HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                                                                                                                     

Catechese - 02 - Wat is eigenlijk belijden ?

Lees de Bijbel

De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God.

Serie van 48 leerzame catechese lessen

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Wat is eigenlijk belijden ?

Lees de Bijbel

Belijden is je geloof uiten. En wel in woord en daad. Bovendien heeft een goede belijdenis altijd iets in zich van reageren, antwoord geven. Daarbij: aan geloven gaat God vooraf. Hij roept het geloof op. Dat wordt heelduidelijk bij Jezus. Jezus zelf heeft dat op een bepaald moment aan zijn discipelen duidelijk gemaakt...en hen zo tot oprecht belijden gebracht.

 Opmerkelijk is dat in het grieks van het Nieuwe Testament voor belijden het woord HOMOLOGEIN staat. Letterlijk vertaald betekent dit HETZELFDE ZEGGEN. Bij echt belijden gaat het er namelijk om te proberen hetzelfde te zeggen...

Hetzelfde zeggen als wat God openbaarde (immers niet alle praat over God is goed). We moeten van Hem (over Hem) iets goeds zeggen, dat wat waar is. Niet alles wat vroom is of vroom klinkt is daarom juist. Belijden is zeer kritisch zijn.

Hetzelfde zeggen met (alle) andere gelovigen. In die gezamenlijkheid namelijk kan een geschreven belijdenis van groot belang zijn. dan kun je het inderdaad samen zeggen of zingen. Bovendien bewaren we door een geschreven belijdenis makkelijker de band met de kerk van alle eeuwen. Op die manier voorkomen we individuele eigenwijsheid.

Laat HET CREDO (stond mei 1980 in het blad Kerkinformatie) maar eens op je inwerken:

Een kerk die de jeugd heeft, heeft de toekomst. Er is nogal wat zorg over die jeugd. Velen die daar uiting aan geven zijn op z´n minst eenzijdig als ze alleen maar minpunten opsommen. Want er is ook een andere kant, Kijk op zondag maar eens in de kerkgebouwen rond en u ontwaart vele jongeren, in allerlei leeftijdsgroepen, Bekijk hun ijveren voor de vrede, voor gerechtigheid in de wereld, zoals dat gaande is in allerlei kerkelijke en met kerken verwante organisaties en u zuIt er overwegend jongeren in tegenkornen. Neem de theologische opleidingen, ze hebben een aanloop als nimmer tevoren. Kom eens op de synode en ontmoet er jong volk, dat er nooit eerder heeft gezeten, Akkoord, ze spreken een soms heel andere taal (deed u dat in uw jeugd niet ?), maar behoren heel duidelijk tot degenen die het niet kunnen laten Jezus te volgen. Een paar weken geleden kreeg ik, weer zo een signaal in een belijdenisdienst, Zoals dat meer en meer het geval wordt volstonden de jongeren niet met het beamen van de belijdenisvragen, maar verscheen een van hen in zijn geruite hemd en spijkerbroek op de preekstoel om een gezamenlijke geloofsbelijdenis van zijn groep voor te lezen, regelrecht vanuit het hart verwoord. Hier volgt de geschreven belijdenis die de jongen voorlas:

Wij geloven in een volmaakt goede God, die de oorsprong van alle leven is

Een God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en die ons een plaats geeft in deze wereld.

Een God die waarheid is en liefde en gerechtigheid en die bevrijding betekent.

Een God, die losstaat van al het geweld, van alle onderdrukking, van alle haat, maar tegelijk een God die meelijdt met deze wereld.

Wij geloven in een God, die onze Vader is

Een Vader waarin wij een vast verlrouwen kunnen hebben, die altijd naar ons luisteren wil.

Wij geloven dat je niet mooi of rijk of intelligent hoeft te zijn om bij zijn kinderen te behoren maar dat we mogen komen zoals we zijn met al onze fouten en gebreken.

Wij geloven, dat God een plan met ons heeft, dat Hij ons leidt en dat Hij onswil gebruikenom zijn bedoeling en onnoembare liefde aan de mensen duidelijk te rnaken.

Wij geloven dat ee voor en uit die God leven, omdat Hij de enige weg van vrede liefde engerechtigheid is die niet dood loopt.

Wij geloven in een God die vergeeft als wij zelf inzien dat we verkeerd gehandeld hebben.

Wij geloven dat Hij ons altijd weer de kans op een nieuw begin wil geven. Dat weten we zelfs zeker omdat we geloven dat God zelf mens geweest is in Jezus, die, aan deze wereld ten onder is gegaan, door zich te laten vermoorden, maar Die de dood overwonnen heeft en ons daardoor nieuw leven geven kan.

Wij geloven in de Heilige Geest als voelbare vertegenwoordiger van God, die ons kracht geeft in ons geloof.

Wij geloven dat God, Jezus en de Heilige Geest een zijn.

 Wij geloven in een algernene christelijke kerk, die Jezus zelf opgericht heeft, in een gemeente die mee moet bouwen aan een betere wereld.

Wij geloven dat ons leven na de dood niet ophoudt, omdat Gods liefde en trouw eeuwig zijn: over de grenzen van de dood heenreiken.

Wij geloven dat Gods rijk van vrede en gerechtigheid eens komen zal en daar willen we, samen met u en iedereen naar toe leven en aan meebouwen.

(Let wel: een belijdenis uit de vorige eeuw, maar wat nog actueel)

VRAAG VAN DEZE WEEK: Hoe zou jij je geloof willen verwoorden?

STEL JEZELF een DOEL 

Nu je dit bovenstaande hebt gelezen en overdacht, een mooie gelegenheid eens op te schrijven wat jij gelooft.
 Schroom niet te reageren. Stuur een mailtje met je vragen en/of opmerkingen. Of mail eens een proeve van jouw eigen geschreven geloofsbelijdenis. Ik zou zeggen: en dan maar tot de volgende keer.

De volgende keer: Het Apostolicum

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)