HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                                                           

Catechese - 18 - Christelijk fundament

Lees de Bijbel

De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God.

Serie van 48 leerzame catechese lessen

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Christelijk fundament

Lees de BijbelAlle teksten in deze les zijn afkomstig uit de N.B.G. vertaling van de Bijbel.

In Hebreeen, hoofdstuk 6 vers 1 en 2, lezen we over het fundament van een christen. Zes punten worden er genoemd in dit hoofdstuk. We willen het over het eerste onderdeel hebben: Bekering van dode werken.

Wat zijn dode werken? Als christen behoren we maar een verlangen te hebben, dat is: dat ons hele leven aangenaam voor God is. 2 Kor 5:15b zegt: "En voor allen is Hij gestorven, opdat zij, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, die voor hen gestorven is en opgewekt." Jezus gaf zijn hele leven voor u, toen Hij stierf aan het kruis. Hij deed dit om u te redden van de straf. Nu wil Hij dat u uw leven aan Hem geeft en dat u voor Hem leeft. Veel mensen zeggen dat ze van Christus houden, maar ze doen toch dingen in hun leven die niet aangenaam zijn voor God. Dit zijn dode werken, hiervan moeten wij ons bekeren. Paulus schreef aan de christenen te Efeze: "en geeft de duivel geen voet." (Eph 4:27) In Hebr. 12:1 staat: "Laten ook wij afleggen alle last en de zonde die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die voor ons ligt." Deze teksten zijn duidelijk. Geef de duivel geen kans en doe alles weg wat u tegenhoudt om Jezus Christus te volgen. De duivel wil u gevangen nemen, in zijn macht wil hij u houden. Maar Galaten 5:1 zegt ons: "Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen." Jezus heeft ons vrijgemaakt. Blijf vrij; laat niet toe dat u een slavenjuk opgelegd wordt.

Beantwoord de volgende vragen

1. Sommige mensen trachten Jezus te volgen, maar toch houden ze teveel van de dingen van deze wereld. Wat zegt Jak 4:4 van deze mensen?

2. Wat staat er in 1 Joh 2:17a?

3 . Wat zegt 1 Joh 2:15 van mensen die van de wereld houden?

4. Wat schrijft Johannes over mensen die Gods wil doen? (1 Joh 2:17b)

5 . De Bijbel vertelt ons veel over het vergeven van mensen, die ons kwaad hebben gedaan, en ook over vergeving vragen aan mensen, wanneer wij hen kwaad gedaan hebben. Maak de volgende tekst af: (Mat 6:14 + 15) "Want indien gij ________________________________________________________, zal uw hemelse Vader _________________________________; maar indien gij de mensen __________________________, zal ook uw hemelse Vader uw ___________ _________________________________________________________ _________________ 6. Veel mensen kunnen anderen, die hen kwaad doen, niet vergeven. Bedenk wat de Here Jezus zegt in Mat 18:23-35. Doordat men een ander niet kan vergeven, ontstaat er haat. Wat zegt de Bijbel van mensen die elkaar haten? (1 Joh 3:15)

7 . Wat heeft Jezus gebeden, toen Hij door de mensen gehaat werd, toen Hij gekruisigd werd en Hem veel kwaad werd aangedaan? (Luc 23:34)

8. Lees het verhaal van Stefanus' steniging in Hand 7. Wat heeft Stefanus gebeden toen hij gestenigd werd? (vers 60)

9. Als we verkeerde gevoelens en haat ten opzichte van onze medemens in ons hart toelaten, geven we ruimte aan de duivel. Maar als we in Jezus' Naam vergeven, dan geven we de duivel geen kans en leven we in de overwinning. Schrijf de tekst uit Eph 4:32 over. Leg iedere zonde, alles wat u van Jezus afhoudt, af! David zegt in Psalm 66:18 "Had ik onrecht beoogd in mijn hart, dan zou de Here niet hebben gehoord." Dus: geef de duivel geen kans, maar leef altijd in de overwinning en in de vrijheid van Jezus Christus.

10. Jezus zegt: "Een ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde". (Joh 8:34) Wat zegt Jezus in Joh 8:36?

11. Wat sprak Johannes de Doper toen hij Jezus zag? (Joh 1:29) Jezus Christus vergeeft niet alleen uw zonden, Hij maakt u ook vrij van de zonde, zodat u niet langer een slaaf van de zonde zult zijn. Hij geeft u kracht om in zijn Naam de zonden te overwinnen!

12 . Paulus schreef de hieronder genoemde teksten aan de christenen te Rome, opdat ze zouden begrijpen dat ze vrij waren van de zonde. (Vul de ontbrekende woorden in en lees de teksten aandachtig!) Rom 6:17 + 18 "Maar Gode zij dank: gij _______________ slaven der zonde, doch gij zijt ___________________________________________ aan de vorm van onderricht, die u overgeleverd is; en, __________________________________ __________, zijt gij in dienst gekomen van de _________________________."

13. Bent u dankbaar dat Jezus u vrijgemaakt heeft van de zonde?

14. Vul ook hier de ontbrekende woorden in. (Rom 6:22) Maar __________, _____________________________________ en in de dienst van _______________________, hebt gij tot vrucht uw _______________________ en als einde het _________________________________________________________ ___

Ik hoop dat je er, ook deze les weer, veel plezier aan hebt beleefd. Na verloop van tijd zal je gaan merken er steeds meer genoegen aan te beleven met de Bijbel bezig te zijn. Het is en blijft, zoals Jezus zei: de weg, de waaarheid en het leven. Geef de moed niet op en laat je blijvend inspireren door het Woord van God.

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)