HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
      

    

Aan Jezus' voeten - 09

is de vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

Jezus onze NAASTE

Lees de Bijbel

Jezus riep de kinderen bij Zich en zei tegen Zijn discipelen: "Laat de kinderen tot Mij komen! Houd ze niet tegen. Want voor dezen is het Koninkrijk van God.

VOORLEES- EN MEELEES-BOEK VOOR OUDERS EN KINDEREN

Maak hieronder je keus. 1 = Inleiding op deze serie 48 = Slotwoord op deze serie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Ken jij iemand die een andere huidkleur heeft dan jij?

In sommige gebieden hebben de meeste mensen een zwarte of bruine huidkleur. Op andere plaatsen hebben de mensen bijna allemaal een blanke huid. Zij zijn zo geboren.

Maakt het je beter dan andere mensen als je een andere huidkleur hebt dan zij? 

Dient iemand met een donkere huid te denken dat hij beter is dan iemand wiens huid blank is? Of dient iemand met een blanke huid te denken dat hij beter is dan iemand wiens huid donker is?
Wat denk jij hiervan?

Als wij naar de Zoon van God, Jezus Christus, luisteren, zullen wij tegen iedereen vriendelijk zijn. Het maakt helemaal niets uit van welke natie iemand afkomstig is of wat voor huidkleur hij heeft. Wij moeten alle soorten van mensen liefhebben. Zo heeft Jezus het geleerd.

Op zekere dag

Er kwam er een jood bij Jezus om hem een moeilijke vraag te stellen. Deze man dacht dat Jezus het antwoord niet zou weten. Hij zei: 'Wat moet ik doen om eeuwig te leven?' Dit was een gemakkelijke vraag voor Jezus. Maar in plaats dat Jezus de vraag zelf beantwoordde, vroeg hij de man: 'Wat zegt Gods wet dat wij moeten doen?' De man antwoordde: 'De wet van God zegt: "Gij. moet de HERE, uw God, liefhebben met geheel uw hart, en uw naaste als uzelf.'" Jezus zei: 'Dat antwoord is goed. Blijf dit doen en u zult eeuwig leven ontvangen.' Maar de man wilde niet iedereen~liefhebben ..

Excuus

Daarom probeerde hij een excuus te vinden. Hij vroeg Jezus: 'Wie is eigenlijk mijn naaste?' Wat voor antwoord zou jij hebben gegeven? Wie is eigenlijk jouw naaste? Deze man hoopte misschien dat Jezus zou zeggen: 'Uw naasten zijn uw vrienden.'

Maar hoe staat het met andere mensen?

Zijn zij ook onze naasten? Om de vraag te beantwoorden, vertelde Jezus een verhaal. Het ging over een jood en een Samaritaan. luister maar eens:
Een man liep op de weg van Jeruzalem naar Jericho. Deze man was een jood. Plotseling werd hij door rovers overvallen. Zij sloegen hem neer en namen zijn geld en kleren mee. De rovers ranselden hem af en lieten hem halfdood aan de kant van de weg liggen. Even later kwam er een priester langs die­zelfde weg. Hij zag de zwaargewonde man liggen. Wat deed hij? Wat zou jij trouwens hebben gedaan?

De priester liep gauw naar de andere kant van de weg. Hij stond niet eens stil. Hij deed helemaal niets om de man te helpen. Toen kwam er nog een heel godsdienstige man langs. Hij was een Leviet, die in de tempel te Jeruzalem dienst deed. Zou hij stilstaan om te helpen? Hij deed precie.s hetzelfde als de priester. Hij hielp niet. Was dit juist?

Ten slotte kwam er een Samaritaan langs. Hij zag dat de jood die daar lag, heel erg ge­wond was. De meeste Samarita­nen en joden nu mochten elkaar niet graag. Zou deze Samaritaan de man dus laten liggen zonder hem te helpen? Zou hij bij zichzelf zeggen: 'Waarom zou ik deze jood helpen? Hij zou mij toch ook niet helpen als ik gewond was'?

Welnu, deze Samaritaan keek naar de man die daar aan de kant van de weg lag en hij had heel erg met hem te doen. Hij kon het niet over zijn hart verkrijgen hem daar te laten liggen om te sterven.

De Samaritaan kwam dus van zijn ezel af. Hij ging naar de man toe en begon zijn wonden te verzorgen. Hij goot er olie en wijn op. Dit zou de wonden helpen te genezen. Daarna verbond hij de wonden met een doek.

De Samaritaan tilde de gewonde man voor­'zichtig op zijn ezel. Daarna gingen zij langzaam verder totdat zij bij een herberg of een hotel­letje kwamen. Hier zorgde de Samaritaan voor een plaats waar de man zofang kon blijven, terwijl hij hem goed verzorgde.

Nu vroeg Jezus aan de man tot wie hij sprak; 'Wie van deze drie mannen was volgens u de goede naaste?'

Wat zou jij antwoorden? Was het de priester, de Leviet of de Samaritaan?
De man antwoordde: 'De Samaritaan was de goede naaste. Hij stopte en zorgde voor de gewonde man.'

Jezus zei: 'Dat is goed gezegd. Ga dus heen en,doe ook zo.' Lukas 10:25-37.

Wat een prachtig verhaal

Was dat niet een mooi verhaal? Het maakt duidelijk wie onze naasten zijn. Onze naasten zijn niet alleen onze beste vrienden. Onze naasten zijn niet alleen mensen van ons eigen land of personen die dezelfde huidkleur hebben als wij. Onze naasten zijn allerlei soorten van mensen.

Als je dus ziet dat iemand gewond is, wat doe je dan? Maakt het verschil of die persoon uit een ander land afkomstig is of een andere huidkleur heeft dqn jij? - Hij is nog steeds je naaste. Je moet hem dus helpen. Als je je nog te jong voelt om te helpen, kun je mij vragen te helpen. Of je kunt een politieagent roepen of een onderwijzer. Dan ben je net als de Samaritaanse man.

Jezus wil dat wij vriendelijk zijn. Hij wil dat wij anderen helpen, wie het ook zijn. Daarom vertelde Hij het verhaal van de man die een goede naaste was.

Om le welen hoe wij mensen van andere rassen en natiën dienen te beschouwen, kun je ook Handelingen 10:34, 35; 17:26 en Matthéüs 5:44-48 lezen.)

STUDIEBIJBEL

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)