HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                                                           

Catechese - 43 - God kennen

Lees de Bijbel

De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God.

Serie van 48 leerzame catechese lessen

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

God kennen

Lees de Bijbel God komt binnen in de geschiedenis

 In het oude Israël is duizenden jaren geleden het besef doorgebroken (als een soort intuïtie) dat zich in ons leven van elke dag iets aandient van een Mysterie. Een Mysterie dat je nooit te zien krijgt maar dat zich in zekere zin wel af en toe laat horen. We lezen erover in de bijbel.
 Het is Abraham, een oude man uit Haran, die Iemand hoort spreken… Het was een nieuwe ervaring: eigenlijk ondenkbaar! Een God die spreekt en zich zo een beetje meer laat kennen door mensen. Let wel, het gaat hier niet over een stem zoals we die van een andere mens kunnen horen, maar een aanvoelen, een intuïtie, een warm gevoel, een deugddoend besef dat Iemand ons kent en naar ons luistert, een woord of gebaar dat ons raakt.

Een stem die in beweging zet

Abraham (en de mensen van zijn volk) heeft nog geen echte naam voor die stem. Hij wordt aangesproken met een Hebreeuws woord van 4 letters: JHWH. Met dit woord willen ze het mysterie laten bestaan. Wij spreken dit uit als Jahwe en het betekent: ‘Ik zal er zijn’. Een God die zegt: ‘Leef maar, en je zult het merken, Ik zal er zijn voor jou’. Voor de oude Abraham is het woord van Jahwe een uitnodiging om op stap te gaan, om zijn land te verlaten en als een zoeker door de wereld te stappen. Hij vertrouwt dat Jahwe zijn volk naar een nieuw land, een nieuwe toekomst zal brengen. En dat gebeurt ook!
Abraham: de eerste van vele gelovigen

Abraham was de eerste die deze ervaring had. Maar wanneer we de bijbelverhalen verder lezen en ook naar de gelovigen van vandaag kijken, zien we dat die ervaring van Abraham eigenlijk iedereen overkomt die naar het woord van God luistert.

Ook vandaag worden mensen aangesproken in hun hart om op weg te gaan. En hoewel niemand ooit volledig God kan kennen, merken we soms achteraf dat Hij bij ons was, dat Hij met ons meegaat. Zijn naam is nog altijd ‘Ik-zal-er-zijn-voor-jou’. En zoals Jahwe het volk van Israël uit Egypte heeft bevrijd, zo wil Hij ook ons bevrijden en naar een nieuwe toekomst leiden, telkens weer.

Een oude man met lange baard?

Wanneer we de eerste bijbelverhalen lezen, ‘horen’ we iets van die God die we nooit volledig kunnen kennen, maar die blijkbaar wel afdaalt tot in het leven van mensen.
We mogen God ook niet vastleggen in een beeld, want dan doen we geen recht aan het unieke van onze God. Het beeld van een oude man met lange baard wil een God tonen die wijs is, die ook ouder is dan wij zelf zijn. Zo zijn er ook nog veel andere beelden. Maar er is niet één beeld dat alles kan zeggen. In de liturgie gebruiken we dan ook bewust veel verschillende namen voor God door elkaar. We noemen God: Vader, herder, stem die ons roept, bondgenoot, vriendelijk licht, hand die mij geleidt, vriend, eeuwige liefde, almachtige, rots van vertrouwen, enzovoort.
 
Hoe kunnen we God aanspreken?

Niet alle beelden zullen bij gelovigen even belangrijk of begrijpelijk zijn. Het is dan ook niet altijd even duidelijk hoe je God kunt aanspreken. Er is echter één naam die er uit springt omdat Gods eigen Zoon, Jezus, ons die geleerd heeft. Jezus spreekt zijn Vader aan met Abba, wat eigenlijk papa of papa-tje betekent. Het is een heel persoonlijke, vertrouwelijke aanspreking. Maar ook wij mogen God zo aanspreken!

God is liefde

God is een mysterie en Hij is ook helemaal anders. Dat geldt vooral voor zijn liefde. Ze is radicaal anders dan elke menselijk liefde de wij ooit ervaren hebben. Gods liefde is anders omdat die onvoorwaardelijk is, en niet op onze verdiensten berust. Ze is altijd eerst, eigenlijk zelfs nog voor we al geboren werden. Ze is ook onwankelbaar en trouw. Menselijke liefde is altijd voorwaardelijk en beperkt. Wij hebben lief, wij krijgen en geven liefde, maar God is liefde. Hij is dat grote, diepe mysterie met de naam ‘Ik zal er zijn’.

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)