HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                           

Mijmeren in de Wijngaard - Aflevering 23 - Blijdschap

Lees de Bijbel De Bijbel is niet een boek om zomaar even van kaft tot kaft te lezen. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden als je niet weet wat zich - wanneer en waaom -  heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God.

Lees de Bijbel

Lees de Bijbel  Evangelie : Johannes 15:1-17

Uitdaging: Verdiep je eens één maand in dit prachtige evangelie; Neem dagelijks één wijnstok ter overdenking. Ontdek met mij het evangelie met de Gelijkenis van de Wijngaard

Maak hieronder de keus voor een aflevering uit deze serie

1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

Dit heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worde

Als iemand de vraag zou stellen: 'Hoe kan ik een blij christen zijn', dan is het antwoord van de Heer heel eenvoudig. 'Dit', over de Wijnstok en de ranken, 'heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld wordt' . 'Gij kunt Mijn blijdschap niet hebben zonder Mijn leven. Blijft in Mij, en laat Mij in u blijven, en Mijn blijdschap zal in u zijn'. Alle gezond leven geeft reden tot blijdschap en is mooi; leef een onverdeeld 'rank leven'; u zult Zijn blijdschap in volle mate bezitten.

Te veel christenen denken dat een leven dat geheel in Christus blijft, een leven is van veel inspanning en moeizaam trachten. Ze zien niet dat de moeizame inspanning er alleen is als we onszelf niet onvoorwaardelijk overgeven aan het leven van Christus in ons. Ze hebben de allereerste woorden van de gelijkenis nog niet begrepen: 'Ik ben de ware Wijnstok; Ik onderneem alles en voorzie in alles; Ik vraag niets van de rank, alleen dat ze zich geheel aan Mij overgeeft en Mij alles laat doen. Ik verplicht mij om de rank te maken tot en te houden in wat zij behoort te zijn. Moest het niet een eindeloze en onophoudelijke blijdschap zijn dat de Wijnstok dit alles doet, en te weten dat dit niemand anders is dan de gelukzalige Zoon van God in Zijn liefde, die ons voortdurend draagt en ons leven onderhoudt?

Opdat Mijn blijdschap in u zij - Wij behoren Christus eigen blijdschap in ons te hebben. En wat is Christus' eigen blijdschap? Er is geen blijdschap zoals de liefde. Er is geen blijdschap buiten de liefde. Christus had net gesproken over de liefde van de Vader en Zijn blijven daarin, en hoe Hij ons liefhad met diezelfde liefde. Zijn blijdschap is niets anders.dan de blijdschap der liefde te ontvangen en liefde te geven. Het was de blijdschap van het ontvangen van Zijn Vaders liefde en het in die liefde blijven, en dan de blijdschap van het doorgeven van die liefde en ze uit te gieten over zondaren. Het is deze blijdschap die Hij met ons wil delen; de blijdschap geliefd te worden door de Vader en door Hem; de blijdschap om op onze beurt lief te hebben en te leven voor de mensen om ons heen. Dit is nu de blijdschap van het ware rank zijn: het blijven in Zijn liefde, en dan onszelf in liefde geven in het vrucht dragen voor anderen. Laten we Zijn leven accepteren, zoals Hij het als de Wijnstok in ons geeft, Zijn blijdschap is dan de onze: de blijdschap van het blijven in Zijn liefde, de blijdschap lief te hebben zoals Hij, lief te hebben met Zijn liefde dus

Opdat uw blijdschap vervuld wordt. Dat het volmaakt mag zijn, dat u ermee vervuld mag zijn. Hoe bedroevend is het dat we eraan herinnerd moeten worden dat als God de enige bron van alle blijdschap is, 'God on ze overvloedige blijdschap', de enige manier om volkomen gelukkig te zijn is zoveel van God, zoveel van Zij] wil en gemeenschap te hebben als maar mogelijk is Godsdienst behoort in het dagelijks leven een onuitsprekelijke vreugde te zijn. En waarom klagen zovelen dat het niet zo is? Omdat ze niet geloven dat er geen blijdschap zo groot is als de blijdschap van het blijven in Christus en Zijn liefde, en ranken te zijn waardoor Hi Zijn liefde kan uitgieten over een stervende wereld.

0, dat Christus' stem het hart van iedere jonge christen mag bereiken en hem mag overtuigen te geloven dat Zijn blijdschap de enige ware blijdschap is, dat Zijn blijdschap de onze kan worden en ons geheel kan vullen en dat de zekere en eenvoudige manier om erin te leven is - slechts dit - als ranken te blijven in Hem, onze hemelse Wijnstok. Laat de waarheid diep in ons wortelen - zolang onze blijdschap niet vol is, is dit een teken dat we onze hemelse Wijnstok nog niet goed kennen; elk verlangen naar een vollere blijdschap moet ons aansporen om meer en vollediger in Zijn liefde te blijven.

Mijn blijdschap - uw blijdschap. Ook hier is het, zo de Wijnstok, zo de rank; alles van de Wijnstok in de rank. Uw blijdschap is onze blijdschap - Uw blijdschap in ons, en onze blijdschap vervuld. Gezegende Heer, vul mij met Uw blijdschap - de blijdschap van geliefd en gezegend te zijn met een goddelijke liefde; de blijdschap anderen lief te hebben en te zegenen

 

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM - AUDIO

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide      1  2   3   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)