HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                                     

Mijmeren in de Wijngaard - Aflevering 18 - Ware discipelen

Lees de Bijbel De Bijbel is niet een boek om zomaar even van kaft tot kaft te lezen. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden als je niet weet wat zich - wanneer en waaom -  heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God.

Lees de Bijbel

Lees de Bijbel  Evangelie : Johannes 15:1-17

Uitdaging: Verdiep je eens één maand in dit prachtige evangelie; Neem dagelijks één wijnstok ter overdenking. Ontdek met mij het evangelie met de Gelijkenis van de Wijngaard

Maak hieronder de keus voor een aflevering uit deze serie

1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

Woorden van Jezus die je hart ráken:

Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt, en gij zult Mijn discipelen zijn

En zijn zij die niet veel vrucht dragen geen discipelen? Misschien wel, maar dan in een traag en onvolgroeid stadium. Van hen die veel vrucht dragen, zegt Christus: 'Dit zijn Mijn discipelen, zoals Ik ze graag heb - dit zijn ware discipelen'. Net zoals wij zeggen van iemand, waarin het idee van mannelijkheid verwerkelijkt is: Dat is pas een man! Zo zegt de Heer wie de discipelen naar Zijn hart zijn, de naam discipel waardig: zij die veel vrucht dragen. We vinden deze dubbele betekenis van het woord discipel in het Evangelie. Soms omvat het iedereen die de leer van Christus heeft aangenomen. Andere keren wordt alleen de intieme kring bedoeld van hen die Christus volkomen volgen en zich aan Zijn vorming en onderricht voor Zijn dienst hebben gegeven. Het verschil heeft door alle eeuwen heen bestaan. Er is altijd een kleiner aantal van Gods kinderen geweest, dat Hem met hun gehele hart zocht te dienen, terwijl de meerderheid tevreden was met een heel kleine hoeveelheid kennis van Zijn genade en wil.

En wat is het verschil tussen deze kleine intieme kring en de velen, die er geen toegang toe zoeken? We vinden het in de woorden veel vrucht. Bij vele christenen blijft de gedachte aan persoonlijke veiligheid, die bij hun eerste ontwaken wettig was, tot het einde toe het enige doel van hun godsdienst. Het idee van dienst en vrucht neemt altijd een tweede en zeer ondergeschikte plaats in. Het oprechte verlangen naar veel vrucht kennen ze niet. Zien die de roep gehoord hebben om geheel en al voor de Heer te leven, hun leven voor Hem te geven zoals Hij het Zijne voor hen gaf, kunnen hier nooit tevreden mee zijn. Zij roepen tot God om zoveel mogelijk vrucht te mogen dragen, zoveel als hun Heer maar kan verlangen of in hen neerleggen.

Draagt veel vrucht, en gij zult Mijn discipelen zijn. Laat elke lezer deze woorden zeer ernstig overdenken. Weest niet tevreden met het idee om langzamerhand een beetje meer of beter werk te doen. Op die manier zal het waarschijnlijk nooit gebeuren. Neem de woorden veel vrucht als een openbaring van uw hemelse Wijnstok, van wat u zijn moet of wat u zijn kunt. Accepteer ten volle dat het onmogelijk en een volslagen dwaasheid is om het in uw eigen kracht te proberen. Laten deze woorden, die een belofte zijn om Zijn hemelse volheid in u uit te leven, aansporen opnieuw naar de Wijnstok te zien. Laten zij opnieuw het geloof en de belijdenis in u opwekken: 'Ik en een rank van de ware Wijnstok; ik kan veel vrucht dragen tot Zijn verheerlijking en de verheerlijking van de "Vader'.

We behoeven anderen niet te oordelen. Maar we zien overal in Gods Woord twee klassen discipelen. Laat er een twijfel bij ons bestaan welke plaats wij willen innemen. Laten wij Hem vragen ons te tonen hoe Hij vraagt en opeist een leven dat geheel en al is overgegeven aan Hem, om zo vol van Zijn Geest te zijn als Hij ons maar laken kan. Laat ons verlangen naar niets anders uitgaan dan naar volmaakte reiniging, ononderbroken blijven in Hem, de nauwste vereniging, overvloedige vruchtbaarheid - ware ranken van de ware Wijnstok.

De wereld gaat verloren, de kerk faalt, Christus' zaak lijdt schade, Christus treurt om het gebrek aan christenen die met hun gehele hart hunkeren naar het dragen van veel vrucht. Ofschoon u nauwelijks kunt zien wat het inhoudt of hoe het moet komen, vertel Hem dat u Zijn rank bent om veel vrucht te dragen; dat u gereed bent om Zijn discipel te zijn zoals Hij het met Zijn woorden bedoelt.

Mijn discipelen. Dierbare Heer, veel vrucht is het bewijs dat Gij, de ware Wijnstok, in mij een ware rank hebt, een discipel die geheel tot Uw beschikking staat. Geef mij, ik bid U, een kinderlijk bewustzijn dat mijn vrucht U behaagt, en Gij het rekent als veel vrucht.


Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM - AUDIO

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide      1  2   3   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)