HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                           

Mijmeren in de Wijngaard - Aflevering 4 - De Vrucht

Lees de Bijbel De Bijbel is niet een boek om zomaar even van kaft tot kaft te lezen. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden als je niet weet wat zich - wanneer en waaom -  heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God.

Lees de Bijbel

Lees de Bijbel  Evangelie : Johannes 15:1-17

Uitdaging: Verdiep je eens één maand in dit prachtige evangelie; Neem dagelijks één wijnstok ter overdenking. Ontdek met mij het evangelie met de Gelijkenis van de Wijngaard

Maak hieronder de keus voor een aflevering uit deze serie

1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

Woorden van Jezus die je hart ráken :Elke rank aan Mij, die geen vrucht draagt, neemt Hij weg

VRUCHT - Dit is het volgende grote woord: de Wijnstok, de Landman, de rank, de vrucht. Wat heeft onze Heer ons te zeggen over de vrucht? Alleen dit - dat de vrucht het enige is waar de rank voor bestaat, en dat, als hij geen vrucht draagt, de landman hem wegneemt. De wijnstok is de heerlijkheid van de landman; de rank is de heerlijkheid van de wijnstok; de vrucht is de heerlijkheid van de rank; als de rank geen vrucht voortbrengt is ontbreekt de heerlijkheid of waarde; hij is een ergernis en een hindernis; de landman neemt hem weg. De enige reden voor het bestaan van de rank, het enige teken dat hij een ware rank van de hemelse Wijnstok is, de enige voorwaarde waarop de goddelijke Landman hem toestaat het leven van de Wijnstok te delen is - vrucht dragen.

En wat is vrucht?, Iets dat de rank draagt, niet voor zichzelf, maar voor zijn eigenaar; iets dat verzameld wordt en weggenomen. De rank ontvangt inderdaad sap van de wijnstok voor zijn eigen leven waar hij voller en sterker door wordt. Maar deze toevoer voor zijn eigen onderhoud is geheel ondergeschikt aan de vervulling van het doel van zijn bestaan: vrucht dragen. Omdat christenen deze waarheid niet begrijpen of aannemen, schieten ze zo te kort in hun pogingen en gebeden om het leven van een rank te leven. Dikwijls verlangen ze er ernstig naar; ze lezen en mediteren en bidden, en toch falen ze en vragen zich af: waarom? De reden is heel eenvoudig: ze weten niet dat vrucht dragen het enige is waar ze voor gei zijn.

Even volledig als Christus de ware Wijnstok wordt met één doel, bent ook u tot rank gemaakt met dat e doel, vrucht dragen voor de redding der mensen. De wijnstok en de rank zijn beiden onder de onveranderlijke van het vruchtdragen als de enige reden voor hun bestaan. Christus en de gelovige, de hemelse Wijnstok en de rank hebben beiden uitsluitend voor één doel hun plaats in de wereld gekregen: Gods reddende liefde tot de mensen brengen. Vandaar het ernstige woord: 'Elke rank n Mij die geen vrucht draagt, neemt Hij weg' .

Laten wij vooral voor een grote fout oppassen. Vele christenen denken dat hun eigen redding het belangrijkste is; hun dagelijkse leven en voorspoed, met de zorg or hun familie op de tweede plaats; wat daarna aan tijd en interesse overblijft kan aan vrucht dragen, het redden n mensen besteed worden. Geen wonder dat in de meeste gevallen weinig tijd en interesse ervoor gevonden wordt. Neen christen, het enige doel waarom u een lid van het Lichaam van Christus gemaakt bent is, dat het Hoofd u kan gebruiken om Zijn reddend werk ten uitvoer te brengen. Het enige doel dat God had toen Hij ons tot een rank maakte was, dat Christus door u leven aan de mensheid kon geven. Uw persoonlijk heil, uw zaken en ook de zorg voor uw familie, zijn hieraan volkomen onderschikt. Uw eerste doel in het leven, uw eerste doel zou moeten zijn om te weten hoe Christus wil dat jn doel door u volbracht wordt.

Laten wij beginnen te denken zoals God denkt. Laten we Christus' onderwijzing aannemen en erop reageren. tot enige doel van mijn rankzijn, het enige kenmerk dat een ware rank ben, de enige reden voor mijn blijven in Hem en het sterk worden in Hem is, dat ik de vrucht draag van de hemelse Wijnstok, opdat de stervende mens kan eten en leven. En datgene waar ik volmaakt zeker van kan zijn is, dat ik, met Christus als mijn Wijnstok en de Vader als mijn Landman, inderdaad een vruchtbare rank kan zijn.

Onze Vader, Gij komt om vrucht te zoeken. Leer ons, wij bidden U, te beseffen hoe waarlijk dit het enige doel van ons bestaan is, en van onze vereniging met Christus. Maak het tot ons grootste verlangen om ranken te zijn, zo vervuld met de Geest van de Wijnstok, dat wij overvloedig vrucht voortbrengen.

TIP : Lees eens het Bijbelboek - Marcus
 

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM - AUDIO

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide      1  2   3   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)