HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                            

Mijmeren in de Wijngaard - Aflevering 8 - Blijven

Lees de Bijbel De Bijbel is niet een boek om zomaar even van kaft tot kaft te lezen. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden als je niet weet wat zich - wanneer en waaom -  heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God.

Lees de Bijbel

Lees de Bijbel  Evangelie : Johannes 15:1-17

Uitdaging: Verdiep je eens één maand in dit prachtige evangelie; Neem dagelijks één wijnstok ter overdenking. Ontdek met mij het evangelie met de Gelijkenis van de Wijngaard

Maak hieronder de keus voor een aflevering uit deze serie

1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

Woorden van Jezus die je hart ráken: Blijft in Mij, gelijk Ik in u

Als een nieuwe ent op een wijnstok wordt gezet en daar blijft, dan vindt een tweeledig proces plaats. Eerst in het hout. De ent schiet kleine worteltjes en vezeltjes neer in de stam en de stam groeit omhoog in de ent en dan is bereikt wat men wel de structurele vereniging noemt. De ent blijft daar en wordt één met de wijnstok, en zelfs al zou de wijnstok sterven, het zou er één hout mee blijven. Dan is er het tweede proces, waarbij het sap van de wijnstok de nieuwe structuur binnengaat, en het gebruikt als een doorgang waardoor het sap kan vloeien om zich te vertonen in jonge loten, bladeren en vruchten. Wij zien hier een belangrijke verbintenis. In de ent die in de stam blijft, komt de stam met zijn sap om daarin te blijven.

Wanneer onze Heer zegt: 'Blijft in Mij, gelijk Ik in u', verwijst Hij naar iets dat ermee overeenkomt. 'Blijft in Mij' slaat meer op wat wij moeten doen. Wij moeten vertrouwen en gehoorzamen, onszelf van al het andere losmaken, ons naar Hem uitstrekken en aan Hem vasthouden, en ons in Hem laten verzinken. Als we dit doen, door de genade die Hij geeft, dan is er een karakter gevormd en een hart bereid voor een vollere belevenis: ' Gelijk Ik in u'. God sterkt ons met kracht door Zijn Geest in de inwendige mens, en Christus woont door het geloof in onze harten.

Vele gelovigen bidden om en verlangen ernstig naar de vervulling met de Heilige Geest en de inwoning van Christus, en vragen zich af waarom ze zo weinig voortgang maken. De reden is vaak deze, dat het 'Ik in u' niet komen kan, omdat het 'blijft in Mij' niet onderhouden wordt. 'Er is één lichaam en één Geest', vóór de Geest vervullen, moet daar een lichaam bereid zijn. De ent moet in de stam gegroeid zijn en erin blijven, voordat het sap erdoor kan vloeien om vrucht voort te brengen. Als in nederige gehoorzaamheid Christus volgen, zelfs onszelf verloochenen, de wereld verzaken en zelfs in het lichaam trachten Hem gelijk te wonen, als we zozeer zoeken in Hem te blijven, dan zullen we in staat zijn het 'Ik in u' te ontvangen en te genieten. Tot ons opgelegde werk: 'Blijft in Mij' zal ons gereedmaken voor het werk dat Hij op Zich heeft genomen, het: 'in u'.

De twee delen van het uitdrukkelijk bevel hebben hun vereniging in dat centrale, betekenisvolle woord. Er is geen dieper woord in de Schriften. God is in allen. God woont in Christus. Christus woont in God. Wij n in Christus. Christus is in ons: ons leven opgenomen in het Zijne; Zijn leven ontvangen in het onze; in een goddelijke werkelijkheid die niet in woorden uit te drukken is, en wij in Hem en Hij in ons. En de woorden: 'Blijft in mij en Ik in u', zeggen ons slechts te geloven in dit goddelijke mysterie en te vertrouwen op God de Landman en Christus de Wijnstok, om het heerlijk waar te maken. Noch door nadenken, noch door leren of bidden wordt dit gegrepen; het is een goddelijk geheim van liefde. Even weinig als wij de eenwording kunnen bewerkstelligen kunnen wij deze begrijpen. Laat ons alleen maar zien op deze oneindige, goddelijke, almachtige Wijnstok, die ons lief heeft, ons vasthoudt, en in ons werkt. Laten we in het geloof dat Hij het in ons bewerkt, blijven, en in Hem rusten, ons hart en onze hoop steeds gericht houdend op Hem alleen. En laten we vertrouwen, dat Hij het geheimenis in ons zal volbrengen: 'Gij in Mij, en Ik in u'.

Wondervolle Heer, Gij vraagt mij in U te blijven. Hoe kan ik dat Here, tenzij Gij Uzelf aan mij openbaart, wachtend om mij te ontvangen, welkom te heten en voor mij te zorgen? Ik bid U, laat mij zien hoe Gij als de Wijnstok dit alles volbrengt. Bezig te zijn met U is blijven in U. Hier ben ik, Here, een rank, gereinigd en in U blijvend - rustend in U en wachtend op het binnenvloeien van Uw leven en genade.

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM - AUDIO

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide      1  2   3   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)