HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                                                           

Catechese - 19 - Wedergeboorte

Lees de Bijbel

De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God.

Serie van 48 leerzame catechese lessen

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Wedergeboorte

Lees de BijbelDJohannes, hoofdstuk 3, is een heel belangrijk gedeelte om te bestuderen. In dit hoofdstuk lezen we over een aanzienlijke man, die in de nacht tot Jezus ging. Zijn naam was Nicodemus. Hij was een leider van de Joden, een erggods- dienstig man. Maar deze man had zich nog nooit bekeerd van zijn zonden. Hij kende de Here nog niet.

Tegenwoordig noemen veel mensen zichzelf een christen, maar als ze hun zonden niet belijden, kennen ze Jezus niet echt en zijn ze verloren. - Het is van belang dat we onze zonden belijden en dat we opnieuw geboren worden. - Zonder wedergeboorte zijn we verloren en zullen we Jezus Christus niet leren kennen. Misschien weten we veel van Hem met ons verstand, maar kennen we Hem niet in ons hart. Dan zullen we nooit zijn leven, vrede en blijdschap ervaren. Dan zullen we nooit het eeuwige leven ontvangen. Sommige mensen denken dat een goede levenshouding hen naar de hemel zal leiden. Maar Jezus zei tegen Nicodemus: "Ik vertel je de waarheid, niemand kan het Koninkrijk Gods zien, tenzij hij wedergeboren is." (Joh 3:3) Wat betekent het, wedergeboren te zijn? Een voorbeeld: U bent in Nederland geboren, daardoor bent u een nederlander. Kunt u een chinees worden? Natuurlijk niet, u bent in Nederland geboren. U kunt chinese kleding aantrekken. U kunt de chinese taal leren, maar daardoor wordt u nooit een echte chinees. U kunt geen chinees worden omdat u geen geboren chinees bent. Hetzelfde geldt hier ook: U kunt nooit een kind van God worden, tenzij u opnieuw geboren wordt. Vroeger bent u als een kleine baby van vlees en bloed geboren. Maar als u wedergeboren bent, dan ontvangt u een hemels leven. In Johannes 1:12 staat: "Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden". Jezus zegt in Johannes 3:6 "Wat uit vlees geboren is, is vlees en wat uit de Geest geboren is, is geest." Er is maar een manier om wedergeboren te worden en een kind van God te zijn, door Jezus Christus als Verlosser aan te nemen en in Hem te geloven. Er is geen andere manier. Als u wedergeboren bent, dient u niet langer de zonde en de duivel, dan bent u een kind van God. Het Goddelijke leven is in u. U leeft niet langer in de duisternis, maar in het licht. Eerst was u ver van God af, nu bent u dicht bij God. Gods liefde is zo groot, dat Hij een waardevol leven geeft aan degenen die tot Jezus komen.

Beantwoord de volgende vragen

1. Wat zei Jezus tegen Nicodemus? (zie Joh 3:3)

2. 2. Kor 5:17 gaat over mensen die Christus aangenomen hebben. Maak deze tekst af. "Zo is dan wie in Christus __________________________ ______________________, het oude is voorbijgegaan, zie, __________________ _____________________________________________________________ ___________."

3 . Wat staat in 1 Joh 5:12?

4. Wat staat in 1 Joh 5:13 en beantwoord deze vragen. a. Kunnen we weten dat we eeuwig leven hebben? b. Sommige mensen zeggen, dat we het niet kunnen weten, is dat waar?

5. We gaan eens bekijken wat we ontvangen als we Jezus in ons leven aan- vaarden. Maak de volgende tekst af. a. Joh 14:27 " ________________ laat Ik u, mijn __________________ geef Ik u; niet gelijk _____________________________ geeft, geef Ik hem u". b. Joh 15:11 "Dit heb Ik tot u gesproken, opdat mijn __________________ ________________, en uw ______________________________________ worde." c. Joh 3:36 "Wie in de Zoon gelooft, heeft __________________________." Dit alles; vrede, blijdschap en eeuwig leven, kan de wereld ons niet geven, omdat de wereld dit niet bezit. Alleen Jezus Christus kan het u geven. Hebt u vrede, blijdschap en eeuwig leven ontvangen van Jezus Christus?

6. Lees Epheze 2:8 en beantwoord de volgende vragen. a. Kan een mens redding of eeuwig leven verdienen? b. Vertel met uw eigen woorden, waarom dit wel/niet kan. c. Zijn we gered door onze werken of door geloof?

7. Sommige mensen zeggen dat ze niet gezondigd hebben en dat het niet nodig is dat ze zich bekeren. Maar wat staat er in Rom 3:23?

8 . Als iemand geen berouw heeft, wat gebeurt er dan met hem? (Hebr 9:27)

9. Lees Joh 5:24. Zal een gelovige geoordeeld worden?

10. Maak de volgende tekst af. Joh 5:24 "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn Woord hoort en Hem gelooft, Die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want ___________________________________________________________."

11 . Hebt u leven ontvangen toen u Jezus aanvaardde en u zich bekeerde van uw zonden?

12. Als we wedergeboren zijn dan weten we dat. Hoe? (Rom 8:16)

13. Schrijf uw eigen naam in de opengelaten plaatsen. (Joh 3:16) "Want alzo lief heeft God ____________________________ gehad, dat Hij zijn enig geboren Zoon gegeven heeft, opdat __________________________ , die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe". (Joh 3:16)

Ik hoop dat je er, ook deze les weer, veel plezier aan hebt beleefd. Na verloop van tijd zal je gaan merken er steeds meer genoegen aan te beleven met de Bijbel bezig te zijn. Het is en blijft, zoals Jezus zei: de weg, de waaarheid en het leven. Geef de moed niet op en laat je blijvend inspireren door het Woord van God !

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)