HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                                                           

Catechese - 44 - Christus kennen

Lees de Bijbel

De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God.

Serie van 48 leerzame catechese lessen

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Christus kennen

Lees de Bijbel   Jezus: een man van 2000 jaar geleden

In een ver verleden werd Abraham zich bewust van God die naar de mensen toe komt. Ongeveer 2000 jaar later toont God op een nieuwe manier dat Hij zich het los van mensen aantrekt. Hij laat zich op een nieuwe manier kennen, door het zenden van zijn Zoon, Jezus van Nazareth.
We hebben niet zo veel historisch exacte gegevens over zijn bestaan. Zeker is dat Hij in Palestina leefde en naar de normen van zijn tijd wondere dingen deed. Het was een jood en Hij had leerlingen rond zich. Hij trok rond om te verkondigen en er was veel weerstand tegen zijn leer. Rond de jaren 30 is Hij in Jeruzalem aan het kruis gestorven.

Zoon van Maria of Zoon van God?

Hoewel het voor ons niet altijd makkelijk is om ons dit zomaar voor te stellen, is Jezus van Nazareth zoon van God én zoon van mensen. Hij is enerzijds een mens van vlees en bloed, die ook pijn, verdriet, vreugde en vermoeidheid moet gekend hebben. Hij werd geboren in armoedige omstandigheden en groeide op als zoon van een timmerman. Anderzijds is Hij beeld en van de Vader, zoals geen andere mens dat kan zijn. Wie Jezus ontmoet, ontmoet God: Gods licht schijnt door Jezus’ leven binnen in deze wereld. Jezus is ten volle mens en ten volle God... een uitspraak die we niet wetenschappelijk kunnen bewijzen maar die de kerk wel als een basisgegeven van ons geloof heeft vastgelegd.

Een superman?

Wanneer men alleen het God-zijn van Christus op de voorgrond zet, krijgen we een beeld van Christus als de alwetende, onsterfelijke, onbereikbare en niet te vergelijken met mensen. Een wonderdokter met een ideaal waaraan niemand kan beantwoorden. De evangelies tonen ons dat Jezus zichzelf niet zo zag. Hij was een vrome jood, die zoals zijn tijdgenoten leefde maar op een heel intense manier met zijn Vader verbonden was. Hij leerde de joodse wetten, maar Hij begreep ze vanuit Gods inspiratie en kracht.

Hij heeft zijn sterke verbondenheid met de Vader niet gebruikt om zichzelf als iets beters te beschouwen, zich te laten bedienen of zichzelf op de voorgrond te plaatsen. Hij ‘gebruikte’ het alleen om ons mensen meer in God te helpen geloven.

Onze bevrijder!

Jezus is geen bevrijder in de zin dat Hij oppermachtig zou zijn over ons persoonlijk leven. Hij kan ons niet zomaar, zonder onze medewerking, naar een goede, andere wereld brengen. Hij is niet de superheld die plotseling de kanker of oorlogsdreiging wegtovert. Maar Hij bevrijdt ons wel van de angst om echt te leven. Hij geneest door de angst van ons weg te nemen die onze genezende kracht blokkeert. Hij bevrijdt door ons te helpen geloven dat God ons graag ziet en met ons begaan is. Hij wil ons vrije mensen laten worden. Hij houdt de menselijke waardigheid wakker, en ook de honger en dorst naar gerechtigheid. Hij wil ons verlossen, wat betekent dat hij de Gods kracht in ons wil vrijmaken. Hij wil datgene wat diep in ons zit en van God is, van onder het stof of de verdrukking halen, om het ten volle kansen te geven.

Christus: Een unieke inspiratiebron

Christus is voor christenen de grote inspiratiebron. En dit om twee redenen, die Hem juist uniek maken. In de eerste plaats voor de manier waarop Hij geleefd heeft en ten tweede voor wat er bij zijn dood en verrijzenis is gebeurd. Als we Christus alleen bewonderen, dan prijzen wij hem gewoon verder de hemel in. Dan is Hij veraf en hebben wij niets meer met Hem te maken. Wanneer we de verhalen over zijn leven lezen, 'zien' we geen Jezus die ver van mensen wil zijn maar juist in tegendeel voortdurend bij en tussen de mensen.

Een goeroe?

Jezus heeft ons door zijn levensstijl, zijn levensdoel en zijn woorden getoond hoe wij als mens bedoeld zijn te leven. En het is natuurlijk waar dat Hij in een andere context leefde, maar als we de verhalen over zijn leven ernstig lezen, vinden we ook de aanknopingspunten in ons eigen leven. Hij is daarbij niet zomaar een goeroe of iemand met een superIQ. Hij is niet iemand die we blindelings moeten volgen. Nee, Hij laat ons God in ons eigen hart zien, als diegene die ons geschapen heeft, als diegene die ons kracht en liefde geeft. Als we met Jezus op weg gaan, dan gaan we op weg met Iemand die ons graag ziet en dat zal ons veranderen... want dat doet de liefde!

Verrijzenis… wa’s da?

Jezus is gestorven aan het kruis, maar toch leeft Hij nog altijd, door de Geest. Zijn dood bleek niet het einde te zijn want God heeft Hem doen verrijzen.

In de evangelies wordt de verrijzenis niet beschreven. Niemand heeft er iets van gezien. Deze gebeurtenis gaat het voelbare, tastbare te boven. Wat was er dan wel te zien? Als we de bijbelverhalen lezen, merken we iets van datgene wat er na de verrijzenis komt. Blijkbaar ontmoeten de naaste vrienden van Jezus Hem na zijn dood opnieuw. Enerzijds is Hij veranderd, maar toch niet zo veel. Want na wat aarzelen herkennen ze Hem als hun meester, als diegene met wie ze al die jaren met groot enthousiasme zijn meegetrokken.

Door God door de dood gehaald

De verschijningsverhalen uit de bijbel en de ervaring van de leerlingen van Jezus geven ons een vermoeden van wat er bij de verrijzenis gebeurd is. Het is geen wetenschappelijke uitleg, maar een gelovige. God heeft voor eens en altijd de dood van binnenuit overwonnen, door zijn Zoon niet in de dood achter te laten. Christus is verrezen: Hij is in een nieuw leven bij God binnengebracht. Hij leeft, ook vandaag nog en voor altijd. Nooit eerder had God zo krachtig zijn liefde en zijn trouw getoond. En omdat wij dat nu weten (door de getuigenis van mensen) kunnen wij anders gaan leven. Want Christus heeft door zijn leven, sterven en verrijzen een nieuwe levenswijze mogelijk gemaakt.
Het geheim van Jezus: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’

In het evangelie zegt Jezus over zichzelf: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’. Hij toont ons 'de spelregels' van ons leven. Niet zozeer een boek met regels en afspraken, maar een diepe levenswijsheid en een levende relatie met God die voor elk van ons persoonlijk te ontdekken valt in het eigen leven. Wanneer we in zijn voetstappen stappen, zullen we geleidelijk aan ontdekken dat God al lang met ons meegaat. Dan ontdekken we dat het geloof niet zozeer om inzichten (wijsheden) gaat, maar om een persoonlijke relatie met de verrezen Heer. Wanneer we ons aan Hem hechten, zullen we ook gaan leven zoals Hem.

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)