HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                           

Mijmeren in de Wijngaard - Aflevering 30 - Blijvende vrucht

Lees de Bijbel De Bijbel is niet een boek om zomaar even van kaft tot kaft te lezen. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden als je niet weet wat zich - wanneer en waaom -  heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God.

Lees de Bijbel

Lees de Bijbel  Evangelie : Johannes 15:1-17

Uitdaging: Verdiep je eens één maand in dit prachtige evangelie; Neem dagelijks één wijnstok ter overdenking. Ontdek met mij het evangelie met de Gelijkenis van de Wijngaard

Maak hieronder de keus voor een aflevering uit deze serie

1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

Woorden van Jezus die je hart ráken: De vertrouwelijkheid ervan


Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven

Er zijn sommige vruchten die niet goed blijven. De ene soort appels of peren moet direct gebruikt worden; andere soorten kunnen tot het volgend jaar bewaard worden. Zo is er ook wel in het christelijk werk vrucht die niet blijvend is. Er kan veel goeds. en opbouwends in zijn, terwijl er toch geen permanente indruk wordt gemaakt op de machten in de wereld of op de staat waarin de Kerk zich bevindt. Aan de andere kant is er werk dat zijn stempel achterlaat voor generaties of voor de eeuwigheid. In dat werk maakt de macht van God zich blijvend voelbaar. Dit is de vrucht waar Paulus over spreekt, als hij de twee soorten bedieningen beschrijft: 'Mijn prediking kwam ook niet met meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God' (1 Cor. 2:5). Hoe meer van de mens met zijn wijsheid en kracht, des te minder standvastigheid; hoe meer van God's Geest, des te meer van een geloof dat staat in de kracht van God.

De vruchten geven de aard van de boom weer. Wat is het geheim van vruchten dragen die blijven? Het antwoord is eenvoudig. Als ons leven in Christus blijft, en wij in Hem blijven, dan zullen de vruchten die we dragen ook blijven. Hoe meer we van de menselijke wil en inspanning willen laten wegsnijden en reinigen door de goddelijke Landman, des te intensiever onttrekt onze ziel zich aan het uiterlijke, zodat God in ons werken kan door Zijn Geest; dat wil zeggen, hoe vollediger wij in Christus blijven, des te blijvender zal onze vrucht zijn.

Wat een heerlijke gedachte! Hij verkoos u en heeft u aangewezen om vrucht te dragen, en dat uw vrucht zou blijven. Het is nooit Zijn bedoeling geweest dat een van Zijn ranken vrucht zou dragen die niet zou blijven. Hoe meer ik mij verdiep in het doel van deze uitverkiezende genade, des te vaster zal mijn vertrouwen worden dat ik vrucht voor de eeuwigheid kan voortbrengen, voor mij. zelf en anderen. Hoe meer ik mij verdiep in het doel van Zijn uitverkiezende. liefde, des te duidelijker zal het mij worden wat de schakel is tussen het doel van de eeuwigheid, en de vrucht tot in eeuwigheid: het blijven in Hem. Het is Zijn doel, Zijn plan en Hij zal het ten uitvoer brengen; het is Zijn vrucht, Hij zal het voortbrengen; het is Zijn 'blijven in Hem', Hij zal het onderhouden.

Laat eenieder die zich uitgeeft voor een christelijke werker even pauzeren. Vraag uzelf af of u een indruk voor de eeuwigheid achterlaat op uw medemensen. Het is niet uw prediking of uw onderricht, uw wilskracht of uw macht om invloed uit te oefenen, die deze indruk waarborgen. Het hangt ervan af of uw leven vol van God en Zijn kracht is. En dat is weer afhankelijk ervan, of u een waar rank-leven leidt, blijvend in Hem, in een innige en ononderbroken gemeenschap met Christus. Het is de rank die in Hem blijft, die veel vrucht voortbrengt, vrucht die blijft.

Dierbare Heer, toon mijn ziel, smeek ik U, dat U mij uitgekozen hebt om veel vrucht te dragen. Laat dit mijn zekerheid zijn, dat Uw doel bereikt kan worden - U hebt mij uitgekozen. Laat dit mijn kracht zijn, om alles te verlaten en mijzelf geheel aan U te geven. U zult Zelf voleindigen wat U begonnen bent. Trek mij zo, om in de liefde en de zekerheid van dat eeuwige doel te wonen, dat de kracht der eeuwigheid bezit van mij kan nemen en de vrucht die ik draag blijvend mag zijn. Dat gij vrucht moogt dragen. 0, mijn hemelse Wijnstok, het begint duidelijk te worden in mijn ziel, dat vrucht - meer vrucht - veel vrucht - blijvende vrucht, het enige is wat U mij te geven hebt, en het enige wat ik U als rank te geven heb! Hier ben ik, geliefde Heer, werk Uw doel in mij uit; laat mij veel vrucht dragen, blijvende vrucht, tot Uw verheerlijking

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM - AUDIO

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide      1  2   3   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)