HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                           

Mijmeren in de Wijngaard - Aflevering 29 - Verkiezing

Lees de Bijbel De Bijbel is niet een boek om zomaar even van kaft tot kaft te lezen. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden als je niet weet wat zich - wanneer en waaom -  heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God.

Lees de Bijbel

Lees de Bijbel  Evangelie : Johannes 15:1-17

Uitdaging: Verdiep je eens één maand in dit prachtige evangelie; Neem dagelijks één wijnstok ter overdenking. Ontdek met mij het evangelie met de Gelijkenis van de Wijngaard

Maak hieronder de keus voor een aflevering uit deze serie

1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

Woorden van Jezus die je hart ráken: De vertrouwelijkheid ervan


Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen

De rank kiest niet de wijnstok, of beslist aan welke wijnstok hij wil groeien. De wijnstok brengt de ranken voort, waar en wanneer hij dat wil. Zo zegt ook Christus: 'Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen'. Maar sommigen zullen zeggen, is dat niet juist het verschil tussen de rank in de natuurlijke en de rank in de geestelijke wereld, dat de mens de wil en de macht heeft om te kiezen, en dat het is krachtens zijn besluit Christus te accepteren, en Hem als zijn Heer te kiezen, dat hij nu een rank is? Dat is ongetwijfeld zo. En toch is het maar een halve waarheid. De les van de wijnstok, de leer van onze Heer, wijst op de andere helft, de diepere, de goddelijke kant van ons in Christus zijn.

Als Hij ons niet uitgekozen had, dan hadden wij Hem nooit gekozen. Dat wij Hem kozen was het resultaat van Zijn kiezen en Zijn grijpen van ons. Het is vanzelfsprekend Zijn recht als Wijnstok om Zijn eigen rank te kiezen en te scheppen. Al wat we zijn hebben we te danken aan 'de verkiezing der genade' (Rom. 11:5). Als we Christus willen leren kennen als de ware Wijnstok, het enige begin en de enige kracht van het rank-leven, en onszelf willen leren kennen als ranken in onze volkomen, hoogst gezegende, en hoogst beschermde afhankelijkheid van Hem, laten we dan diep drinken van deze gezegende waarheid: 'Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen'.

En waarom zegt Christus dit? Opdat ze mogen weten met welk doel Hij hen uitgekozen heeft en de zeker dat ze hun bestemming zullen bereiken, mogen vindt hun geloof in Zijn uitverkiezing. Door de gehele Schrift is dit het grote doel van de verkiezingsleer. 'Tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van Zijn Zoon (Rom. 8:29), (om ranken te zijn naar het beeld en de gelijkenis van de Wijnstok). 'Uitverkoren opdat wij het zouden zijn' (Efeze 1:4). 'Verkoren tot behoudenis en heiliging door de Geest' (2 Thess. 2:13). 'Uitverkoren heiliging door de Geest, tot gehoorzaamheid' (1 1 1:2). En sommigen hebben de leer der uitverkiezing gebruikt, en anderen, uit vrees voor het misbruiken, hebben deze verworpen, omdat ze de lering voorbij zagen, hebben zich beziggehouden met zijn verborgen sprong in de eeuwigheid, met de ondoorgrondelijke verborgenheden van de Raad van God, in plaats van openbaring van Zijn doel in het tijdelijk bestaan aan te nemen met de zegeningen die dit meebrengt in ons leven.

Denk er eens over na wat die zegeningen zijn. In vers 16 onthult Christus Zijn tweevoudig plan, als Hij kiest als Zijn ranken: opdat we vrucht mogen dragen aarde en macht van gebed hebben in de hemel. Wat zekerheid ligt er in de gedachte dat Hij ons hiervoor gekozen heeft, dat Hij niet falen zal in het ons toerust om Zijn plan te volbrengen! Wat een zekerheid dat vrucht kunnen dragen die blijvend is, en dat we dit door gebed kunnen verkrijgen! Wat een ononderbroken oproep tot de diepste nederigheid en lofprijs, tot meest volkomen afhankelijkheid en verwachting! Hij ons nimmer laat kiezen voor wat we niet kunnen doen, of waartoe Hij ons niet toe in staat kan stellen.

Hij heeft ons uitgekozen; dit is de gelofte, Hij zal alles in ons doen.
Laten we in de stilte van de ziel luisteren naar onze Heilige Wijnstok, die tot een ieder van ons spreekt: 'Niet gij hebt Mij gekozen!' En laten wij zeggen: 'Ja Heer, maar ik heb U gekozen! Amen Heer!' Vraag Hem u te tonen wat dit betekent. In Hem, de ware Wijnstok, heeft uw leven als de rank zijn goddelijke oorsprong, zijn eeuwige zekerheid, en de macht om Zijn voornemen ten uitvoer te brengen. Van Hem aan wiens wil van liefde u dit alles te danken hebt, mag u alles verwachten. In Hem, Zijn doel, en Zijn macht, en Zijn getrouwheid, in Zijn liefde, laat mij daarin blijven.

Ik heb u gekozen - Heer, leer mij wat dit betekent - dat Uw hart naar mij uitgaat, en U mij uitgekozen hebt om vrucht te dragen die blijvend is en gebeden te bidden die verhoord worden. In dit, Uw eeuwig raadsbesluit, wil mijn ziel rusten en zeggen: 'Waar Hij me voor uitkoos, dat wil ik zijn, dat kan ik zijn en dat zal ik zijn'.
  

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM - AUDIO

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide      1  2   3   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)