HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                           

Mijmeren in de Wijngaard - Aflevering 22 - Gij gelijk Ik

Lees de Bijbel De Bijbel is niet een boek om zomaar even van kaft tot kaft te lezen. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden als je niet weet wat zich - wanneer en waaom -  heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God.

Lees de Bijbel

Lees de Bijbel  Evangelie : Johannes 15:1-17

Uitdaging: Verdiep je eens één maand in dit prachtige evangelie; Neem dagelijks één wijnstok ter overdenking. Ontdek met mij het evangelie met de Gelijkenis van de Wijngaard

Maak hieronder de keus voor een aflevering uit deze serie

1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

Woorden van Jezus die je hart ráken: Gij gelijk Ik

Indien gij Mijn geboden bewaart, zult gij in Mijn liefde blijven, gelijk Ik de geboden Mijns Vaders bewaard heb en blijfin Zijn liefde

Meer dan eens hebb
en we de gelegenheid gehad te spreken over de volmaakte overeenkomst van de wijnstok en de rank in. hun natuur, en daarom ook in hun doel. Hier spreekt Christus niet langer in een gelijkenis, maar vertelt Hij ons openlijk hoe Zijn eigen leven het nauwkeurige model is voor het onze. Hij zei dat wij alleen door gehoorzaamheid in Zijn liefde kunnen blijven. Nu vertelt Hij dat dit de wijze was waarop Hij in de liefde van de Vader bleef. Zo de Wijnstok, zo de rank. Zijn leven en kracht en vreugde was in de liefde van de Vader; slechts door gehoorzaamheid bleef Hij er in. Wij mogen ons leven en onze kracht en vreugde elke dag in Zijn liefde vinden, maar slechts door een gehoorzaamheid zoals de Zijne kunnen wij er in blijven. Een volmaakte overeenkomst met de Wijnstok is één van de kostbaarste lessen van de rank. Door gehoorzaamheid leerde Christus als de Wijnstok, de Vader als de Landman; door gehoorzaamheid eert de gelovige als de rank, Christus als de Wijnstok.

Gehoorzaam en blijf - Dat was de wet van Christus' leven en moet ook de wet van het onze zijn. Hij was in alles aan ons gelijk gemaakt, opdat wij in alles aan Hem gelijk mochten zijn. Hij opende een weg die we mogen gaan, zoals ook Hij die ging. Hij nam onze menselijke natuur aan om ons te leren hoe deze te dragen, en ons te laten zien hoe gehoorzaamheid, als de eerste plicht van het schepsel, de enige weg is om in Gods gunst te blijven en Zijn heerlijkheid binnen te gaan. Nu komt Hij ons onderwijzen en moed inspreken en vraagt ons Zijn geboden te bewaren, evenals Hij de geboden van Zijn Vader bewaarde en in Zijn liefde bleef.

De goddelijke wijsheid van deze samenhang tussen gehoorzamen en blijven, tussen Gods geboden en Zijn liefde, is gemakkelijk te zien. Gods wil is het centrum van Zijn goddelijke volmaaktheid. Zoals Zijn wil geopenbaard is in Zijn geboden, opent dit de weg voor het schepsel om te groeien in gelijkwording met Zijn Schepper. In het aannemen en doen van Zijn wil, kom ik tot gemeenschap met Hem. Daarom sprak de Zoon toen Hij in de wereld kwam: 'Zie, hier ben Ik om Uw wil, 0 God te doen'! Dit was de plaats en dit zou de gelukzaligheid van het schepsel zijn. Dit was wat hij in de val verloren had. Dit was wat Christus kwam herstellen. Dit is wat Hij, als de hemelse Wijnstok, van ons vraagt en ons geeft: dat, evenals Hij door het houden van Zijn Vaders geboden in Zijn liefde bleef, wij, door het houden van Zijn geboden, in Zijn liefde zullen blijven.

Gij, gelijk Ik - De rank kan geen vrucht dragen, tenzij zij precies hetzelfde leven heeft als de Wijnstok. Ons leven moet volkomen het evenbeeld zijn van Christus' leven. Dit is mogelijk in dezelfde mate waarin wij in Hem geloven als de Wijnstok; in die mate kan Hij Zichzelf en Zijn leven aan de ranken geven. 'Gij, gelijk Ik', zegt de Wijnstok; één wet, één natuur, één vrucht. Laten wij toch van onze Heer de les van gehoorzaamheid leren, als het geheim van het blijven in Hem. Laten wij belijden dat eenvoudige, onvoorwaardelijke, algemene gehoorzaamheid te weinig de plaats krijgt die het toekomt.

Christus stierf voor ons, vijanden, toen wij nog ongehoorzaam waren. Hij nam ons op in Zijn liefde; nu we in Hem zijn luidt Zijn Woord: 'Gehoorzaamt en blijft; gij, gelijk Ik' . Laten wij onszelf geven in een gewillige en liefhebbende gehoorzaamheid. Hij wil ons bewaren in Zijn liefde.

Gij, gelijk Ik. 0 mijn gezegende Wijnstok, die de rank in alles van Uw leven doet deelnemen, ook in dit wil ik U gelijk zijn: zoals Uw leven in 's Vaders liefde was, zo ook het mijne in Uw liefde, Heiland, help mij, opdat gehoorzaamheid inderdaad de schakel mag zijn tussen u en mij.

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM - AUDIO

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide      1  2   3   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)