HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                                                                                                                     

Catechese - 04 - Het Apostolicum of Credo

Lees de Bijbel

De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God.

Serie van 48 leerzame catechese lessen

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Het Apostolicum of Credo

Lees de BijbelOm maar gelijk met de deur in huis te vallen, in het Oude Testament van de Bijbel in het boek Job, hoofdstuk 36 : 26 staat het volgende: Zie, God is groot, en wij begrijpen Hem niet, het getal zijner jaren is onnaspeurlijk.

En wat te denken van Psalm 36 : 10 - Want bij U is de bron des levens, in uw licht zien wij het licht.

Kortom, we denken veel van Hem te weten en tegelijk bijna niets.

Wie is God..?

Je zou dit de hamvraag van de theologie (leer over God) kunnen noemen. Trouwens ook van ieder mens. Het is goed onszelf deze vraag te stellen, Ook niet-gelovigen vragen het ons telkens weer. Rechtstreeks of niet. Wel moeten we leren in dezen zeer bescheiden te zijn. Erkennen: een afdoend antwoord hebben we niet. Hij is altijd meer, groter, anders. Toch hoeven we niet te zwjjgen.

(Voor een eerste antwoord op deze vraag blijven we bij een beeld dat de bijbel zelf aanreikt: God als zon; (Psalm 84 :12 of Openbaringen 1:16). Om de woorden God is......aan te vullen vinden we als eerste aanduiding in de Bijbel een mooie aanwijzing in Genesis 21:22 - God is met u in alles wat gij doet. En aan het eind van de Bijbel in het mooie boek Openbaringen 21:3- De tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn. Kan het veelzeggender..? Deze woorden verduidelijken veel over Hem.

Wie rechtstreeks naar de zon wil kijken wordt verblind; maar orngekeerd, met de zon in de rug, gaan we de dingen juist scherp zien. We moeten met het licht meekijken. God openbaart zichzelf aan mensen als Licht.

En in dit licht mogen wij elkaar en alle dingen zien. Met het oog hierop is het volgende een goede doordenker:

Een romeinse keizer zei eens tot rabbi Jozua ben Chananja: "lk wil uw God zien" - "Gij zuIt het niet kunnen", antwoordde hij. "Jawel, Ik wil Hem zien" . "Goed", zei rabbi Jozua en stelde hem met het gezicht naar de zon in de heetste zomermaand. "Kijk hier middenin", zei hij. "Dat kan ik niet" was het antwoord. "Hoe", zei rabbi Jozua, "de zon", die slechts één van Gods dienaren is, die om zijn troon geschaard staan, zegt gij niet in het gelaat te kunnen zien; hoe wilt ge God zelf dan aanschouwen?"zien; tot op Hemzelf: Het Licht (Psalm 36 10).

Willen we al iets over God zeggen dan dienen we ons echt te laten inspireren door de Bijbel. Mat andere woorden: dicht bij de bron blijven! De Nederlandse Geloofsbelijdenis probeert dat als volgt :

Artikel 1. De enige God.

Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond, dat er één God is, een geheel enig en éénvoudig wezen.

Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond (Romeinen 10:10) dat er één God is (Deuteronomium 6:4, 1 Corinthen 8:4-6, 1 Timotheus 2:5) een geheel enig en éénvoudig geestelijk wezen. (Johannes 4:24 )

Hij is eeuwig, niet te doorgronden, onzienlijk, onveranderlijk, oneindig, almachtig.

Hij is eeuwig (Psalm 90:2) niet te doorgronden (Romeinen 11:33) onzienlijk (Colossenzen 1:15, 1Titus 6:16) onveranderlijk (Jacobus 1:17) oneindig (1Korinthen 8:27) almachtig (Genesis 17:1, Mattheus 19:26, Openbaringen 1:8

Hij is volkomen wijs, rechtvaardig en goed en een zeer overvloedige bron van al het goede.

Hij is volkomen wijs (Romeinen 16:27) rechtvaardig (Romeinen 3:25-26, Romeinen 9:14, Openbaringen 16:5-7) en goed (Mattheus 19:17) en een zeer overvloedige bron van al het goede (Jacobus 1:17 Jesaja 40 Jesaja 44 Jesaja 46

Neem ook het volgende eens in overweging:

Het `woord´ God

Waarschiinlijk gevormd, zeggen de geleerden, vanuit de oertaal van onze bewoonde wereld, het Indo-germaans. Van ghu-to', dat betekent: het aangeroepene, de aangeroepene. Stamverwant aan een Oud-noors woord voor blaffen; en aan een Oud-indies woord dat betekent: hij roept. God dus. Van IJsland tot India en van Noord-Ierland tot Oost-Pakistan, van nu tot (minstens) drieduizend jaar geleden: hij die wordt aangeroepen, of hij die roept.

Een romeinse keizer zei eens tot rabbi Jozua-ben-Chananja: "lk wil uw God zien" - "Gij zuIt het niet kunnen", antwoordde hij. "Jawel, Ik wil Hem zien" . "Goed", zei de rabbi en zette hem met het gezicht naar de zon in de heetste zomermaand. "Kijk hier middenin", zei hij. "Dat kan ik niet" was het antwoord. "Hoe zo niet?", zei de rabbi, "de zon", die slechts één van Gods dienaren is, die om zijn troon geschaard staan, zegt gij niet in het gelaat te kunnen zien; hoe wilt ge God zelf dan aanschouwen?"

Een vraag met meer diepte dan we denken

Als je zou weten

hoeveel scheikunde

er nodig is, geregelde

temperatuur, stofwisseling,

welke juiste dosis cholesterol

en wat voor een welbeschermd

zenuwstysteem

om een mens te kunnn laten dromen.

Als je zou weten

hoeveel zuurstof

er nodig is, proteïnen,

hoeveel polsslag,

gewillige spieren

en hoeveel hormonen om lief te kunnen hebben.

En dan nog hoe dit ene

door het andere wordt opgeroepen,

hoe heel het gewicht van het ene

de keuze van het andere bepaalt,

misschien zou je dan weten

wie God eigenlijk is".


VRAAG VAN DEZE WEEK : Welke eigenschappen zou jij aan God willen toeschrijven?

STEL JEZELF een DOEL Nu je dit bovenstaande hebt gelezen en overdacht, een mooie gelegenheid eens voor jezelf te oefenen hoe jij GOD, kort, zou omschrijven.

Schroom niet te reageren. Stuur een mailtje met je vragen en/of opmerkingen. Of mail eens een proeve van jouw eigen geschreven GOD-beschrijving. Ik zou zeggen: en dan maar tot de volgende keer.

De volgende keer: GOD = JAHWE

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)