HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                                                           

Catechese - 39 - Wonder

Lees de Bijbel

De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God.

Serie van 48 leerzame catechese lessen

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

 

Wonder

Lees de BijbelWonderen zijn tekenen van Gods bevrijdende aanwezigheid. De wonderverhalen uit de bijbel willen ons tot het besef brengen, dat God ook in ons leven bevrijdend aanwezig wil zijn. Het meest bevrijdend is God aanwezig in Jezus. Hij is het vleesgeworden wonder.

Jezus, het levende wonder

Het zal je toch maar gebeuren! Je hebt Jezus liefgehad. Je bent hem gevolgd. Tot in het hol van de leeuw, tot in Jerusalem. Daar heb je tot je ontsteltenis meegemaakt, dat hij gearresteerd werd, berecht en terechtgesteld. Dan ga je op de vroege zondagmorgen naar zijn graf en ziet dat het geopend is, en het lichaam van Jezus verdwenen! Je kunt maar aan één ding denken, dat iemand zijn lichaam meegenomen heeft. Terwijl je huilend rondloopt in die tuin, zie je een man lopen. Je denkt dat het de tuinman is. Je kijkt hem niet eens goed aan, want je ogen staan vol tranen. Je vraagt hem: 'Hebt u misschien het lichaam van mijn heer meegenomen? Dan ineens wordt de ban gebroken. Je wordt bij je naam genoemd, zoals maar één iemand dat kan. 'Maria!' Dan vallen je de schellen van je ogen en je ziet het: 'Rabboeni, Meester!' 

Zo verging het Maria Magdalena op paasmorgen. Zij ontmoette Jezus als het levende wonder. Een ontmoeting die zij niet zelf bedacht of verwacht had. Maar die van zijn kant tot stand werd gebracht. Deze ontmoeting heeft haar ogen geopend voor iets dat in haar eigen hoofd niet op zou komen: dat Jezus de levende is, en dat dit een goddelijk wonder is. En dat zij in dat wonder mag delen door in dat leven te delen. Een leven met God, die zij nu haar Vader noemen mag. Zo zegt Jezus het ook: 'Ik ga nu opstijgen naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God die ook jullie God is .

Dit is ook voor ons vandaag nog het grote wonder van Pasen: Jezus leeft, en wij met hem. Het hart van het christelijk geloof is niet een dor dogma, of een strenge wet, een filosofische idee of een ondoorgrondelijke bijbeltekst. Het hart is een levende Heer. Jezus, het levende wonder. En hij tredt ook vandaag nog op u en mij toe en noemt ons bij onze naam, zoals niemand dat doet. En als wij naar deze roeping luisteren, dan gescheidt ook aan ons het wonder. Dan komen ook wij tot leven. Tot een leven van hoop, geloof en liefde. Een leven dat zelfs sterker is dan de dood. Dat vieren we met Pasen, het grrootste van alle wonderen.

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)