HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                             

Mijmeren in de Wijngaard - Aflevering 9 - Tenzij gij blijft

Lees de Bijbel De Bijbel is niet een boek om zomaar even van kaft tot kaft te lezen. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden als je niet weet wat zich - wanneer en waaom -  heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God.

Lees de Bijbel

Lees de Bijbel  Evangelie : Johannes 15:1-17

Uitdaging: Verdiep je eens één maand in dit prachtige evangelie; Neem dagelijks één wijnstok ter overdenking. Ontdek met mij het evangelie met de Gelijkenis van de Wijngaard

Maak hieronder de keus voor een aflevering uit deze serie

1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

Woorden van Jezus die je hart ráken: Tenzij gij blijft

Johannes 15 : 4

Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, tenzij zij in de wijnstok blijft, zo ook gij niet, tenzij gij in Mij blijft

Wij kennen de betekenis van het woord tenzij. Het betekent een onmisbare voorwaarde, een onvermijdelijke wet. 'De rank kan geen vrucht dragen uit zichzelf, tenzij zij in de wijnstok blijft. Zo ook gij niet, tenzij gij in Mij blijft'. Er is slechts één manier voor de rank om vrucht te dragen, er bestaat geen andere mogelijkheid, zij moet ononderbroken verenigd blijven met de wijnstok. Niet uit haarzelf komt de vrucht, maar alleen uit de wijnstok.

Christus had al gezegd: 'Blijft in Mij'; in de natuur leert de rank ons de les zo duidelijk; het is zulk een wondervol voorrecht te worden geroepen en toegestaan om in de hemelse Wijnstok te blijven; men zou kunnen denken dat het overbodig is er nog deze woorden van waarschuwing aan toe te voegen. Maar neen, Christus wist maar al te goed wat een verloochening van ons eigen ik er opgesloten ligt in: 'Blijft in Mij', en hoe sterk en algemeen de neiging zou zijn te trachten vrucht te dragen door onze eigen inspanning; hoe moeilijk het zou zijn ons te leren geloven dat een werkelijk voortdurend blijven in Hem een absolute noodzakelijkheid is! Hij staat erop: Niet uit zichzelf kan de rank vrucht dragen; tenzij zij blijft, kan ze geen vrucht dragen. 'Zo ook gij niet, tenzij gij in Mij blijft'.

Maar moet dit letterlijk opgevat worden? Moet ik, even uitsluitend en duidelijk en ononderbroken en volkomen als de rank in de wijnstok blijft, overgegeven zijn om mijn gehele leven in Christus alleen te vinden? Ja dat moet ik inderdaad. Het tenzij gij blijft is even universeel als het tenzij zij blijft. Het zo ook gij niet laat geen uitzondering of verandering toe. Als ik een ware rank moet zijn, als ik vrucht moet voortbrengen, als: zijn moet zoals Christus de Wijnstok wil dat ik ben, dan moet mijn gehele wezen net zo uitsluitend overgegeven zijn aan het blijven in Hem, als de natuurlijke rank overgegeven aan het blijven in de wijnstok.

Laat mij de les leren. Blijven moet een handeling of de wil en het gehele hart zijn. Zoals er graden zijn in het zoeken en dienen van God, 'niet met een volkomen har of 'met zijn ganse hart', zo kunnen er graden zijn in het blijven in Hem. Bij de wedergeboorte komt het goddelijke leven bij ons binnen, maar het beheerst en vervult mij tegelijkertijd ons gehele wezen. Dit komt bij wijze van gebod en gehoorzaamheid.

Er is een onuitsprekelijk gevaar dat we ons niet geheel en al geven aan het blijven in Hem. Er is onuitsprekelijk gevaar dat we onszelf geven om voor God te werken en vrucht te dragen met slechts weinig van het ware 'blijven in Hem, het ons van gans harte verliezen in Christus en Zijn leven. Er is een onuitsprekelijk gevaar van veel werk met slechts weinig vrucht, door gebrek aan dit ene nodige. We moeten de woorden: 'tenzij zij blijft', en 'geen vrucht uit zichzelf: toestaan hun werk te doen van doorvorsen en belichte: van snoeien en reinigen, van alles wat er van onze eigen wil en ons zelfvertrouwen in ons leven is; dat zal ons van dit grote kwaad bevrijden, en ons zo toebereiden voor Zijn onderwijzing en ons het volle begrip geven van het woord: 'Blijft in Mij, en Ik in u'.

Onze dierbare Heer verlangt ons weg te roepen van onszelf en onze eigen kracht, tot Zichzelf en Zijn kracht. Laten we de waarschuwing aannemen, en ons met grote vrees en zelfwantrouwen tot Hem wenden om Zijn werk te doen. 'Ons leven is met Christus verborgen in God'. Dat leven is een hemels mysterie, verborgen zelfs voor de wijzen onder de christenen, en geopenbaard aan zuigelingen. De kinderlijke geest leert dat dat leven elke dag en elk ogenblik van de hemel gegeven wordt aan de ziel, die het onderwijs aanvaardt: 'niet uit zichzelf', 'tenzij zij blijft', en het alleen in de Wijnstok zoekt. Blijven in de Wijnstok komt dan neer op niets meer of minder dan een rustig overgeven van de ziel om Christus alles te laten hebben en alles te laten werken, precies zoals in de natuur de rank niets weet of zoekt buiten de wijnstok.

Blijft in Mij. Ik heb gehoord, Here, dat met ieder bevel U ook de macht geeft om te gehoorzamen. Met Uw 'sta op en wandel' sprong de lamme op. Ik neem Uw Woord 'blijft in Mij' aan als een machtig woord dat kracht geeft, en op dit moment zeg ik: Ja Heer, ik wil, ik zal in U blijven.

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM - AUDIO

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide      1  2   3   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)