HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                                

Mijmeren in de Wijngaard - Aflevering 12 - Veel vrucht

Lees de Bijbel De Bijbel is niet een boek om zomaar even van kaft tot kaft te lezen. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden als je niet weet wat zich - wanneer en waaom -  heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God.

Lees de Bijbel

Lees de Bijbel  Evangelie : Johannes 15:1-17

Uitdaging: Verdiep je eens één maand in dit prachtige evangelie; Neem dagelijks één wijnstok ter overdenking. Ontdek met mij het evangelie met de Gelijkenis van de Wijngaard

Maak hieronder de keus voor een aflevering uit deze serie

1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

Woorden van Jezus die je hart ráken: Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht

 Onze Heer had gesproken over vrucht en meer vrucht. Nu voegt Hij er aan toe: veel vrucht. Er is in de Wijnstok zulk een volheid, de zorg van de goddelijke Landman geeft zulk een zekerheid van sucses, dat de uitdrukking veel vrucht geen eis is, maar de eenvoudige belofte van wat de rank ten deel zal vallen die in het dubbele blijven leeft - hij in Christus en Christus in hem. 'Die draagt veel vrucht' . Het is zeker. .

 Hebt u ooit het verschil tussen werk en vrucht opgemerkt in het christelijke leven? Een machine kan werken. Alleen het leven kan vrucht voortbrengen. Een wet kan tot werken dwingen; alleen liefde kan spontaan vrucht voortbrengen. Werk houdt inspanning en arbeid in; het essentiële van vrucht is, dat het stille, natuurlijke, rustige product is van ons innerlijk leven. De tuinman kan werken om zijn appelboom alles te geven wat deze nodig heeft, zoals spitten, mesten, begieten en snoeien, maar hij kan niets doen om appels voort te brengen; de boom draagt zijn eigen vrucht.

 Zo is het ook in het christelijke leven; 'De vrucht van de Geest is liefde, vrede, vreugde'. Gezond leven draagt veel vrucht. Het verband tussen werk en vrucht is misschien het duidelijkst te zien in het gezegde: 'In alle goed werk vrucht te dragen' (Col. 1:10). Alleen wanneer goede werken komen als de vrucht van de inwonende Geest, zijn zij aannemelijk voor God. Onder dwang van wet en geweten, of onder invloed van neiging en enthousiasme, kan de mens erg ijverig zijn in oede werken, en toch zien dat ze maar weinig geestelijk resultaat opleveren. Er kan geen andere reden zijn dan deze - hun werken komen door menselijke inspanning in plaats van de vrucht van de Geest te zijn, het rustige, natuurlijke gevolg van de werking van de Geest in ons.

 Laten alle werkers komen en luisteren naar onze Heiland de Wijnstok als Hij de wet van zekere en overvloedige ruchtbaarheid openbaart: 'Wie in Mij blijft, gelijk Ik in Hem, die draagt veel vrucht'. De tuinman zorgt voor één ing - een krachtig, gezond leven voor zijn boom; de vrucht volgt dan vanzelf. Als u vrucht wilt dragen, zorg an dat uw innerlijk leven volkomen in orde is, dat uw relatie tot Christus Jezus een niet te miskennen, nauwe relatie is. Begin elke morgen met Hem, om waarlijk te weten dat u in Hem blijft en Hij in u.

 Christus zegt ons wat niets minder dan dat goed genoeg is. Het is niet uw rillen of werken, het is niet uw macht of kracht maar loor Mijn Geest, zegt de Here'. Ga elke nieuwe bezigheid tegemoet, onderneem elk nieuw werk, met uw oor en art open voor de stem van de Meester: 'Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht'. Zorg dat in Hem blijft; Hij zal voor de vrucht zorgen, want Hij wil het in en door u geven.

 O mijn broeder, het is Christus die het alles moet doen! De Wijnstok voorziet in het sap, en het leven, en de kracht; de rank wacht, en rust, en ontvangt, en draagt vrucht. 0, hoe gezegend om slechts ranken te zijn waaroor de Geest vloeit, die Gods leven aan de mensen brengt.

 Ik bid u, neem de tijd en vraag de Heilige Geest u te leen beseffen welk een onuitsprekelijk ernstige plaats u neemt in Gods gedachten. Hij heeft u in Zijn Zoon ge plant met de roeping en de kracht veel vrucht te dragen. Neem die plaats in. Zie dikwijls op tot God, en tot Christus, en verwacht vol blijdschap te worden wat God van u maken wil, een vruchtdragende rank.

 Veel vrucht! Zo zij het, gezegende Here Jezus. Het kan zo zijn, omdat U de Wijnstok bent. Het zal zo zijn, want ik blil1 in U. Het moet zo zijn, want Uw Vader is de Landman die de ranken reinigt. Ja, veel vrucht, uit de overvloed van Uw genade.
 
 

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM - AUDIO

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide      1  2   3   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)