HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                           

Mijmeren in de Wijngaard - Aflevering 28 - De vertrouwelijkheid ervan

Lees de Bijbel De Bijbel is niet een boek om zomaar even van kaft tot kaft te lezen. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden als je niet weet wat zich - wanneer en waaom -  heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God.

Lees de Bijbel

Lees de Bijbel  Evangelie : Johannes 15:1-17

Uitdaging: Verdiep je eens één maand in dit prachtige evangelie; Neem dagelijks één wijnstok ter overdenking. Ontdek met mij het evangelie met de Gelijkenis van de Wijngaard

Maak hieronder de keus voor een aflevering uit deze serie

1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

Woorden van Jezus die je hart ráken: De vertrouwelijkheid ervan


Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet, wat zijn heer doet; maar u heb Ik vrienden genoemd, omdat Ik alles, wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, u heb bekend gemaakt

Het hoogste bewijs van ware vriendschap, en een grote bron van zegen is de vertrouwelijkheid die niets terughoudt en zijn vriend aan zijn diepste geheimen laat deelnemen. Het is een grote zegen om Christus' dienstknecht te zijn; het verheugt Zijn verlosten om zich Zijn slaven te noemen. Christus had al dikwijls gesproken over Zijn discipelen als Zijn dienstknechten. In Zijn grote liefde zegt de Heer nu: 'Ik noem u niet meer slaven'; met de komst van de Heilige Geest werd er een nieuw tijdperk ingeluid. 'De slaaf weet niet wat zijn heer doet' - hij moet gehoorzamen zonder geraadpleegd te worden of in zijn meesters plannen te zijn ingewijd. 'Maar u heb Ik vrienden genoemd, omdat Ik alles, wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, u heb bekend gemaakt'. De vrienden van Christus delen in alle geheimen die de Vader Hem toevertrouwd heeft.

Laten we eens nagaan wat dat betekent. Toen Christus sprak over het houden van Zijn Vaders geboden, bedoelde Hij niet alleen wat er geschreven stond in de Heilige Schrift, maar die speciale geboden die Hem van dag tot dag, van uur tot uur opgedragen werden. Van deze zei Hij: 'Want de Vader heeft de Zoon lief, en toont Hem al wat Hij Zelf doet, en Hij zal Hem grotere werken tonen' (Joh. 5:20). Alles wat Christus deed was de werking Gods. God toonde het aan Christus, zodat Hij Zijn Vaders wil en doel uitvoerde, niet, zoals mensen vaak doen, bllindelings en zonder nadenken, maar met volledig begrip en instemming. Als Een die in Gods raad stond, opende Hij Gods plan.

Dit is nu de grote zegen van het vrienden van Christus zijn, dat we niet als slaven Zijn wil doen, zonder geestelijk inzicht in de bedoeling en het plan ervan, maar dat we worden toegelaten als ingewijden tot een intieme' kring, tot enige kennis van Gods meer verborgen gedachten. Van de Pinksterdag af, moest Christus Zijn discipelen leiden, door de Heilige Geest, tot een geestelijk begrip van de geheimen van het Koninkrijk, waarover Hij tot op die dag slechts in gelijkenissen gesproken had.

Vriendschap verheugt zich in gemeenschap. Vrienden houden samen raad. Vrienden durven elkander toevertrouwen wat ze voor niets ter wereld willen dat een ander weet. Wat is het dat een christen toegang geeft tot deze heilige gemeenschap met Jezus? Wat is het dat hem de geestelijke bekwaamheid geeft de mededelingen te ontvangen die Christus moet geven van wat de Vader Hem getoond heeft? 'Ik heb u vrienden genoemd, indien gij doet wat Ik u gebied'.

Het is liefdevolle gehoorzaamheid die de ziel zuivert. Dat verwijst niet alleen naar het Woord, maar naar die gezegende toepassing van het Woord op ons dagelijks leven, die niemand anders dan onze Heer Zelf kan geven. Maar als we in afhankelijkheid en nederigheid afwachten en getrouw gehoorzamen, dan wordt de ziel toebereid voor een steeds nauwere verwantschap, en het dagelijks leven zal dan een voortdurende ervaring worden: 'U heb Ik vrienden genoemd, omdat Ik alles, wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, u heb bekend gemaakt' .

Ik heb u vrienden genoemd! Wat een onuitsprekelijke eer! Wat een hemels voorrecht! 0 Heiland, spreek dat Woord met kracht tot mijn ziel: 'Ik heb u Mijn vriend genoemd, die Ik liefheb, die Ik vertrouw, aan wie Ik alles bekend maak wat tussen Mijn Vader en Mij omgaat'.
  

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM - AUDIO

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide      1  2   3   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)