Mijmeren onder de terebint - 39

- Opzien naar boven

Ontsnappen aan de waan van de dag.- Oplaadstation voor onze geestelijke accu.

De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God,

Schargraven 

Hier vind je alle pagina’s van de ontspannende Terebint studie-serie :

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  (naar begin van deze serie)   (naar de inleiding op deze serie)

(Luister hier eens)

2 Kor. 3:18

En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.

Het is voor een nietig mens anno-nu een rijke genade te mogen opzien, naar boven, daar is de Here Jezus, onze opgestane Heer, Heiland, Verlosser. Van Hem komt ons heil en het gelovig opwaarts zien schenkt ons het ware geluk; daar kan niets ter wereld tegenop. Zeker, er is een zegen gelegen in het met dankbaarheid terug zien op onze levensweg tot nu toe. Ook al is daar veel falen in, moeite en zorgen. De Here leert ons daarin verootmoediging. We mogen ook vooruit zien, moedig voorwaarts gaan, afleggend wat ons op de weg naar de overwinning zou kunnen hinderen. Ook is er een zegen in het naar links en rechts zien, het uitstrekken van de liefdehand om te helen en te steunen, leed te verzachten. Balsemend bezig zijn voor je medemensen.

Maar dit alles is toch zonder waarde, wanneer we niet gelovig het oog richten op Hem die onze levenskracht is. In het bekende woord:”Als we ergens tegenop zien, moeten we opzien”, ligt de gedachte ten grondslag: Van alle andere dingen het oog afgericht, en alleen gevestigd op Jezus, de Overste Leidman en Voleinder van het geloof.

In Paulus dagen waren de moeilijkheden voor de gelovigen velen, maar hij wekt ze op, om altijd goede moed te houden. Hij richt hun gedachten op het feit, dat christenen als in een wedloop lopen, met het doel de heerlijke eindoverwinning te behalen. Zij moeten daartoe getraind worden. Zij moeten afleggen alle last en de zonde, die hen omringt. Zij moeten met volharding lopen de wedloop, en om de vóór hen liggende vreugde hun kruis verdragen, bedenkend dat velen hen daarin voorgingen: trouwe geloofsgetuigen, die nog spreken nadat ze gestorven zijn. Maar dit alles zou niet mogelijk zijn, als zij niet een Voorwerp van geloof hadden; Eén, die voor hen de weg baande; Eén, die de weg begon en voleindigde.

Alles wat ons verhinderen kan om op de weg naar de hemel vooruit te komen, - onze zonden, falen en afwijkingen; onze lasten, zoals die van bekommernis, verdriet, falen, overspanning, zorgen, moeten we wegwerpen als of het nutteloze ballast is. Maar dit is onmogelijk als we niet gelovig op de Here Jezus zien.

 De Heer is mijn licht en zijn liefde is mijn steun.
 't zijn eeuwige armen, waar 'k veilig op leun.
 hij trok m'uit het duister, zijn bloed kocht mij vrij.
 mijn ziel rust in jezus, mijn Redder is hij.
 mijn Redder is hij, mijn Redder is hij,
 mijn ziel rust in Jezus, mijn Redder is hij.

 Mijn zonde was groot, maar nog groter zijn gena.
 Hij troostte mijn ziel, bracht de hemel mij na;
 zijn bloed schonk verzoening, mijn schuld betaalde Hij,
 Hij brak al mijn banden, Hij maakte mij vrij.
 Hij maakte mij vrij, Hij maakte mij vrij,
 Hij brak al mijn banden, Hij maakte mij vrij.

 Komt twijfel en vrees, 'k weet, de Heer is aan mijn zij
 en nadert de vijand, nog nader is Hij.
 Hij is mij tot burcht en tot schuilplaats t'allen tijd;
 bij Jezus ben 'k veilig in 't felst van de strijd.
 in 't felst van de strijd, in 't felst van de strijd,
 bij Jezus ben 'k veilig in 't felst van de strijd.

 Ja, Jezus schenkt vrede, zijn wil doen is genot.
 'k wijd daarom mijn leven in dienst van mijn God.
 en straks als de wereld verzinkt in de nacht,
 zal 'k opzien naar boven, daar 'k Jezus verwacht.
 daar 'k Jezus verwacht, daar 'k Jezus verwacht.
 zal 'k opzien naar boven, daar 'k Jezus verwacht.

Zien op Jezus! Ik zou jou en mij op het hart willen binden om Jezus te kiezen als het voorwerp van onze gedachten. Ieder schepsel moet een levensdoel hebben. Laat voor ons dat levensdoel de Here Jezus zijn, Hij alleen. Dan, de heerlijkheid van de Heer aanschouwend, worden we vanzelf naar Zijn beeld veranderd, en gaan we van heerlijkheid tot heerlijkheid!.


De Terebint 

Komt in het gehele Middellandse-Zeegebied voor, vooral ook in Syrië en Palestina. De meeste bomen zijn te vinden in het westelijke deel van Palestina, zoals ten westen van Nazaret en in het Karmelgebied, minder op het gebergte van Juda, daarentegen wel weer in het Overjordaanse, terwijl de grootste exemplaren in de omgeving van Hebron* voorkomen. De Terebint is een grote boom, die echter niet zo hoog wordt, met knoestige stam en wijdvertakt.

Creëer momenten van rust en bezinning Handreiking voor persoonlijke meditatie
01. Zoeken en vinden van de balans tussen werken en rusten;

02. Geestelijk en fysiek de batterij weer opladen;

 03. Tijd en rust om aandacht aan je innerlijk te besteden;

04. De mogelijkheid om  je geest te verzorgen;

05. Zonder schuldgevoel tijd voor jezelf nemen;

06. Bezinning op lang gekoesterde wensen en dromen;

07. Vermijden van geestelijke burn-out verschijnselen;

08. Tijd nemen om verdriet te verwerken of 'leven' op orde te krijgen;

09. Hervinden van plezier, inspiratie en creativiteit in je werk of geloofs-leven;

10. 0ntdekken van de Heilige Geest die in je woont.
1. Reserveer wat tijd voor meditatie (een kwartier tot een half uur).

2. Kom tot rust: word stil, concentreer je.

3. Bid de Geest om ontvankelijkheid voor het Woord van de Here.

4. Lees de gekozen bijbeltekst, als nieuw. En nog eens. En nog eens.

5. Leef je in in de woorden en beelden van de tekst.

6. Stel al biddend vragen: ‘Here, wat wilt U mij hier leren? Op welk punt wilt U mijn leven aanraken en veranderen?’

7. Bid om de doorwerking van Christus’ aanwezigheid in je leven.

8. Loof en prijs de drie-enige God.
Je kiest hier voor on-line lezen, de hele bijbel in één jaar

Verblijdt u in de Heer te allen tijd!

Dat zeg ik u, dat zeg ik u: verblijdt u!
Verblijdt u, want de Heer is zeer nabij,
de Heer is zeer nabij en Hij bevrijdt u.

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG