HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                           

Mijmeren in de Wijngaard - Aflevering 24 - Hebt elkander lief

Lees de Bijbel De Bijbel is niet een boek om zomaar even van kaft tot kaft te lezen. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden als je niet weet wat zich - wanneer en waaom -  heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God.

Lees de Bijbel

Lees de Bijbel  Evangelie : Johannes 15:1-17

Uitdaging: Verdiep je eens één maand in dit prachtige evangelie; Neem dagelijks één wijnstok ter overdenking. Ontdek met mij het evangelie met de Gelijkenis van de Wijngaard

Maak hieronder de keus voor een aflevering uit deze serie

1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

Dit heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worde

Woorden van Jezus die je hart ráken: Hebt elkander lief


Dit is Mijn gebod, dat gij elkander liefhebt

GOD is liefde. Zijn gehele natuur en volmaaktheid is liefde, niet voor Zichzelf levend, maar om leven en zegen uit te delen. In Zijn liefde verwekte Hij de Zoon, opdat Hij Hem alles zou kunnen geven. In Zijn liefde bracht Hij schepsels voort om ze deelgenoot te kunnen maken van Zijn gelukzaligheid.

Christus is de Zoon van Gods liefde, de drager, de bekendmaker, de overbrenger van die liefde. Zijn leven en dood waren geheel uit liefde. Liefde is Zijn leven, en het leven dat Hij geeft. Hij leeft alleen om lief te hebben, om Zijn leven van liefde in ons uit te leven, om Zichzelf te geven in allen die Hem ontvangen willen. De voornaamste gedachte van de ware Wijnstok is liefde - Hij leeft alleen om Zijn leven mee te delen aan de ranken.

De Heilige Geest is de Geest van liefde. Hij kan Christus' leven niet meedelen zonder Zijn liefde mee te delen. Redding is niets anders dan liefde die overwint en bij ons binnenkomt; we hebben net zoveel redding als we liefde hebben. Volledige redding is volmaakte liefde.

Geen wonder dat Christus zei: 'Een nieuw gebod geef Ik u'; 'Dit is Mijn gebod' - het ene alomvattende gebod - 'dat gij elkander liefhebt' . De rank is niet alleen één met de wijnstok, maar ook met alle andere ranken; zij drinken één geest in, zij vormen één lichaam, zij dragen één en dezelfde vrucht. Niets is zo onnatuurlijk als dat christenen elkander niet zouden liefhebben, zoals Christus hen liefhad. Het leven dat ze ontvingen van hun he

De hemelse Wijnstok is niets dan liefde. Dat is het enige wat Hij boven al het andere vraagt. 'Hieraan zullen allen weten dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij liefde hebt der elkander' (Joh. 13:35).

Zie toe dat u dit gebod bewaart. Laat uw 'gehoorzaamt blijft' hierin gezien worden. Heb uw broeders lief als, weg naar het blijven in de liefde van uw Heer. Laat uw belofte van gehoorzaamheid hier beginnen. Hebt elkander lief. Laat uw omgang met de christenen in uw eigen familie heilig, zachtmoedig, als Christus' liefde zijn. Laten uw gedachten over de christenen om u heen, vóór al; in de geest van Christus' liefde zijn. Laten uw leven uw gedrag het offer van liefde zijn - geef uzelf over te denken aan hun zonden of aan hun noden, om voor n te bidden, om ze te helpen en te dienen. Wees in uw werk of omgeving de belichaming van Christus' liefde. het leven dat Christus in u leeft is liefde; laat het leven als u het naar buiten leeft, niets dan liefde zijn.

Maar hoor eens, u doet alsof dit alles zo natuurlijk en eenvoudig en gemakkelijk is. Is het wel mogelijk zo te handelen en zo lief te hebben? Mijn antwoord is: Christus gebiedt het; u moet gehoorzamen. Christus meent het; u moet gehoorzamen, of u kunt niet in Zijn liefde blijven.

Maar ik heb het geprobeerd en ik faalde. Ik zie geen uitzicht om te leven zoals Christus. Aha! dat komt omt u de eerste woorden van de gelijkenis niet in u opgenomen hebt - 'Ik ben de ware Wijnstok; Ik geef alles wat u als rank nodig hebt, Ik geef alles wat Ikzelf heb'.

Ik smeek u, laat het besef van mislukking in het verleden, en zwakheid van heden, u naar de Wijnstok drijven. Hij is geheel liefde. Hij wil het liefst geven. Hij geeft lief. Hij wil u leren lief te hebben, zoals Hij liefhad.

Hebt elkander lief! Lieve Here Jezus, Gij zijt alleen maar liefde,' het leven dat Gij ons gaf is liefde,' Uw nieuwe gebod, en Uw insigne van discipelschap is, 'Hebt elkander lief'. Ik neem de uitdaging aan: met de liefde waarmee U mij liefhebt en ik U liefheb, wil ik mijn broeders liefhebben.
 

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM - AUDIO

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide      1  2   3   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)