HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                                 

Mijmeren in de Wijngaard - Aflevering 13 - Gij kunt niets doen

Lees de Bijbel De Bijbel is niet een boek om zomaar even van kaft tot kaft te lezen. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden als je niet weet wat zich - wanneer en waaom -  heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God.

Lees de Bijbel

Lees de Bijbel  Evangelie : Johannes 15:1-17

Uitdaging: Verdiep je eens één maand in dit prachtige evangelie; Neem dagelijks één wijnstok ter overdenking. Ontdek met mij het evangelie met de Gelijkenis van de Wijngaard

Maak hieronder de keus voor een aflevering uit deze serie

1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

Woorden van Jezus die je hart ráken: Zonder mij kunt gij kunt niets doen

In alles moet het leven van de rank precies gelijk zijn aan dat van de Wijnstok. Jezus zei van Zichzelf: 'De Zoon kan niets doen uit Zichzelf' . Als gevolg van die absolute afhankelijkheid, kon Hij er aan toevoegen: 'Wat de Vader doet, dat doet de Zoon evenzo' (Joh. 5:19). Als Zoon ontving Hij Zijn leven niet voor eens en voor altijd, maar van ogenblik tot ogenblik van de Vader. Zijn leven was een voortdurend wachten op de Vader voor alles wat Hij doen moest. En zo zegt Christus tot Zijn discipelen: 'Zonder Mij kunt gij niets doen'. Dat bedoelt Hij letterlijk. Tot iedereen die het ware leven van een discipel wil leven, om vrucht voort te brengen en God te verheerlijken, komt de boodschap: Gij kunt niets doen. Wat reeds gezegd was: 'Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht', wordt hier versterkt door het eenvoudigste en sterkst mogelijke argument, 'Blijven in Mij is onmisbaar, want zoals u weet, zonder Mij kunt gij niets doen om het hemelse leven te onderhouden of te volbrengen' .

 Een diepe overtuiging van de waarheid van dit woord ligt aan de wortel van een sterk geestelijk leven. Evenmin als ik mijzelf kon scheppen, evenmin als ik een mens kan opwekken uit de dood, kan ik mijzelf een goddelijk leven geven. Evenmin als ik het aan mijzelf kan geven, kan ik het onderhouden of laten groeien: elke beweging van groei is het werk van God door Christus en Zijn Geest. Wanneer een mens dit gelooft, dan zal hij die positie in van volkomen en voortdurende afhankelijkheid welke het ware hart is van het geloofsleven. Met het geestelijk oog ziet hij dat Christus van ogenblik tot ogenblik genade toedient voor elke ademtocht en elke verdieping van het geestelijk leven. Zijn gehele hart zegt Amen te het woord: Gij kunt niets doen. En juist omdat hij dl: doet, kan hij ook zeggen: 'Ik vermag alle dingen doe Christus, die mij kracht geeft'. Het gevoel van hulpeloosheid, en het blijven in Hem waar het toe dwingt, leidt te ware vruchtbaarheid en ijver tot goede werken.

 Zonder Mij kunt gij niets doen - Wat een pleidooi e wat een oproep om elk ogenblik in Christus te blijven.

 Wij behoeven slechts terug te keren tot de Wijnstok te zien hoe waar het is. Zie nog eens naar die kleine rank volslagen hulpeloos en vruchteloos, tenzij het sap van de wijnstok ontvangt, en leer de les dat u volkomen overtuigd moet zijn dat u zonder Christus tot niets in stal bent, want dan pas kunt u in uw hemelse Wijnstok blijven. Dit is de diepe betekenis van het snoeien, waar Christus over sprak - alles van onszelf moet neergehaald worden, zodat, ons vertrouwen geheel in Christus zal zijn. 'Blijft in Mij' - veel vrucht! 'Zonder Mij' niets! Moeten we nog twijfelen wat we zullen kiezen?

 De belangrijke les van de gelijkenis is - zo zeker en natuurlijk als de rank in de wijnstok blijft, kunt u Christus blijven. hiervoor is Hij de ware Wijnstok; hie voor is God de Landman; hiervoor bent u de rank. Zulllen wij niet roepen tot God om ons voorgoed te bevrijd.

Kan van het 'zonder Mij', en het 'blijft in Mij' een nooit een goede werkelijkheid te maken? Laat uw hart uitgaan naar wat Christus is en doen kan, naar Zijn goddelijke: macht en Zijn tedere liefde voor elk van Zijn ranken en zult met steeds groter vertrouwen zeggen: 'Heer, ik blijf in U; ik wil veel vrucht dragen. Mijn zwakheid is mijn kracht. Zo zij het. Zonder U, niets. In U, veel vrucht'.

Zonder Mij - u niets. Heer, met blijdschap neem ik Uw beschikking aan: Ik niets - Gij alles. Mijn niets zijn is mijn grootste zegen, omdat Gij de Wijnstok zijt die alles geeft en werkt. Zo zij het, Heer! Ik, niets, steeds wachtend op Uw volheid. Heer, openbaar mij de heerlijkheid van dit gezegende leven.

 

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM - AUDIO

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide      1  2   3   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)