je een geest zien?

Hoe zou iemand dus kunnen weten dat hij was teruggekomen?

Welnu, Jezus vertelde hun waar zij op moesten letten. Hij vertelde hun over dingen die hier op aarde zouden gebeuren.
Toen Jezus met hen sprak, waren zij dicht bij Jeruzalem. Zij konden het aan de overkant van het dal zien liggen. En zij konden ook de prach­tige tempel zien. Jezus vertelde hun daarom over dingen die met Jeruzalem en zijn tempel zouden gebeuren. En die dingen gebeurden ook!
Maar Jezus zei ook dat dezelfde dingen later weer zouden gebeuren. Deze keer zouden ze in de hele wereld gebeuren. En wat zou dit bete­kenen?-

Het zou betekenen dat Christus was teruggekomen. Het zou betekenen dat Hij er vanuit de hemel mee was begonnen in Gods koninkrijk te regeren. Hij zou heel spoedig de goddelozen verdelgen. Het leven hier op aarde zou heel vlug beter worden.

Hebben wij het door Jezus gegeven teken gezien?

Jezus zei onder andere over het teken: 'Jullie zullen van oorlogen en berichten van oorlogen horen. Natie zal tegen natie opstaan en konink­rijk tegen koninkrijk:
Veel mensen hebben dat in hun leven al zien gebeuren. Hele natiën hebben tegen andere natiën gevochten om ze te vernietigen. De ellende begon in werkelijkheid met alle tot nu toe gevoerde oorlogen in de wereld bijvoorbeeld.. Nu horen wij bijna elke dag nieuwsberichten over oorlog.
Heb jij die berichten over de radio of op de televisie gehoord?

Hier is nog een onderdeel van het teken dat Jezus gaf. Hij zei: 'Er zullen in de ene plaats na de andere voedseltekorten zijn: Niet iedereen heeft genoeg voedsel te eten.

Wist je dat?

Ik heb gehoord dat er elke dag tienduizend mensen sterven omdat zij niet genoeg voedsel hebben. Dit heeft ook ziekte of pest tot gevolg. Jezus zei dat er voedsel­tekorten en pest zouden zijn.

Hier is nog een onderdeel van het teken dat hij gaf: 'Er zullen in de ene plaats na de andere aardbevingen zijn:
Weet je wat een aardbeving is?

De grond onder je voeten gaàt dan schudden. Huizen vallen in elkaar en heel vaak worden er mensen gedood. Sinds eeuwen zijn er elk jaar veel meer aardbevingen geweest dan daarvoor. Dit zijn allemaal dingen die gedurende mijn leven zijn gebeurd.

Als nog een onderdeel van het teken zei Jezus dat er 'steeds meer wetteloosheid' zou zijn. Dit gebeurt ook. Daarom hebben de mensen bijna overal een slot op de deur van hun huis. Zij zijn bang dat iemand anders zal proberen in te breken. En op veel plaatsen is het niet veilig 's avonds alleen op straat te lopen. Dit is nog nooit zo erg geweest als nu. (Matthéüs 23). Sommige mensen zeggen misschien dat deze dingen al eerder zijn gebeurd. Maar nog nooit eerder is het tegelijkertijd in zoveel gebieden van de wereld voorgekomen. Dit alles heeft een speciale betekenis.

Houd in gedachten dat Jezus zei dat deze dingen een teken zouden vormen

Kun jij dat teken lezen?
Wat betekent het?

De meeste mensen zien alleen de moeilijk­heden. Deze maken hen ongelukkig. Maar als zij wisten wat het teken betekende, zouden zij ver­heugd zijn.

Waarom?

Jezus zei: 'Als deze dingen beginnen te gebeuren, richt dan jullie hoofd omhoog, omdat jullie bevrijding nabijkomt.' Dat betekent dat wij blij moeten zijn. Omdat God binnenkort aan alle moeilijkheden op deze aarde een eind zal maken. Het leven zal dan een genoegen zijn.
Vind je ook niet dat ditgoed nieuws is?

Als wij het werkelijk geloven, zullen wij het niet voor onszelf houden. Andere mensen moeten er ook van horen.

Er staat veel in de bijbel waaruit blijkt dat de tijd voor Gods koninkrijk is aangebroken. Lees maar eens de volgende teksten: Lukas 21 :28-36; 2 Tlmotheüs 3:1-5: 2 Petrus 3:3. 4. 13.)

STUDIEBIJBEL

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)