HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                          

Mijmeren in de Wijngaard - Aflevering 1 - De Ware Wijnstok

Lees de Bijbel De Bijbel is niet een boek om zomaar even van kaft tot kaft te lezen. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden als je niet weet wat zich - wanneer en waaom -  heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God.

Lees de Bijbel


Lees de Bijbel  Evangelie : Johannes 15:1-17

Uitdaging: Verdiep je eens één maand in dit prachtige evangelie; Neem dagelijks één wijnstok ter overdenking. Ontdek met mij het evangelie met de Gelijkenis van de Wijngaard

Maak hieronder de keus voor een aflevering uit deze serie

1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

Woorden van Jezus die je hart ráken: Ik ben de ware Wijnstok

Deze keer: de wijnstok

Alle aardse dingen zijn schaduwen van de hemelse werkelijkheid, de uitdrukking van de onzichtbare heerlijkheid van God, in geschapen-  zichtbare vormen. Het Leven en de Waarheid zijn in de hemel, op aarde hebben we symbolen en schaduwen van de hemelse waarheden. Wanneer Jezus zegt: 'Ik ben de ware Wijnstok', dan zegt Hij ons dat alle wijnstokken op aarde beelden en symbolen van Hemzelf zijn. Hij is de goddelijke werkelijkheid waar zij het geschapen beeld van zijn. Zij wijzen allen op Hem, verkondigen Hem en openbaren Hem. Als je Jezus wilt leren kennen, bestudeer dan de wijnstok.

Hoeveel ogen hebben niet met bewondering gekeken naar een grote, sterke wijnstok met zijn prachtige druiven. Richt je eens tot de hemelse Wijnstok om je ogen van alles afwenden om Hem alleen te bewonderen. Hoeveel mensen, in een zonnig klimaat, zitten niet in de schaduw van een wijnstok te rusten. Kom en wees even stil in de schaduw van de ware Wijnstok. Rust eronder uit van de dagelijkse hitte. Hoe ontelbaar veel mensen hebben genoten van de vruchten van de wijnstok! Kom, neem en eet van het hemelse fruit van de ware Wijnstok en laat je ziel uitroepen: 'In zijn schaduw wens ik te zitten en zoet is zijn vrucht voor mijn verhemelte' .

Jezus zegt: Ik ben de ware Wijnstok - Dit is een hemelse verborgenheid. De aardse wijnstok kan u veel leren over deze Wijnstok van de hemel. Vele interessante en mooie vergelijkingen doen zic~ vanzelf voor, en helpen ons om 1 begrijpen wat Christus bedoelde. Maar zulke gedacht;( leren ons niet de hemelse Wijnstok, met Zijn verkoelene schaduwen levengevende vrucht, werkelijk te kenne: Deze ervaring maakt deel uit van het verborgen gehei dat niemand dan Jezus Zelf ons door Zijn Heilige Gee kan ontvouwen en meedelen.

Jezus zegt: Ik ben de ware Wijnstok - De Wijnstok is de levende Heer

Heer, die Zelf spreekt en geeft, en alles bewerkt wat Hij. voor ons heeft. Als u de betekenis en macht van de woorden wilt kennen, denk dan niet het door overdeking en studie te vinden. Dit kan helpen u duidelijk maken wat u van Hem moet ontvangen om verlangen, hoop en gebed op te wekken, maar ze kunnen u de wijnstok niet laten zien. Alleen Jezus Zelf kan Zich aan ons openbaren. Hij geeft Zijn Heilige Geest om de ogen openen om op Hemzelf te zien, om het hart te openen teneinde Hem te ontvangen. Hij moet Zelf het woord tot u en mij spreken.

Jezus zegt: Ik ben de ware Wijnstok. En wat moet ik doen als die verborgenheid in al zijn hemelse schoonheid en zegen voor mij wil zien opengaan? Kniel neer met wat u al weet door de gelijkenis, en wees stil, aanbid en wacht, tot het goddelijke Woord uw hart binnentreedt, en u Zijn heilstegenwoordigheid bij u en in u voelt. De overschaduwing van Zijn heilige liefde zal u volmaakte kalmte en rust schenken in de wetenschap dat de Wijnstok het allem zal doen.

Jezus zegt: Ik ben de ware Wijnstok - Hij die daar spreekt is degene die in Zijn oneindige macht in staat is in ons binnen te. komen. Hij is mens, één met ons. Hij is de Gekruisigde die een volmaakte gerechtigheid en een goddelijk leven voor ons verworven heeft door Zijn dood. Hij is de verheerlijkte, die van de troon Zijn Geest geeft om Zijn tegenwoordigheid werkelijk en waar te maken. Hij spreekt. Luister niet alleen naar Zijn woorden, maar naar Hemzelf, als Hij dag aan dag stilletjes fluistert: 'Ik ben de ware Wijnstok. Alles wat de Wijnstok ooit kan zijn voor zijn rank dat wil Ik zijn voor u'.

 Heilige Here Jezus, hemelse Wijnstok door God Zelf geplant, ik smeek U, openbaar Uzelf aan mijn ziel. Laat de Heilige Geest niet alleen in mijn gedachte, maar ook in mijn ondervinding, mij alles laten weten wat U, de Zoon van God, voor mij wilt zijn als de ware Wijnstok.

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM - AUDIO

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide      1  2   3   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)