HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
      

Aan Jezus' voeten - 33

is de vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

Zalig de vredestichters

Lees de Bijbel

Jezus riep de kinderen bij Zich en zei tegen Zijn discipelen: "Laat de kinderen tot Mij komen! Houd ze niet tegen. Want voor dezen is het Koninkrijk van God.

VOORLEES- EN MEELEES-BOEK VOOR OUDERS EN KINDEREN

Maak hieronder je keus. 1 = Inleiding op deze serie 48 = Slotwoord op deze serie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Ken jij ook jongens of meisjes die altijd een grote mond opzetten en ruw optreden?

Ben je graag in hun gezelschap?
Of voel je je meer op je gemak bij iemand. die vredelievend is?

Jezus weet van wat voor soort van mensen God houdt. Hij zei: "Gelukkig zijn de vredelievenden, want zij zullen zonen en dochtersvan God' worden genoemd."
Zo iemand willen wij zijn, niet waar?

Wij willen vredelievend zijn. (Matthéüs 5:9). Maar soms doen andere mensen dingen die ons boos maken. En misschien willen wij het hun betaald zetten. Dit overkwam Jezus' discipelen eens.

Zij reisden met Jezus naar Jeruzalem. Toen zij een eind hadden gelopen, zond Jezus een paar van hen vooruit naar een dorp om een slaapplaats voor hen te zoeken. Maar de mensen daar wilden hen niet ontvangen. Die mensen hadden een andere godsdienst en zij hielden niet van mensen die naar de stad Jeruzalem gingen om te aanbidden.
Als dit jou was overkomen, wat zou je dan hebben gedaan? Zou je boos zijn geworden?

Zou je het hun betaald hebben willen zetten?

Dat is wat de discipelen Jakobus en Johannes wilden doen. Zij zeiden tegen Jezus: 'Wilt u dat wij zeggen dat er vuur van de hemel komt om hen te vernietigen?' Maar Jezus zei hun dat het niet goed was andere mensen zo te behandelen. (Lukas 9:51-56.)

Het is waar dat mensen soms lelijk tegen ons kunnen zijn. Andere kinderen willen soms niet dat je met hen meespeelt. Zij zeggen misschien wel: "Ga weg uit onze buurt." Als zo iets ge­beurt, vinden wij dat heel naar, is het niet? ­Wij hebben dan zin om ook lelijk tegen hen te doen.
Maar is dat goed?

Pak je Bijbel eens, en laten wij dan Spreuken hoofdstuk vierentwintig, vers negenentwintig, eens opslaan. Daar staat: "Zeg niet: 'Net als hij mij gedaan heeft, zo zal ik hem doen. Ik zal ieder vergelden naar de wijze waarop hij te werk gaat.'"

Wat betekent dat voor jou?

Hier staat dat wij anderen niet met gelijke munt mogenbetalen. Wij mogen niet lelijk tegen iemand anders zijn omdat hij lelijk is tegen ons. God wil niet dat wij dit doen.

Maar als iemand nu met je wil vechten?

Hij probeert je misschien zelfs boos te maken door je uit te schelden. Hij lacht je misschien uit en zegt dat je niet durft. Misschien noemt hij je wel een lafaard.
Wat moet je dan doen?
Moet je hier dan op ingaan en gaan vechten?

Laten wij weer eens kijken wat de Bijbel zegt.
Sla Matthéüs hoofdstuk vijf, vers negenendertig, maar op. Daar zegt Jezus: "Bied geen weer­stand aan degene die goddeloos is, maar slaat iemand u op uw rechterwang, keer hem dan ook de andere toe.

Wat bedoelde Jezus hiermee?

Bedoelde Hij dat als iemand je slaat, je hem ook op de andere kant van je gezicht moet laten slaan?

Nee, dat bedoelde hij niet. Een klap hoeft nog geen vuistslag te zijn; het kan ook een duw of stoot betekenen. Iemand die een klap geeft, wil een gevecht uitlokken. Hij wil dat wij kwaad worden.
En wat gebeurt er als wij kwaad worden en terugduwen of terugstoten?

Voordat wij het weten, zitten wij midden in een gevecht.
Jezus wilde niet dat zijn volgelingen zo zouden handelen. Daarom zei Hij dat als iemand ons slaat, wij niet mogen terugslaan. Wij mogen niet boos worden en gaan vechten. Als wij dit doen, tonen wij dat wij niet beter zijn dan degene die met vechten is begonnen.

Als er moeilijkheden dreigen, is het het beste weg te lopen. Misschien zal de ander nog een paar keer duwen of stoten. Maar daarmee zal het waarschijnlijk afgelopen zijn. Als je weg­loopt, bewijst dit niet dat je zwak bent. Het tóont aan dat je sterk genoeg bent om het juiste te doen ..
Maar wat moeten wij, als kind, doen als wij anderen zien vechten? Moeten wij partij kiezen?

De Bijbel vertelt ons wat juist is

Sla Spreuken hoofdstuk zesentwintig, vers zeventien, maar op. Daar staat: "Als wie een hond bij de oren grijpt, is elke voorbijganger die verbolgen wordt bij de ruzie die niet de zijne is."
Wat zou er gebeuren als je een hond bij zijn oren pakt? Dit zou de hond pijn doen en hij zou naar je happen, niet waar? Hoe meer de hond zou proberen los te komen, des te steviger zou je zijn oren vasthouden. En hoe kwader de hond wordt. Als je hem loslaat, zal hij je waarschijnlijk heel hard bijten. Maar je kunt toch niet voorgoed zijn oren blijven vasthouden?

Welnu, in dat soort van moeilijkheden zullen wij geraken als wij ons met het gevecht van andere mensen bemoeien. Wij weten misschien niet wie met vechten is begonnen of waarom zij vechten. Het kan zijn dat iemand wordt gesla­gen, maar misschien heeft hij wel iets van de qnder gestolen. Als wij hem zouden helpen, zouden wij een dief helpen. Dat zou niet goed zijn.
Dus wat moet je doen als je een gevecht ziet?

Als het op school gebeurt, kun je hard naar een meester hollen en het hem vertellen. En als het buiten school gebeurt, kun je een politie­agent waarschuwen.

Ook al willen andere mensen graag vechten, toch kunnen wij vredelievend zijn. Zij houden er misschien van te vechten, maar wij kunnen tonen dat wij sterk genoeg zijn om het juiste te doen.

(Nog meer goede raad die iemand kan helpen niel in gevechlen gewikkeld te raken, vindt je in Romeinen 12:17-21, Psalm 34:14 en 2 Timotheüs 2:24.)

STUDIEBIJBEL

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)