HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                                   

Mijmeren in de Wijngaard - Aflevering 16 - Indien gij blijft

Lees de Bijbel De Bijbel is niet een boek om zomaar even van kaft tot kaft te lezen. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden als je niet weet wat zich - wanneer en waaom -  heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God.

Lees de Bijbel

Lees de Bijbel  Evangelie : Johannes 15:1-17

Uitdaging: Verdiep je eens één maand in dit prachtige evangelie; Neem dagelijks één wijnstok ter overdenking. Ontdek met mij het evangelie met de Gelijkenis van de Wijngaard

Maak hieronder de keus voor een aflevering uit deze serie

1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

Woorden van Jezus die je hart ráken: Indien gij blijft

Indie gij in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden

De reden dat de wijnstok en zijn ranken zulk een ware gelijkenis zijn van het christelijke leven, is, dat alles in de natuur één bron heeft en één geest inademt. De plantenwereld werd geschapen om de mens de zichtbare les te leren van zijn algehele afhankelijkheid van God, en hem te doen zien, dat zijn veiligheid in die afhankelijkheid ligt. Hij die de lelies bekleedt, hoeveel te meer zal Hij ons bekleden. Hij die de bomen en de wijnstokken hun schoonheid en vruchten geeft, in elk van hen Zijn doel uitwerkend, zal ons nog veel zekerder maken tot wat Hij wil dat we zijn zullen. Het enige verschil is dat wat God in de bomen bewerkt, gebeurt door een kracht, waarvan ze zich niet bewust zijn. In ons wil Hij werken met onze toestemming. Dit is de adel van de mens, dat hij een wil heeft die kan samenwerken met God, begrijpend en goedkeurend en aannemend wat Hij aanbiedt te doen.

Indien gij blijft - Hier is het verschil tussen de rank van de natuurlijke en de rank van de geestelijke Wijnstok. De eerste blijft door de kracht van de natuur; de laatste blijft, niet door wilskracht, maar door goddelijke macht, die gegeven is met de toestemming van de wil. God heeft zulk een wondervolle voorziening getroffen, dat, wat de kracht van de natuur in het ene geval doet, de kracht van de genade wil doen in het andere geval. De rank kan blijven in de Wijnstok.

Indien gij in Mij blijft... vraagt wat gij maar wilt. Indien wij een waar gebedsleven willen hebben, dat het stempel draagt van de liefde en de kracht en de ervaring an het gebed, dan moet het blijven in Hem vanzelfsprekend zijn. En als we in Hem blijven dan behoeft er geen twijfel te zijn over de vrijheid om te vragen wat we maar rillen, en de zekerheid dat het ons zal geworden. Er is slechts één voorwaarde: 'Indien gij in Mij blijft' . Er moet een twijfel bestaan over de mogelijkheid of de zekerheid hiervan. We moeten naar die kleine rank blijven zien en aar wonderlijke macht om zulke prachtige vruchten te ragen, tot we werkelijk leren in Hem te blijven.

En wat is hiervan het geheim? Een algeheel bezig zijn met Jezus. Drijf de wortels van uw wezen in geloof en liefde en gehoorzaamheid diep in Jezus. Ga weg van alle andere plaatsen om hier te blijven. Geef alles op voor het onbegrijpelijke voorrecht een rank te mogen zijn op aarde van de verheerlijkte Zoon van God in de hemel. Laat Christus de eerste zijn. Laat Christus alles zijn. Houd u niet bezig met het blijven in Hem, houd u bezig met Christus. Hij draagt u,' Hij zorgt voor uw blijven in Hem. Hij wil in u blijven.

Indien gij in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven

Dit is gelijk aan de andere uitdrukking: 'Ik in u. Indien Zijn woorden in u blijven' - d.w.z. niet alleen in overdenking, in herdenking, in liefde, in geloof - dat alles is nodig - maar bovenal in gehoorzaamheid. Als deze woorden uw wil en uw wezen binnengaan, de grondslag an uw leven worden, als zij uw karakter omvormen en aan henzelf gelijkmaken, en u wordt en bent wat zij zeggen en bedoelen - vraag dan wat gij wilt; het zal u geworden. Uw woorden tot God in gebed zullen de vrucht van Christus zijn en Zijn woorden die in u leven.

Vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden - Geloof in de waarheid van deze belofte. Wees een voorbidder voor de mensen; een vruchtdragende middelaar, steeds meer zegen naar beneden roepend. Zulk geloof en gebed zal u wonderlijk helpen om geheel en al en voortdurend in Hem te blijven.

Indien gij blijft. Ja, Here, de kracht van het gebed en de kracht om te overwinnen zijn afhankelijk van dit blijven in U. Zoals Gij de Wijnstok zijt, zo zijt Gij de goddelijke Middelaar, die Uw Geest in ons ademt. 0, geef ons genade om eenvoudig en volkomen in U te blijven en grote dingen te vragen!


Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM - AUDIO

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide      1  2   3   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)