HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                                                           

Catechese - 42 - Geloven in God

Lees de Bijbel

De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God.

Serie van 48 leerzame catechese lessen

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Geloven in God

Lees de BijbelHet geloof is de hand die aangrijpt. C.H. Spurgeon

Het bovenstaande citaat illustreert dat geloven een voornemen is wat wordt omgezet in actie. Geloven begint met het nemen van een besluit en heeft een geestelijke kant en een praktische kant. Geloven doe je met hart, hoofd en handen. Het is bidden en werken.

Bidden (de geestelijke kant)
Er zijn drie stappen te onderscheiden: vertrouwen, gehoorzaamheid en liefde. Ga er niet vanuit dat je ooit klaar bent met de vorige stap, het wordt uiteindelijk een krachtig en onmisbaar geheel voor de rest van je leven:

Vertrouwen: Als je bereid bent je vertrouwen op God te stellen zal Hij zich laten kennen en je zult weten dat je voor de volle honderd procent van Hem op aan kunt. Dit is het begin van je relatie met de liefhebbende levende God. Hij zegt in de Bijbel 'Ik zal Mij met u verloven door trouw. Dan zult u Mij, de Here, werkelijk kennen'. (Hosea 2:19)

Gehoorzaamheid: De Bijbel zegt: Luister naar wat God zegt en schat Zijn aanwijzingen op hun waarde. Dan krijg je een oor voor de echte wijsheid en zal je verstand worden gescherpt. Als je dat beschouwt als een zeer groot goed en moeite doet om het te verkrijgen, zul je merken dat je Hem werkelijk zult leren kennen.

Liefde: God zoekt jou en houdt van jóu. God heeft alles voor je over gehad. God wil van jou dat je Zijn liefde beantwoordt. Jezus zei: "Heb de Here, je God lief met heel je hart, met heel je ziel en heel je verstand." Zonder die liefde stelt het geloof niets voor en wijzelf ook niet. Zelfs als ik Gods woord doorgeef, alle diepe dingen doorgrond en alles weet en al het geloof heb, zodat ik bergen kan verzetten, maar geen liefde heb, ben ik niets. (1 Corinthiërs13:2)

Werken (de praktische kant)

Ofschoon geloven een geestelijke zaak is en geen verstandelijke, staat geloven nooit op zichzelf, maar is onlosmakelijk verbonden met weten, aannemen, begrijpen. De volgorde is hierbij belangrijk. God zegt in de Bijbel: 'U bent mijn getuigen en dienaren, gekomen om Mij te kennen en te geloven en te begrijpen dat alleen Ik God ben. Er bestaat geen andere God; die is er nooit geweest en zal er ook nooit zijn'. (Jesaja 43:10)

Weten: Om te beginnen, het geloven gaat ergens over, je gelooft íets. Als je gelooft weet je wát je gelooft. Eerst heb je dus kennis, informatie nodig. Je moet er weet van hebben. Deze informatie komt tot je in de vorm van Gods Woord, de Bijbel.

Aannemen: Vervolgens neem je de opgedane kennis voor waar aan, je gaat voorlopig gewoon van van de feitelijkheid uit. En dit is heel belangrijk, het is een persoonlijke keus. Je neemt het ter harte. Ga af op Zijn Woord, zoals je af gaat op het woord van je vader of je vriend.

Begrijpen: Dan gaat het leven en krijg je het door. Sla je stap twee over, dan zal het aan je voorbij gaan. En al lees je de hele Bijbel duizend keer, het blijft dan een gesloten boek! Je mag gerust klein beginnen, hou het maar overzichtelijk. Begin bijvoorbeeld bij het gedeelte het evangelie naar Johannes en leer wie de Here Jezus is. De Bijbel zegt dat we alleen door te luisteren naar wat Christus gezegd heeft, in Hem kunnen gaan geloven. (Romeinen 10:17)

'Nu is je geloof nog steeds geloof, maar vanaf nu tevens een onwankelbare levende zekerheid. Geloof is de absolute zekerheid dat onze hoop ook werkelijkheid wordt en het is een bewijs van de dingen die wij niet kunnen zien. (Hebreeën 11:1) De bekende prediker Spurgeon zei het zo: 'Een voortreffelijke vorm van geloof ontstaat uit wel bevestigde kennis. Dit verkrijgen wij door toeneming in de genade, en dit is het geloof dat gegrond is op het kennen van Christus, het geloof dat Christus vertrouwt omdat het bevonden heeft dat Hij onwankelbaar is in Zijn trouw.' Misschien vraag je je af, of je ook gered bent, of ook jouw zonden zijn vergeven, of je ook persoonlijk de gave van het eeuwige leven hebt ontvangen. De Bijbel laat er geen misverstand over bestaan: Als je in de Here Jezus gelooft, dan zul je gered worden en je gezin ook. (Handelingen 16: 31)

Wil je de Here Jezus leren kennen, léés dan niet alleen maar lees de Bijbel bíddend! Bid in geloof dat God door Zijn Woord tot je spreekt! Bid en belijd aan God jouw zonden, waardoor je straf verdient. Bid in vertrouwen dat God doet wat Hij zegt en geeft wat Hij belooft. En dank God voor Zijn Woord en voor wat Hij je persoonlijk uit genade vanwege de verdienste van de Here Jezus Christus wil geven.

En als je dan door een woord in de Bijbel wordt aangesproken op een manier waar je tevoren geen enkel vermoeden van had, een woord dat je tegelijkertijd in berouw doet beseffen hoe zondig je zelf bent, stel het dan niet langer uit. Ga op je knieën, en spreek je onvoorwaardelijke vertrouwen in Hem uit. En ofschoon je beslist ook twijfels, teleurstellingen of verdriet zult kennen is het geloof een dynamisch avontuur dat je aangaat met God, dat steeds opnieuw zal leiden tot een voortdurende groei door middel van al deze dingen:
 
Dan wordt je aan de voet van het kruis intens gelukkig en dankbaar.
Dan verheug jij je ook met een overweldigende en heerlijke vreugde.

Lees eens: Mogelijke reacties op bezwaren tegen het christelijk geloof

Meer dan de moeite waard om te lezen:

Hedendaagse kernvragen   voor het christelijk geloof.
Lezingen cyclus  door:  Prof. dr. A.F. Sanders  (emeritus hoogleraar Cognitieve Psychologie)

0 - Inleiding op deze serie

1 - Geloof en wereldbeeld

2 - Zoektocht naar de historische Jezus

3 - De vraag naar God en het Kwaad

4 - Schepping en Evolutie

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)