HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                                  

Mijmeren in de Wijngaard - Aflevering 15 - Wat Gij maar wilt

Lees de Bijbel De Bijbel is niet een boek om zomaar even van kaft tot kaft te lezen. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden als je niet weet wat zich - wanneer en waaom -  heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God.

Lees de Bijbel

Lees de Bijbel  Evangelie : Johannes 15:1-17

Uitdaging: Verdiep je eens één maand in dit prachtige evangelie; Neem dagelijks één wijnstok ter overdenking. Ontdek met mij het evangelie met de Gelijkenis van de Wijngaard

Maak hieronder de keus voor een aflevering uit deze serie

1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

Woorden van Jezus die je hart ráken: Wat Gij maar wilt

Indien gij in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt en het zal u geworden

De plaats die de rank in de wijnstok heeft, bestaat uit een ononderbroken gebed. Zonder oponthoud vraagt zij steeds: '0 mijn wijnstok, zend het sap dat ik nodig heb om uw vrucht te dragen'. En deze gebeden worden nooit onbeantwoord gelaten: 3ij vraagt wat ze nodig heeft, wat ze wil, en het wordt gedaan.

Het gezonde leven van de gelovige in Christus is net zulk een ononderbroken gebed. Bewust of onbewust leeft hij in voortdurende afhankelijkheid. Het Woord van zijn Heer, 'gij kunt niets doen', heeft hem geleerd dat even ononderbroken als het blijven van de rank in de wijnstok, zijn vragen en ontvangen moet zijn. De belofte van onze tekst geeft ons grenzeloze vrijmoedigheid: 'Vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden'.

De belofte is in direct verband met het vrucht dragen gegeven. Begrens het tot uzelf en uw eigen behoeften, en u berooft het van zijn kracht; u berooft uzelf van de macht om u deze belofte toe te eigenen. Christus zond deze discipelen uit en ze waren klaar om hun leven te geven voor de wereld; aan hen gaf Hij de beschikking over de hemelse rijkdommen. Hun gebeden zouden de Geest en de kracht brengen, die ze voor hun werk nodig hadden.

De belofte is gegeven in direct verband met de komst van de Geest. De Geest wordt niet genoemd in de gelijkenis, evenmin als het sap in de wijnstok genoemd wordt.

Maar steeds worden beiden bedoeld. In het hoofdstuk dat aan deze gelijkenis voorafgaat, had de Heer in ve band met hun innerlijk leven over de Heilige Geest gi sproken, die in hen zou zijn, en Zichzelf in hen zou openbaren (14:15-23). In het volgende hoofdstuk spreekt Hij over de Heilige Geest in verband met hun werk, die tot hen zou komen om de wereld te overtuigen en Hem te verheerlijken (16:7-14). Om de onbegrensde gebedsbeloften in bezit te kunnen nemen, moeten we met de Geest vervulde mensen zijn en volkomen overgegeven aan het werk en de verheerlijking van Jezus. De Geest zal ons leiden tot de ware bedoeling van de belofte en de zekerheid van haar vervulling.

Laten we beseffen dat we onze roeping tot veel vrucht alleen kunnen vervullen door veel te bidden. In Christus zijn alle rijkdommen verborgen die de mensen om or heen nodig hebben; in Hem zijn alle kinderen Gods gezegend met alle geestelijke zegeningen; Hij is vol van gen: de en waarheid. Maar gebed is er nodig, veel gebed, stel gelovig gebed, om deze zegeningen op ons neer te doen komen. En laten we er ook aan denken dat we ons de belofte te niet kunnen toeëigenen zonder een leven dat over gegeven is voor de mensen. Velen proberen de beloften in bezit te nemen en kijken dan rond om te zien wat ze vragen kunnen. Dat is niet de manier, veeleer het tegenover gestelde. Laat uw hart belast zijn met de nood van zielen en het gebod om ze te redden, dan zal de macht komen om de belofte op te eisen.

Laten wij deze opeisen als een van de openbaringen van ons wondervol leven in de Wijnstok; Hij zegt ons dat als we iets vragen in Zijn Naam, in de kracht van God ze vereniging met Hem, wat het ook zij, het ons. zal gegeven worden. Zielen gaan verloren, omdat er te weinig gebed is. Gods kinderen zijn zwak, omdat er te weinig gebed is. Wij dragen zo weinig vrucht, omdat er zo weinig gebed is; Het geloof in deze belofte zou ons sterk in het gebed maken; laten we niet rusten tot dat geloof ons gehele hart heeft vervuld en ons getrokken heeft in de kracht van Christus om voort te gaan met arbeiden en worstelen in gebed, tot de zegen met kracht tot ons komt. Een rank te zijn betekent niet alleen vrucht dragen op aarde, maar kracht in het gebed om de zegen van de hemel naar beneden te halen. Een volkomen blijven in Hem betekent veel bidden.

Vraagt wat gij maar wilt. 0 mijn Heer, hoe komt het toch dat onze harten zo weinig in staat zijn om deze woorden in hun goddelijke eenvoud aan te nemen? 0 geef mij dat ik zien mag, dat wij niets minder nodig hebben dan deze belofte om de wereld en satan te kunnen overwinnen! Leer ons te bidden in het geloof van deze, uw belofte.


Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM - AUDIO

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide      1  2   3   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)