HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                           

Mijmeren in de Wijngaard - Aflevering 20 -Blijft in Mijn liefde

Lees de Bijbel De Bijbel is niet een boek om zomaar even van kaft tot kaft te lezen. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden als je niet weet wat zich - wanneer en waaom -  heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God.

Lees de Bijbel

Lees de Bijbel  Evangelie : Johannes 15:1-17

Uitdaging: Verdiep je eens één maand in dit prachtige evangelie; Neem dagelijks één wijnstok ter overdenking. Ontdek met mij het evangelie met de Gelijkenis van de Wijngaard

Maak hieronder de keus voor een aflevering uit deze serie

1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

Woorden van Jezus die je hart ráken: Blijft in Mijn liefde

Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, heb ook Ik u liefgehad; blijft in Mijn liefde

Blijft in Mijn liefde - We spreken over het huis van iemand als zijn verblijfplaats. Onze verblijfplaats, het tehuis van onze ziel moet de liefde van Christus,zijn. We moeten daar wonen, daar de hele dag thuis zijn; zo wil Christus dat ons leven is en zo kan Hij het werkelijk maken. Ons voortdurend blijven in de Wijnstok moet een blijven in Zijn liefde zijn.

Waarschijnlijk hebt u wel eens gehoord of gelezen over wat genoemd wordt het hogere leven, het rijkere of vollere leven, het overvloedige leven. En waarschijnlijk hebben mensen u wel eens verteld van een wondervolle verandering, waardoor hun leven van voortdurend falen en struikelen veranderde in een zeer gezegende ervaring van bewaard en versterkt te worden en dat men buitengewone blijdschap had ontvangen. Als we zou vragen hoe deze grote zegen tot hen kwam, zouden velen zeggen dat het eenvoudig dit was, dat ze geleid werden tot het geloof dat dit blijven in Christus een werkelijkheid was; dat ze gewillig werden,gemaakt om er alles voor op te geven en dan in staat werden gesteld te vertrouwen dat Christus het waar zou maken in hun leven.

De liefde van de Vader tot de Zoon, is geen gevoel het is een goddelijk leven, een oneindige energie, een onweerstaanbare kracht. Deze liefde droeg Christus door het leven, de dood en het graf. De Vader had Hem lief en woonde in Hem, en deed alles voor Hem. Zo is de liefde in Christus voor ons ook een oneindig grote, levende lacht die in ons wil bewerken alles wat Hem verheugt is te geven. We zijn zwak in ons christelijk leven, omdat we de tijd niet nemen te geloven dat deze goddelijke liefde zich werkelijk in ons verblijdt, en alles in ons wil bezitten en bewerken. We gunnen ons de tijd niet naar de Wijnstok te kijken, die de rank zo geheel draagt en er als zo volkomen in werkt. We streven ernaar om voor onszelf te doen wat alleen Christus kan doen, wat Christus, zo liefdevol, verlangt voor ons te doen.

En dit is nu het geheim van de verandering waar we het over hadden, en het begin van een nieuw leven, wanneer de ziel deze oneindig grote liefde ziet die alles doen wil, en zich geheel aan overgeeft. 'Blijft in Mijn liefde'. Als we dat geloven is het mogelijk van ogenblik tot ogenblik te leven; als we geloven dat alles wat het moeilijk of onmogelijk maakt, overwonnen wordt door Christus Zelf; als we geloven dat Liefde werkelijk een oneindig verlangen betekent zichzelf geheel aan ons te geven en nooit te verlaten; en als we in dit geloof ons op Christus werpen om het in ons te werken, dan is dit het geheim an het ware christelijke leven.

En hoe komen we tot dit geloof? Keer u af van het onzichtbare indien u het onzichtbare wilt zien en bezitten. Neem meer tijd met Jezus, opziende naar Hem als de hemelse Wijnstok, die leeft in de liefde van de Vader, en die wil dat u in Zijn liefde leeft. Keer u af van uzelf en uw pogingen en uw geloof, als u uw hart gevuld wilt hebben met Hem en de zekerheid van Zijn liefde. Blijven betekent weggaan van al het andere, een plaats innemen en daar blijven. Ga weg van al het andere en zet uw hart op Jezus en Zijn liefde en die liefde zal het geloof in u opwekken en versterken. Houd u bezig met die liefde, aanbid haar, wacht op haar. U kunt er zeker van zijn dat zij zich naar u zal uitstrekken, en door haar macht u in zich zal opnemen als uw verblijfplaats en uw tehuis.

Blijft in Mijn liefde. Here Jezus, ik zie het nu, het was Uw blijven in de liefde van de Vader dat U tot de ware Wijnstok maakte, met Uw goddelijke volheid van liefde en zegen voor ons. 0, dat ik ook zo, als een rank in Uw liefde mag blijven, opdat haar volheid mij kan vullen en zal overvloeien naar allen om mij heen.

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM - AUDIO

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide      1  2   3   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)