HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                           

Mijmeren in de Wijngaard - Aflevering 26 - Christus’ vriendschap

Lees de Bijbel De Bijbel is niet een boek om zomaar even van kaft tot kaft te lezen. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden als je niet weet wat zich - wanneer en waaom -  heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God.

Lees de Bijbel

Lees de Bijbel  Evangelie : Johannes 15:1-17

Uitdaging: Verdiep je eens één maand in dit prachtige evangelie; Neem dagelijks één wijnstok ter overdenking. Ontdek met mij het evangelie met de Gelijkenis van de Wijngaard

Maak hieronder de keus voor een aflevering uit deze serie

1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31


Woorden van Jezus die je hart ráken: Christus’ vriendschap


Niemand heeft grotere liefde dan dat hij zijri leven inzet voor zijn vrienden

In de drie volgende verzen spreekt onze Heer over Zijn relatie met Zijn discipelen vanuit een nieuw gezichtspunt - van vriendschap. Hij wijst ons op de liefde waardoor deze aan Zijn kant ontstond (vs. 13); op de gehoorzaamheid aan onze kant waardoor zij onderhouden wordt, en dan op de heilige vertrouwelijkheid waartoe de vriendschap leidt (vs. 15).

Onze band met Christus is een liefdesband. Eerder hierover sprekend liet Hij ons zien wat Zijn liefde was in haar hemelse heerlijkheid; dezelfde liefde waarmee de Vader Hem liefhad. Hier hebben we het in haar aardse manifestatie - Hij zet Zijn leven in voor ons.

'Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden'. Christus is inderdaad verlangend ons te laten weten dat de verborgen basis en kracht van al wat Hij is en voor ons doet als de Wijnstok, liefde is. Als wij dit leren geloven, zullen we voelen dat hier iets is, waar we niet alleen over moeten nadenken, iets dat we weten moeten, maar een levende kracht, een goddelijk leven dat we in ons moeten ontvangen. Christus en Zijn liefde zijn onafscheidelijk; ze zijn identiek.

God is liefde en Christus is liefde. God en Christus en de goddelijke liefde kunnen we slechts kennen door ze te hebben, doordat hun leven en kracht in ons werken. 'Dit nu is het eeuwige leven dat zij U kennen '; er is geen ander kennen van God dan door het leven te hebben; het leven dat in ons werkt is het enige dat ons die kennis geeft. Zo is het ook met de liefde; als we die willen kennen dan moeten we van haar levende stroom drinken; we moeten de liefde. in Dns uitgestort krijgen door de Heilige Geest.

'Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden'. Het leven is het kostbaarste dat een mens bezit; het leven is alles wat hij is; hijzelf is het leven. Dit is de grootste mate van liefde: als een mens zijn leven inzet, houdt hij niets terug, hij geeft alles wat hij heeft en is. Dit is het wat de Here Jezus ons duidelijk wil maken wat het mysterie van de Wijnstok betreft; Hij heeft Zich met alles wat Hij heeft, tot onze beschikking gesteld.

Hij wil dat we Hem geheel tot ons eigendom rekenen; Hij wil geheel van ons zijn, zodat wij geheel van Hem kunnen zijn. Hij gaf Zijn leven voor ons in de dood, niet als een voorbijgaande handeling, die, toen deze volbracht was, een afgedaan feit was; neen, het was om Zichzelf de onze te maken tot in alle eeuwigheid. Leven voor leven; Hij gaf Zijn leven, opdat wij het konden bezitten, zodat wij het onze zouden geven, opdat Hij het kon bezitten. Dit leert de gelijkenis van de Wijnstok en de rank ons, door hun wondervolle vereenzelviging en hun volmaakte vereniging.

Als we hiervan enige kennis beginnen te krijgen, niet door redenering of voorstellingsvermogen, maar diep in ons hart en leven, dan zullen we gaan zien hoe ons leven behoort te zijn, als ranken van de hemelse Wijnstok. Hij gaf Zichzelf over in de dood; Hij verloor Zichzelf, opdat wij leven in Hem mochten vinden. Dit is het begin en de grondslag van die heilige vriendschap waartoe Christus ons uitnodigt.

Groot is het mysterie van de godzaligheid! Laten wij onze onwetendheid en ons ongeloof belijden. Laten we niet langer proberen het met ons eigen verstand en onze eigen inspanning meester te worden. Laten we wachten op de Heilige Geest die in ons woont, om het ons te openbaren. Laten we vertrouwen dat Zijn oneindige liefde, waardoor Hij Zijn leven voor ons gaf, bezit van ons zal nemen en zich erin zal verblijden ons geheel tot de Zijne te maken.

Zijn leven voor Zijn vrienden. Hoe wondervol zijn de lessen van de wijnstok, die zijn eigen leven aan zijn ranken geeft! En Jezus gaf Zijn leven voor Zijn vrienden. En die liefde geeft zichzelf aan hen en in hen. Mijn hemelse Wijnstok, 0, leer mij hoezeer Gij ernaar verlangt geheel in mij te wonen.
 

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM - AUDIO

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide      1  2   3   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)