HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                           

Mijmeren in de Wijngaard - Aflevering 27 - Christus’ vriendschap - het bewijs

Lees de Bijbel De Bijbel is niet een boek om zomaar even van kaft tot kaft te lezen. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden als je niet weet wat zich - wanneer en waaom -  heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God.

Lees de Bijbel

Lees de Bijbel  Evangelie : Johannes 15:1-17

Uitdaging: Verdiep je eens één maand in dit prachtige evangelie; Neem dagelijks één wijnstok ter overdenking. Ontdek met mij het evangelie met de Gelijkenis van de Wijngaard

Maak hieronder de keus voor een aflevering uit deze serie

1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

Woorden van Jezus die je hart ráken: Christus’ vriendschap - het bewijs


Gij zijt Mijn vrienden, indien gij doet, wat Ik u gebied
 
Onze HEER heeft gezegd wat Hij gaf als bewijs van Zijn vriendschap: Hij gaf Zijn leven voor ons. Nu zegt Hij ons wat ons aandeel moet zijn - te doen wat Hij gebiedt. Hij gaf Zijn leven om Zich te verzekeren van een plaats voor Zijn liefde in onze harten, om aldus de heerschappij te hebben. Het antwoord dat Zijn liefde in ons oproept, en waar Zijn liefde ons kracht voor geeft, is, dat we doen wat Hij ons beveelt. Als wij de stervende liefde kennen, zullen we blijmoedig haar bevelen gehoorzamen.

Als we de bevelen gehoorzamen, zullen we de liefde beter leren kennen. Christus had al gezegd: 'Indien gij Mijn geboden bewaart, zult gij in Mijn liefde blijven'. Hij vindt het nodig de waarheid weer te herhalen, dat het enige bewijs dat we geloof in Zijn liefde hebben, de enige manier om in Zijn liefde te blijven, en het enige teken dat we ware ranken zijn is - dat we doen wat Hij ons beveelt. Hij begon met een volledige overgave van Zijn leven voor ons. Hij kan niets minder van ons vragen. Dit alleen is een leven in Zijn vriendschap.
 
Deze waarheid, dat het een absolute noodzaak is om gehoorzaam te zijn, om alles te doen wat Christus ons opdraagt, heeft in onze christelijke leer en leven niet de plaats gekregen die Christus haar toegekend had. We hebben een veel grotere plaats gegeven aan onze voorrechten dan aan onze plichten.

We hebben onvoorwaardelijke gehoorzaamheid niet beschouwd als de voorwaarde voor een waar discipelschap. De heimelijke gedacht dat het onmogelijk is te doen wat Hij ons beveelt, en da het daarom niet van ons verwacht kan worden, en een: bijna onmerkbaar, bijna onbewust gevoel dat zondige: noodzakelijk is, hebben steeds weer het bevel en de belofte van hun kracht beroofd. Onze hele verhouding to Christus werd daardoor verduisterd en verzwakt.

Het wachten op Zijn onderwijs, de kracht om Zijn stem te ho ren en te gehoorzamen, en door gehoorzaamheid Zijn liefde de en vriendschap te genieten, zijn verzwakt door deze ontzettende fout. Laten we trachten terug te keren to onze juiste plaats, en Christus' woorden als letterlijk waar aannemen, en laten we dit tot de wet van ons leven maken: 'Gij zijt Mijn vrienden, indien ga doet, wat Ik u gebied'. Weet, dat onze Heer beslist niet minder van on vraagt dan dat we met ons hele hart naar waarheid zeg gen: 'Ja Heer, wat U gebiedt, dat wil ik doen'

Deze geboden moeten gehouden worden als bewijs van vriendschap. De kracht om ze te doen berust volkomen op de persoonlijke verhouding tot Jezus. Voor een vriend kan ik doen wat ik voor geen ander zou willen doen. De vriendschap van Jezus is zo hemels en wondervol, zij komt tot ons als de macht van een goddelijke liefde die bij ons binnenkomt en bezit neemt; de ononderbroken gemeenschap met Hem is hiervoor zo noodzakelijk, om dat zij een vreugde en liefde meebrengt en uitdeelt dit het gehoorzamen een genot maken. De vrijheid om de vriendschap van Jezus op te eisen, de macht ervan te genieten, de genade deze te ondergaan in al haar gelukzaligheid - dat alles komt als we doen wat Hij gebiedt.

Is niet het enig noodzakelijke voor ons dat we onze Heer vragen Zichzelf aan ons te openbaren in de stervende liefde waarmee Hij bewees onze Vriend te zijn, en dan te luisteren als Hij zegt: 'Gij zijt Mijn vrienden'. Als we zien wat onze Vriend voor ons gedaan heeft, en wat een onuitsprekelijke zegen het is wanneer Hij ons vrienden noemt, dan wordt het doen van Zijn geboden de natuurlijke vrucht van ons leven in Zijn liefde. Dan zijn we niet bang te zeggen: 'Ja Heer, wij zijn Uw vrienden, en we doen wat Gij ons gebiedt' .

Indien gij doet - Ja, het is in het doen dat we gezegend worden, dat we blijven in Zijn liefde, dat we Zijn vriendschap genieten. 'Indien gij doet wat Ik u gebied!'

0, mijn Heer, laat Uw heilige vriendschap mij leiden in de liefde voor al Uw geboden, en laat het doen van Uw geboden mij steeds dieper leiden in Uw vriendschap.
 

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM - AUDIO

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide      1  2   3   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)