HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                           

Mijmeren in de Wijngaard - Aflevering 25 - Gelijk Ik u heb liefgehad

Lees de Bijbel De Bijbel is niet een boek om zomaar even van kaft tot kaft te lezen. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden als je niet weet wat zich - wanneer en waaom -  heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God.

Lees de Bijbel

Lees de Bijbel  Evangelie : Johannes 15:1-17

Uitdaging: Verdiep je eens één maand in dit prachtige evangelie; Neem dagelijks één wijnstok ter overdenking. Ontdek met mij het evangelie met de Gelijkenis van de Wijngaard
Maak hieronder de keus voor een aflevering uit deze serie

1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

Woorden van Jezus die je hart ráken: Ik ben de ware Wijnstok


Dit is Mijn gebod, dat gij elkander liethebt, gelijk Ik u heb liefgehad

Dit is de tweede keer dat onze Heer de uitdrukking gebruikt - gelijk Ik. De eerste keer was het toen Hij over Zijn verhouding tot de Vader sprak, over het houden van Zijn geboden en het blijven in Zijn liefde. Evenzo moeten wij Christus' geboden houden en in Zijn liefde blijven. De tweede keer spreekt Hij over Zijn verhouding tot ons als de levensregel voor onze liefde voor onze broeders: 'Hebt elkander lief, gelijk Ik u heb liefgehad' . In beide gevallen moeten Zijn gezindheid en gedrag een wet zijn voor onze houding. Hier hebben we weer de waarheid waar we meer dan eens op gewezen hebben een volmaakte gelijkenis tussen de Wijnstok en de rank.

Gelijk Ik - Maar is het niet ijdel ons te verbeelden dat wij Zijn geboden kunnen bewaren en onze broeders liefhebben, zoals Hij Zijn Vaders geboden hield en zoals Hij ons liefhad? En moet dit pogen niet eindigen in mislukking en ontmoediging? Ongetwijfeld, als we dit uitdrukkelijk bevel proberen uit te voeren in eigen kracht, of zonder een duidelijk begrip van de waarheid van de Wijnstok en Zijn ranken. Maar als we begrijpen dat het 'gelijk Ik' nu juist de enige grote les van de gelijkenis is, het enige aanhoudende gesprek van de Wijnstok met de rank, dan zullen we zien dat het niet een kwestie is van wat we denken te kunnen doen, maar van wat Christus in ons kan uitwerken.

Deze hoge en heilige bevelen - 'Gehoorzaam zoals Ik! Heb lief zoals Ik' - zijn bedoeld om ons bewust te maken van onze onmacht, en ons zodoende te overtuigen van de noodzaak en de schoonheid en toereikendlheid van wat voor ons in de Wijnstok beloofd is. We zullen gaan horen hoe de Wijnstok aanhoud tegen de rank spreekt: 'Gelijk Ik. Gelijk Ik: Mijn leve uw leven; u hebt een aandeel in al Mijn volheid; de groei in u is dezelfde, en de vrucht die van u komt is deze: als in Mij . Wees niet bang, maar laat uw geloof aangrijpen als de goddelijke zekerheid dat, om Ik in u leef, u mag en kan leven zoals Ik'.

Maar, als dit werkelijk de bedoeling van de gelijkenis is, als dit echt het leven is dat een rank mag leven, waarom beseffen zo weinigen dit? Omdat zij de hemelse geborgenheid van de Wijnstok niet kennen. Ze kennen de gelijkenis en haar mooie lessen goed. Maar het verborgen geestelijk geheim van de Wijnstok in Zijn goddelijke almacht en nabijheid, die hen heel de dag draagt en ziet - dat kennen ze niet, omdat ze niet op Gods geheim hebben gewacht om het hen te openbaren.

Hebt elkander lief, gelijk Ik u heb liefgehad - 'Gelijk Ik'. Hoe moeten we beginnen als we werkelijk mysterie willen leren? Door te belijden dat we een volkomen nieuwe levensstijl nodig hebben, omdat we Christus nooit gekend hebben als de Wijnstok in de volkomenheid van Zijn leven gevende en hervormende kracht. Door over te geven om gereinigd te worden van alles wat het eigen ik behoort, en door ons af te zonderen van alles wat tot de wereld behoort, en door geheel en alleen te leven zoals Christus leefde voor de heerlijkheid van de ander. En dan, door te geloven dat dit 'Gelijk Ik' inderdaad is wat Christus waar wil maken, het leven dat de Wijnstok wil onderhouden in de rank die geheel afhankelijk van Hem.

Gelijk Ik. Het is telkens weer, mijn geliefde Heer, zo de Wijnstok, zo de rank - één leven, één geest, één gehoorzaamheid, één blijdschap, één liefde.

Here Jezus, in het geloof dat Gij mijn Wijnstok zijt en dat ik Uw rank ben, accepteer ik Uw gebod als een belofte, en neem ik het 'Gelijk Ik' aan als de eenvoudige openbaring van wat Gij in mij werkt. Ja Here, zoals Gij liefhebt wil ik liefhebben.

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM - AUDIO

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide      1  2   3   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)