HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                                    

Mijmeren in de Wijngaard - Aflevering 17 - De Vader verheerlijkt

Lees de Bijbel De Bijbel is niet een boek om zomaar even van kaft tot kaft te lezen. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden als je niet weet wat zich - wanneer en waaom -  heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God.

Lees de Bijbel

Lees de Bijbel  Evangelie : Johannes 15:1-17

Uitdaging: Verdiep je eens één maand in dit prachtige evangelie; Neem dagelijks één wijnstok ter overdenking. Ontdek met mij het evangelie met de Gelijkenis van de Wijngaard

Maak hieronder de keus voor een aflevering uit deze serie

1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

Woorden van Jezus die je hart ráken: De Vader verheerlijkt

Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt

Hoe kunnen wij God verheerlijken? Niet door toe te voegen aan Zijn heerlijkheid, of Hem nieuwe glorie te brengen die Hij nog niet heeft. Maar eenvoudig door Zijn heerlijkheid toe te laten door ons heen te schijnen, door ons aan Hem over te geven, zodat Zijn heerlijkheid zich in ons kan manifesteren en door ons aan de wereld. In een wijngaard of in een wijnstok die veel vrucht draagt, wordt de eigenaar verheerlijkt, daar dit zijn kunde en zorg laat zien. In de discipel die veel vrucht draagt, wordt de Vader verheerlijkt. Voor mensen en engelen is het bewijs geleverd van de heerlijkheid van Gods genade en macht; Gods heerlijkheid straalt van hem uit.
 Dat bedoelt Petrus wanneer hij schrijft: 'Dient iemand, laat het zijn als uit kracht, door God verleend, opdat in alles God verheerlijkt wordt door Jezus Christus'. Als iemand werkt of dient in de kracht die van God alleen komt, dan ontvangt God alle eer. Als we belijden dat de kracht alleen door God verleend werd, dan zal hij die werkt en zij die het zien, samen God verheerlijken. Het was God die het deed. De mens beoordeelt de tuinman naar de vruchten van een tuin. Mensen beoordelen God naar de vruchten die de ranken dragen van de Wijnstok die Hij plantte. Weinig vrucht geeft weinig heerlijkheid aan God. Het brengt noch eer aan de Wijnstok, noch eer aan de Landman. 'Dat gij veel vrucht draagt, hierin is Mijn Vader verheerlijkt' .

We hebben soms getreurd over ons gebrek aan vrucht als een verlies voor onszelf en onze medemensen en geven onze zwakheid de schuld. Laten we liever del aan de zonde van weinig vrucht en de schande die we vrucht brengt, omdat het God berooft van de heerlijkheid die Hij door ons zou moeten krijgen. Laten we geheim leren, heerlijkheid aan God te brengen, gebruikmakend van de bekwaamheid die Hij verleent. De, aanneming van Christus' Woord: 'Gij kunt niets dan het eenvoudig geloof in God, die het alles in allen we het blijven in Christus door Wie de goddelijke hand Zijn werk doet en "veel vrucht krijgt - dat is heerlijkheid brengt aan God.

Veel vrucht - God vraagt erom; zorg ervoor dat u geeft. God kan met niets minder tevreden zijn; we moeten met niets minder tevreden zijn. Laat deze woorden van Christus - vrucht, meer vrucht, veel vrucht blijven, totdat u denkt zoals Hij denkt, en u bereid bent om van Hem, de hemelse Wijnstok, te ontvangen die Hij voor u heeft. Veel vrucht: hierin is Mijn Vader verheerlijkt. Laat juist de grootte van deze eis u bemoedigen. Het is zo volkomen buiten uw macht, dat het u lediger op Christus, uw ware Wijnstok werpt. Hij kan, Hij zal het in u waarmaken.

Veel vrucht - God vraagt het, omdat Hij het nu heeft. Hij vraagt geen vruchten van de ranken van de Wijnstok om te pronken, om te laten zien wat Hij doen kan. Neen; Hij heeft het nodig voor het heil van de mensen, daarin moet Hij verheerlijkt worden. Werp uzelf in gebed op uw Wijnstok en uw Landman. Roep tot uw God en Vader om u vrucht te geven, opdat u het aan de mensen kunt brengen. Neem de last van de hongerenden, de verlorenen op u, zoals Jezus deed toen Hij met barmhartigheid bewogen was, dan zal uw macht in het gebed, uw blijven in Hem, en uw dragen van veel vrucht, tot heerlijkheid van de Vader, een werkelijkheid en een zekerheid worden, die u nooit tevoren gekend hebt.

De Vader verheerlijkt. Gezegend vooruitzicht - God die Zichzelf verheerlijkt in mij, die de heerlijkheid van Zijn goedheid en macht toont door wat Hij in en door mij werkt. Wat een motief om veel vrucht te dragen, net zoveel als Hij in mij werkt! Vader, verheerlijk Uzelf en mij.


Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM - AUDIO

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide      1  2   3   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)