Mijmeren onder de terebint - 28

- Als God liefde is waarom is er dan zoveel ellende in de wereld?
 

Ontsnappen aan de waan van de dag.- Oplaadstation voor onze geestelijke accu.

De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God,

Schargraven 

Hier vind je alle pagina’s van de ontspannende Terebint studie-serie :

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  (naar begin van deze serie)   (naar de inleiding op deze serie)

(Luister hier eens)

1 Johannes 4 vers 8, 16
 
 Goeie vraag. Liefde en ellende horen voor ons gevoel niet bij elkaar. God is liefde, dat is een feit. 1 Johannes 4 vers 8, 16 - 'God is liefde.' Hij heeft de wereld geschapen, dat is ook een feit. Genesis 1 vers 1 - 'In het begin schiep God de hemel en de aarde.' Hebreeën 1 vers 2 - 'de Zoon door Wie Hij [dat is God] ook de werelden gemaakt heeft.' Hoe kan Hij het dan toelaten dat het zo'n puinhoop in de wereld is? Hij is toch almachtig? Waarom doet Hij er dan niets aan? In die vragen klinkt een beetje door dat al die ellende toch wel de schuld van God is. Maar is dat wel eerlijk?

De mens is verantwoordelijk

 Een voorbeeld: Stel, ik rijd 's nacht met de auto op de snelweg. Op een zeker ogenblik doe ik mijn lichten uit en veroorzaak daardoor een ongeluk. Moet ik dan de schuld voor het ongeluk op de ontwerper van de auto schuiven? In het instructieboekje dat bij de auto hoort staat precies aangegeven hoe ik de lichten aan en uit kan doen. Maar hoe ik daarmee omga is mijn eigen verantwoordelijkheid. Als ik ze uitdoe is dat mijn zaak. Zo is het ook met God.

God is licht en God is liefde

 God is niet alleen liefde, maar Hij is ook licht. 1 Johannes 1 vers 5 - 'En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is.' Wanneer ik ervoor kies buiten Hem te leven, dat wil zeggen in de duisternis, dan moet ik Hem niet de schuld geven als ik er een puinhoop van maak. Dat geldt voor iedere mens. God heeft de mens geschapen om in zijn nabijheid te leven. Als iemand dat niet wil is dat zijn eigen keus. Toch blijft God liefde. Het grootste bewijs daarvan is dat God zijn eigen Zoon gaf om mensen vanuit de duisternis en ellende weer terug te brengen in zijn tegenwoordigheid van licht en liefde.

Het afschuifsysteem

 We leven allemaal, of we nu gelovig of ongelovig zijn in een schepping die in de zonde is gevallen. Hoe dat is gegaan, staat in het begin van de Bijbel, in het eerste bijbelboek, Genesis hoofdstuk 3. Als je dat hoofdstuk leest zie je hoe de één steeds de ander de schuld geeft van de ontstane ellende: Adam schuift de schuld af op Eva en Eva schuift de schuld af op de slang (satan). We wijzen steeds op de ander, totdat we uiteindelijk God de schuld van alles geven. Dat is niet eerlijk. Jij en ik zullen moeten erkennen dat het kwaad dat we bij anderen zo haarscherp kunnen aanwijzen in ons eigen hart zit.

Eerlijk zijn voor God

 Als je dat eerlijk erkent, gaan je ogen open voor wat God gedaan heeft om de mens die met berouw tot Hem komt van zijn eigen schuld te verlossen. Dan krijg je ook oog voor de manier waarop je moet omgaan met de ellende die je om je heen ziet. Een geweldige bemoediging komt dan ook naar je toe in het bewustzijn dat de Here Jezus binnenkort een einde aan al die ellende zal maken. Als Hij terugkomt zal Hij 'de aarde slaan met de roede van zijn mond en met de adem van zijn lippen de goddeloze doden' - Jesaja 11 vers 4; 'want wanneer uw gerichten op de aarde zijn, leren de inwoners van de wereld gerechtigheid' - Jesaja 26 vers 9. Alleen door het tussenbeide komen van de Here Jezus, waarbij Hij alle ongerechtigheid zal oordelen, zullen de mensen zien wat recht en goed is. Tot dat ogenblik zal de mens altijd doen wat goed is in eigen oog. Elk mens die dat nu al erkent, ontkomt aan dat oordeel.

Geloof in God vaak afwezig

 In onze tijd, waarin het geloof in God vaak afwezig is, of op een laag pitje staat, is deze waarheid meestal vergeten. Het doel van deze website is dan ook om deze waarheid als een blijde boodschap aan de mensen te verkondigen. Dat gebeurt door Terebint-stukjes, die God beter bekend maakt en de Bijbel beter doet begrijpen. Want alle mensen die God uit hun leven hebben verloren, hebben daarmee ook het doel (de zin) van hun leven verloren. Ons bestaan op aarde is enkel te begrijpen vanuit een waar geloof in God. Om alle mensen (misschien hoor jij daar ook toe) te helpen om, wanneer zij God zijn kwijtgeraakt, Hem weer terug te vinden. Niet voor eigen eer of roem, maar uit liefde voor God en uit naastenliefde voor mijn medemensen is deze site gevuld met stukjes, verhalen, over God en de houding van ons mensen tegenover Hem.

 God heeft de Schepping gemaakt uit pure liefde en Hij is de enige Gever van leven. Alle leven komt uit God en alles wat bestaat is door God geschapen. Maar God heeft ons niet alleen leven gegeven, Hij gaf ons ook een absoluut vrije wil. Weliswaar zijn wij met ons lichaam onderworpen aan Gods wijze natuurwetten, maar wij zijn vrij in ons willen en handelen. Wij kunnen een volkomen tegennatuurlijk leven leiden en ons van God afkeren. Alleen, al ons handelen heeft zijn eigen consequenties. Wie zonder valscherm uit een vliegtuig springt, heeft het aan zichzelf te danken dat hij te pletter valt. Waar hij staat moet u ook zij lezen, lees dit dus naar uw eigen geslacht. En zo heeft alles wat wij doen zijn eigen gevolgen.

 Wie zich van God afkeert en zonder Hem denkt te kunnen leven, die keert zich af van de Liefde en van het Leven. Natuurlijk houden deze mensen niet op met ademen, zou dat wel het geval zijn, dan was er in feite geen vrije wil. Maar geestelijk verdwijnt het leven uit deze mensen, die zo dom zijn zich van God af te keren. Zij raken hun verbinding met de geestelijke wereld geheel kwijt en worden steeds sterker door de gerichte materie getrokken. Na hun dood nemen zij niets mee naar het hiernamaals en leven in een grote geestelijke duisternis. Hun liefde is geheel of praktisch geheel op zichzelf gericht. Hierdoor kunnen zij niet uit de cirkel van eigenliefde en eigenbelang komen en wordt hun leven geestelijk zeer armoedig.

 God heeft ons mensen geschapen om Zijn kinderen te worden. God heeft de grootste vrijheid, omdat Hij als Schepper van alles wat bestaat ook alles kon en kan inrichten zoals Hij dat Zelf wilde en wil. Maar omdat God Liefde is, heeft Hij alles volgens de orde van Zijn liefde ingericht. Wie een kind van God wordt, die krijgt, omdat hij volledig met God verbonden is, dezelfde vrijheid die God heeft. Daar moet wel wat voor worden gedaan! Wij mensen zelf zullen een kind van God moeten willen worden, omdat God ons hiertoe in eeuwigheid niet zal dwingen. Om een kind van God te worden zullen wij de geboden van God moeten naleven.

 Met name hierbij de twee liefdesgeboden die Jezus ons heeft gegeven. Namelijk als eerste gebod God liefhebben met geheel het hart, geheel de ziel en geheel het verstand, dus boven alles. Daarnaast als tweede gebod, gelijkwaardig aan het eerste en niet los verkrijgbaar, dat ieder van ons zijn naasten lief heeft als zichzelf. Dus dat ieder van ons ieder mens, waar hij mee in aanraking komt, behandelt zoals hijzelf graag behandeld zou willen worden, als hij in de plaats van die medemens zou zijn. Dat is alles, om ons tot het hoogste te brengen wat een mens of een geest maar kán bereiken, namelijk het kindschap van God in Jezus Christus.

 Om God lief te kunnen hebben zal God bekend moeten zijn. Niemand kan iemand of iets onbekends lief hebben. Om God te leren kennen heeft Hij ons Zijn Openbaringen nagelaten, met name in de Bijbel. Wie de Bijbel echter met het kritische verstand leest, die zal God daarin nooit ontdekken. Dat kan alleen als u de Bijbel leest met uw hart. Vraag God daarbij oprecht om hulp bij het geestelijk begrijpen van de Schriftteksten en Gods liefde zal voor u in toenemende mate zeer duidelijk worden.  

De Terebint 

Komt in het gehele Middellandse-Zeegebied voor, vooral ook in Syrië en Palestina. De meeste bomen zijn te vinden in het westelijke deel van Palestina, zoals ten westen van Nazaret en in het Karmelgebied, minder op het gebergte van Juda, daarentegen wel weer in het Overjordaanse, terwijl de grootste exemplaren in de omgeving van Hebron* voorkomen. De Terebint is een grote boom, die echter niet zo hoog wordt, met knoestige stam en wijdvertakt.

Creëer momenten van rust en bezinning Handreiking voor persoonlijke meditatie
01. Zoeken en vinden van de balans tussen werken en rusten;

02. Geestelijk en fysiek de batterij weer opladen;

 03. Tijd en rust om aandacht aan je innerlijk te besteden;

04. De mogelijkheid om  je geest te verzorgen;

05. Zonder schuldgevoel tijd voor jezelf nemen;

06. Bezinning op lang gekoesterde wensen en dromen;

07. Vermijden van geestelijke burn-out verschijnselen;

08. Tijd nemen om verdriet te verwerken of 'leven' op orde te krijgen;

09. Hervinden van plezier, inspiratie en creativiteit in je werk of geloofs-leven;

10. 0ntdekken van de Heilige Geest die in je woont.
1. Reserveer wat tijd voor meditatie (een kwartier tot een half uur).

2. Kom tot rust: word stil, concentreer je.

3. Bid de Geest om ontvankelijkheid voor het Woord van de Here.

4. Lees de gekozen bijbeltekst, als nieuw. En nog eens. En nog eens.

5. Leef je in in de woorden en beelden van de tekst.

6. Stel al biddend vragen: ‘Here, wat wilt U mij hier leren? Op welk punt wilt U mijn leven aanraken en veranderen?’

7. Bid om de doorwerking van Christus’ aanwezigheid in je leven.

8. Loof en prijs de drie-enige God.
Je kiest hier voor on-line lezen, de hele bijbel in één jaar

Verblijdt u in de Heer te allen tijd!

Dat zeg ik u, dat zeg ik u: verblijdt u!
Verblijdt u, want de Heer is zeer nabij,
de Heer is zeer nabij en Hij bevrijdt u.

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids 

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenFAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG