HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                          

Mijmeren in de Wijngaard

Lees de Bijbel De Bijbel is niet een boek om zomaar even van kaft tot kaft te lezen. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden als je niet weet wat zich - wanneer en waaom -  heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God.

Lees de Bijbel


Lees de Bijbel  Evangelie : Johannes 15:1-17

Uitdaging: Verdiep je eens één maand in dit prachtige evangelie; Neem dagelijks één wijnstok ter overdenking. Ontdek met mij het evangelie met de Gelijkenis van de Wijngaard

Maak hieronder de keus voor een aflevering uit deze serie

1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

Woorden van Jezus die je hart ráken: En Mijn Vader is de landman

 Een wijnstok moet een landman hebben om hem te planten en voor hem zorg te dragen, om zijn vrucht te plukken en er zich in te verblijden. Jezus zegt: 'Mijn Vader is de landman'. Hij was de Wijnstok door God geplant. Alles wat Hij was en deed, had Hij aan de Vader te danken; in alles zocht Hij alleen de wil en de heerlijkheid van de Vader. Hij was mens geworden om ons te tonen wat een schepsel voor zijn Schepper behoort te zijn.

 Hij nam onze plaats in, en de geest waarin Hij voor de Vader leefde, en die Hij ook tot de onze wil maken, was altijd: 'Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen'. Hij werd de ware Wijnstok, opdat wij ware ranken mochten zijn. Zowel ten opzichte van Christus als onszelf  leren deze woorden ons twee lessen van volkomen afhankelijkheid en volmaakt vertrouwen.

 Jezus zegt: Mijn Vader is de landman - Christus leefde altijd in de geest waarvan Hij eens had gezegd: 'De Zoon kan uit Zichzelf niets doen'. Zo afhankelijk als een wijnstok is van zijn landman voor een plaats om te groeien, voor zijn afrastering, watervoorziening en snoeiing, zo volkomen afhankelijk voelde Christus Zich elke dag van de Vader voor de wijsheid en de kracht om de wil van de Vader te doen. Zoals Hij in het voorgaande hoofdstuk (14:10) zei: 'De woorden die Ik tot u spreek, zeg Ik uit Mijzelf niet; maar de Vader, die in Mij blijft, doet Zijn werken'.

 Deze algehele afhankelijkheid had tot zijn gezegend tegenbeeld het zeer zegenrijke vertrouwen dat Hij niets te vrezen had: de Vader kon Hem niet teleurstellen. Met zulk een Landman als Zijn Vader, kon Hij de dood en het graf ogaan. Hij kon vertrouwen dat God Hem zou opwekken. Alles wat Christus is en heeft, heeft Hij niet van zichzelf, maar van de Vader.

 Jezus zegt: Mijn Vader is de landman - Dat is even gezegend waar voor ons als voor Christus. Christus staat op het punt Zijn discipelen te onderwijzen over het rank-zijn. Voor Hij het woord ook maar eens gebruikt, of rept over het blijven in Hem of het vruchtdragen, laat Hij hen hun ogen hemelwaarts richten naar de Vader, die over hen waakt en alles in hen werkt. Aan de wortel van alle christelijk leven ligt de gedáchte dat God alles zal doen, dat let enige wat wij moeten doen is onszelf aan Zijn handen toevertrouwen en alles aan Hem overlaten, onder belijdenis van onze totale hulpeloosheid en afhankelijkheid, in het vaste vertrouwen dat Hij alles geeft wat wij nodig lebben.

 Het grote gebrek in het christelijk leven is dat wij geen rekening houden met God, zelfs waar we Chrisus vertrouwen. Christus kwam om ons tot God te brengen. Christus leefde het leven van een mens precies zoals wij het moeten doen. Christus, de Wijnstok, wijst op God, de Landman. Laten wij dan op God vertrouwen, oals Hij op God vertrouwde, dat alles wat we behoren te ijn en te hebben, als diegenen die de Wijnstok toebehoren, ons van boven gegeven zal worden.

 Jesaja zei (27:2): 'Te dien dage zal er een wijngaard zijn, die bruisende wijn voortbrengt. Ik, de Here, zijn Behoeder, zal hem aldoor drenken; opdat niets hem bechadige, zal Ik hem dag en nacht behoeden'. Eer we gaan denken aan vruchten of ranken, moeten we ons hart laten vullen met het geloof: zo wondervol als de Wijnstok is de Landman. Zo hoog en heilig als onze roeping is, zo machtig en liefdevol is de God die dit alles zal bewerken. Zo zeker als de Landman de Wijnstok maakte tot hetgeen Hij zijn moest, zal Hij elke rank maken tot wat zij worden moet. Onze Vader is onze Landman, de garantie voor onze groei en vrucht.

 Gezegende Vader, wij zijn Uw wijngaard. O, dat Gij eer van het werk Uwer handen zal hebben! 0 mijn Vader, ik verlang mijn hart te openen voor de vreugde van deze wondervolle waarheid: mijn Vader is de Landman. Leer mij U te kennen en te vertrouwen, en in te zien dat dezelfde diepe belangstelling waarmee Gij zorgt voor de Wijnstok en U in Hem verheugt, zich uitstrekt tot elke rank, ook tot mij.

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM - AUDIO

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide      1  2   3   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)