HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                                                           

Catechese - 30 - WANDELEN IN DE LIEFDE

Lees de Bijbel

De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God.

Serie van 48 leerzame catechese lessen

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

WANDELEN IN DE LIEFDE

Lees de BijbelWij wensen u Gods zegen, als u Gods Woord, de Bijbel, bestudeert. Wat is het grootste gebod? Sommige mensen antwoorden: "de kerk of gemeente volgen". Andere mensen hebben weer een andere mening.

Maar wat zegt Jezus zelf over het grootste gebod? U kunt dit lezen in Marcus 12:30 "en gij zult den Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht." Daarna gaat Hij verder in vers 31: "Het tweede is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Een ander gebod, groter dan deze, bestaat niet." Dus: Wat is het grootste gebod? De Here liefhebben boven alles. 

De Heilige Geest wil dat u Jezus boven alles liefhebt. In Matteus 10:37 zegt Jezus: "Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig." Veel mensen zeggen dat ze Jezus liefhebben. Ze zingen liederen van Jezus, maar het is geen waarheid in hun leven. Andere mensen vinden het moeilijk om van Jezus te houden. Maar toch wil Jezus zijn liefde aan ons geven. Hoe? Door de Heilige Geest. We lezen in Romeinen 5:5 "En de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, die ons gegeven is." Lees ook Johannes 17:26 en 2 Timotheus 1:7. 

Jezus zegt in Matteus 5:44 "Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen." Hoe kunt u dit doen? Alleen door de liefde van God, die door de Heilige Geest aan ons gegeven wordt. In Johannes 13:34-35 zegt Jezus: "Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt. Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander.

Beantwoord de volgende vragen!

1. Vanuit welke gezindheid moeten wij de Here liefhebben? Beantwoord deze vraag door de ontbrekende woorden van de tekst uit Marcus 12:30b in te vullen. "En gij zult de Here, uw God, __________________________ uit ______________ ______________________________ en uit _____________________________________ ________________________ en uit ___________________________________________ en uit _____________________________________________________________ _____."

2. Is er een groter gebod dan dit? (Marcus 12:28-29)

3. Maak de volgende tekst compleet. (1 Johannes 3:18) "Kinderkens, laten wij ________________________________ niet met __________ ____________________ maar met ________________________en in ______________.

 4. Hoe ontvangen wij Gods liefde? (Romeinen 5:5 + 2 Timotheus 1:7)

5. Wat staat er in Efeze 5:2? Veel mensen spreken over liefde. De Bijbel geeft ons de opdracht in de liefde te spreken, te wandelen en te handelen.

6. Lees 1 Johannes 4:18b. Beantwoord de volgende vragen. a. Is er vrees in de ware liefde? b. Wat doet de volmaakte liefde?

7. Matteus 5:46. Behagen wij God als we alleen de mensen liefhebben die ons ook liefhebben?

8 . Waarom kunnen wij liefhebben met de ware liefde? (1 Johannes 4:19)

9. De grootste daad van de liefde die de Bijbel ons toont, is de liefdedaad van God zelf. In Johannes 3:16 lezen we hierover. Hoe toonde God zijn liefde? Beantwoord de vraag in eigen woorden.

10. 1 Johannes 4:16b. God is

11. 1 Johannes 4:16b. Wat zegt God van mensen die in de liefde leven?

12. Johannes 14:21. Wat doet God met mensen die de Here Jezus liefhebben?

13 . Wat doet een mens als hij oprecht van de Here Jezus houdt? (Joh 14:23)

14. 1 Johannes 4:8. Wat zegt deze tekst van mensen die niet liefhebben?

15 . Joh 15:13. Wat is de grootste daad van liefde die een mens kan tonen?

16. Wie toonde ons die liefde?

 17. 1 Johannes 2:10 is een hele mooie tekst. Lees deze tekst met veel aandacht en vraag de Here of Hij deze woorden waar maakt in uw leven. Schrijf deze tekst op en leer hem.

18. 1 Johannes 2:10. In deze tekst gaat het over broederliefde. Wat wordt er bedoeld als de Bijbel over een "broeder" spreekt? Onderstreep het goede antwoord. a. Een broeder is iemand die uit dezelfde familie komt; b. Iemand van uw eigen kerk of gemeente c. Een wederomgeboren christen, die de Here Jezus van harte liefheeft; d. iedere man is uw broeder.

19. Wat zegt de Bijbel van mensen die hun broeders haten? (1 Johannes 2:11)

20. Als we werkelijk wederomgeboren zijn, hebben we andere wederomgeboren christenen van harte lief. Vul de ontbrekende woorden in de volgende tekst in. (1 Johannes 3:14) "Wij weten, dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, omdat wij de broeders ___________________________. Wie niet ____________________________ blijft in de _____________________________________________________________ _ Het hele leven van Jezus Christus toont ons Gods liefde. Op dezelfde wijze kunnen wij in onze levens de liefde van Christus aan andere mensen laten zien, door de kracht van de Heilige Geest. Sta voortdurend open voor het werk van Gods Geest, zodat Hij uw leven kan vullen met kracht en liefde. Wandel in de liefde als een ware discipel van Jezus Christus.

Ik hoop dat je er, ook deze les weer, veel plezier aan hebt beleefd. Na verloop van tijd zal je gaan merken er steeds meer genoegen aan te beleven met de Bijbel bezig te zijn. Het is en blijft, zoals Jezus zei: de weg, de waaarheid en het leven. Geef de moed niet op en laat je blijvend inspireren door het Woord van God !


READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)