Mijmeren onder de terebint - 24

- Is dat even schrikken...
 

Ontsnappen aan de waan van de dag.- Oplaadstation voor onze geestelijke accu.

De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God,

Schargraven 

Hier vind je alle pagina’s van de ontspannende Terebint studie-serie :

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  (naar begin van deze serie)   (naar de inleiding op deze serie)

(Luister hier eens)

En de zon stond stil en de maan bleef staan, totdat het volk zich op zijn vijand gewroken had. Is dit niet geschreven in het Boek des Oprechten? De zon nu bleef staan midden aan de hemel en haastte zich niet onder te gaan omstreeks een volle dag.

Jozua 10:13

Velen vinden het maar een raar iets, schrikkeljaren. En waarom februari nou normaal 28 dagen heeft snap ik ook niet. Waarom februari? Waarvoor geen andere maand? Volgens mij hebben ze gewoon lootjes getrokken toen ze de maanden het aantal dagen aan het geven waren. Je zal maar op 29 februari jarig zijn. Dan ben je eens in de 4 jaar jarig. Moeten we niet aan denken. Of is het telkens weer schrikken?

 De tijd die de aarde nodig heeft om haar baan om de zon af te leggen: 365 dagen, 6 uur, 9 minuten en 9,02 seconden. Het kalenderjaar is hieraan aangepast, doordat het 365 etmalen telt, maar elk jaar waarvan het jaartal door 4 deelbaar is 366 etmalen heeft (schrikkeljaar). Een eeuwjaar is alleen schrikkeljaar als het deelbaar is door 400. Zo was het jaar 1900 geen schrikkeljaar en was het jaar 2000 dat wel.

Ja, over jaren gesproken: wat is het waard, dat alles wat je gedaan hebt in een jaar? Heeft het nog betekenis als de bladzijde van 2005 is omgeslagen naar die van 2006? Het is niet allemaal goed en het is niet allemaal slecht. De mooie en beste momenten koester je zo lang mogelijk. Misschien zijn er dingen waarvan je maar het liefst wil dat ze vergeten kunnen worden en verdwijnen; ze mogen niet gebeuren. Maar het meeste heeft deel aan dat grote dubbele en dubbelzinnige van het mensenleven. In ieder geval is voor ons allemaal de situatie nu anders dan at verleden is. En dat allemaal, waar je op terug kunt kijken, wat is dat nu waard, wat betekent dat, hoe serieus valt dat te nemen?

Op het eerste gezicht lijkt het misschien alsof Jozua 10 met dat soort vragen niets te maken heeft. Oude verhalen over slimme mensen, tactische afspraken en vooral over veel oorlogsgeweld. Toch gaat het precies over zo’n soort vraag. Want dat verbond tussen Israël en Gibeon, dat verbond van Jozua 9, dat had helemaal niet gemogen. Neem je in acht dat u geen verbond sluit met de inwoners van dit land, met de Chiwwiet ook niet. Dat stond in de wet. Toch was het gebeurd. Zonder God te raadplegen was Israël in de list van de Gibeonieten getrapt. Nu zitten ze vast aan een ongewenst verbond. Het blijkt zodra Israël het gebied bereikt. Maar wat is dit ongewenste verbond nu waard? Hoe serieus moet je dat nemen? Dat blijkt zodra de woede van de koningen van de autochtone bevolking in Kanaän zich richt tegen Gibeon. Het blijkt dat de Here God ook die dingen die niet hadden mogen gebeuren maar toch gebeurd zijn heel serieus neemt. Hij gaat vooraan in de strijd en Hij beslist de strijd. Gibeon wordt bevrijd en de bevrijding van Gibeon blijkt zelfs het begin van de verovering van een groot deel van Kanaän.

Dat alles krijgt meer kleur als we het even bekijken vanuit de positie van die Gibeonieten. Gibeon staat hier voor een gebied met vier steden: Gibeon, Kefira, Beërot en Kirjat-Jearim, ongeveer net zoals je Veendam kunt nemen als de aanduiding voor de burgerlijke gemeente Veendam, met de kernen, Bareveld, Borgercompagnie, Buitenwoel, Centrum, Noord , Ommelanderwijk/Zuidwending, Sorghvliet en, Wildervank

De vier-steden-groep van Gibeon controleerde de oost-west-route tussen het bergland van Jeruzalem en de Middellandse Zee. Opvallend is dat de stad geen koning heeft. Alles wijst er op dat dit betekent dat Gibeon hoorde bij Jeruzalem, dat de Gibeonieten vazallen waren van de Jebusieten-koning van Jeruzalem. En er is nog iets te vertellen over de stad: er was een heilige hoge plaats, een heiligdom, beroemd en oud, en in de tijd van David en Salomo nog erg belangrijk. Het heeft er veel van weg dat de Gibeonieten bij dat heiligdom houthakkers en waterdragers waren. De Chiwwieten waren namelijk geen oorspronkelijke Kanaänieten, maar, wat eerder dan Israël uit Klein-Azië het land ingetrokken. Ze dienden er de oorspronkelijke bewoners. Een herkenbare situatie met onze gastarbeiders en allochtonen.

Als Israël dan opduikt trekken deze Chiwwieten hier in Gibeon een andere conclusie dan het grote geheel van Hethieten, Amorieten, Kanaänieten, Perizzieten, Chiwwieten en Jebusieten waar ze bij horen. Zij nemen de woorden van de Here, de God van Israël, ernstig, de woorden dat het hele land veroverd moet worden en alle inwoners vernietigd (9:24). Vechten heeft tegen deze God geen zin. Maar misschien helpt een list. Door het sturen van hun afgezanten naar Israël en het sluiten van een verbond met dat volk verbreken ze hun verbond met hun koning. Ze verbranden alle schepen achter zich in de hoop op tenminste een beter leven in de nieuwe situatie straks. Je zou kunnen zeggen: deze Gibeonieten delen het inzicht dat aan het begin van Jozua ook Rachab had: Israël gaat dit land krijgen van God. Maar anders dan Rachab kiezen zij geen partij voor Israël, maar proberen via bedrog en list te ontkomen. Ze zijn niet stoutmoedig, maar listig. Anders dan Rachab worden zij dan ook niet in Israël opgenomen, maar nu tot houthakkers en waterputters van het volk Israël en van het heiligdom van de God van Israël gemaakt. Ze blijven onderworpen.

Maar intussen hebben ze wel de hele wereld om hen heen bedrogen. Adonisedek, de koning van Jeruzalem, hebben ze verraden en Israël hebben ze voorgelogen om zo een verbond te verkrijgen. Aan het begin van Jozua 10 zitten ze dan ook volkomen in de ellende. En misschien hebben ze wel gedacht: hadden we maar nooit... De koning van Jeruzalem is zich uiteraard wild geschrokken. In één keer zijn de aanvoerlijnen naar het westen afgesneden en is een grote en machtige stad overgelopen naar de vijand. Hij neemt zijn maatregelen passend groot en roept vier collega’s op om te helpen. Samen vormen ze een groot leger en slaan het beleg om Gibeon. De Gibeonieten kunnen niet meer doen dan om hulp roepen aan Jozua: help, en snel! voor het te laat is.

Zal Jozua dat doen? Of zal hij deze situatie zien als een perfecte kans om van zijn ongewenste verbond af te komen? Even vertragen, een dag meer om wat troepen te monsteren en de kans is groot dat Gibeon alleen nog maar een rokende puinhoop is. Geen mens die het op zou vallen. Maar Jozua hoort bij God en hij weet dat het God wel op zal vallen. Hij neemt de nieuwe situatie serieus en trekt met een keurkorps de hele nacht door van Gilgal naar Gibeon en verrast de Amorieten bij het begin van de dag. En meer nog dan Jozua, de Here zelf verrast de Amorieten daar. Als je de verschillende onderdelen van de beschrijving combineert, dan zie je iets als een immense donderbui die het dal van Ajjalon bedekt tot aan de pas van Bet-Choron in de verte. Het licht is spookachtig omdat de opgaande zon aan de ene kant niet door de bewolking komt en de ondergaande volle maan aan de andere kant nog licht geeft. God zelf zorgt voor de artillerie. Grote hagelstenen regenen neer en richten een slachting aan. En dit griezelig en apocalyptisch tafereel blijft en blijft maar, tot Israël de vijand volledig verslagen heeft. Het is duidelijk: de Heer strijdt voor de Israëlieten. Was dat even schrikken voor de mensen: En de zon stond stil en de maan bleef staan, totdat het volk zich op zijn vijand gewroken had. Is dit niet geschreven in het Boek des Oprechten? De zon nu bleef staan midden aan de hemel en haastte zich niet onder te gaan omstreeks een volle dag. (Jozua 10:13)

En daarmee strijdt de Heer ook voor de Gibeonieten. Ze hebben zich grondig in de nesten gewerkt. Ze hebben zich bij Israël en bij de God van Israël proberen binnen te liegen en het is ze nog gelukt ook. En toch neemt de Here die nieuwe situatie volstrekt serieus. Ze worden niet in de steek gelaten, maar gered. Dat alles wat niet had mogen gebeuren en wat toch gebeurd is, er wordt niet achter terug gegaan, maar het wordt opgenomen en er wordt op verder gebouwd. Voor Israël maakt God het ongewenste verbond met Gibeon tot het begin van de verovering van een groot deel van het land. Aan Gibeon laat Hij zien dat Hij geen wispelturige en onbetrouwbare menselijke koning is, maar een heel andere, die trouw is ook aan ongewenste beloften en die serieus neemt wat er gebeurt en gebeurd is, of dat nu goed is of kwaad.

Ergens is deze gang van zaken juist vanuit die Gibeonieten gezien het meest aansprekend. Het zijn dubbelzinnige types, overlevers, sjacheraars, leugenaars en ook slim en berekenend, moedig en dapper. Het zijn mensen die doen denken aan wat de Here Jezus later eens zegt, dat het koninkrijk van God wordt verkondigd en dat allerlei mensen zich daar binnendringen. Deze Gibeonieten weten hoe ze alleen maar gered kunnen worden: door met Israël en de God van Israël zich te verbinden. En ze knokken zich er in op een heel menselijke manier, slim. Het zijn geen supergelovigen, maar mensen die goed èn slecht zijn.

En als we terugkijken op het jaar dat achter ons ligt dan zien we bij onszelf en bij anderen niet alleen de houding van Rachab, niet alleen de houding van Jozua, maar ook de houding van deze Gibeonieten. Er is geloof en vertrouwen, er is moed en stoutmoedigheid, maar er is ook list en berekening in ons leven. Ook in ons leven met God. En wat is dat allemaal waard? Gaat God ons daar toch een keer op afrekenen? Gaat Hij zeggen: hé, als het niet meer is, zoek het dan lekker zelf uit? Paulus schrijft later aan Timoteüs: als wij ontrouw zijn, Christus blijft getrouw, want zichzelf verloochenen kan Hij niet. Wie zich op de een of andere manier vastgrijpt aan Christus die laat God niet vallen.

Maar laten we ook de optie vanuit de Israëlieten niet vergeten. Ze hadden een fout gemaakt, en een flinke ook, met dat verbond met Gibeon. Ze hebben er nog last genoeg van gehad. Als een enkel voorbeeld komt later de profeet Chananja uit Gibeon om het Jeremia moeilijk te maken. Oude heiligdommen zijn taai. Maar God zegt niet: los het dan ook zelf maar op, knok je er maar uit. Hij komt zelf en voert de strijd, beslist de strijd. Hij maakt van Israëls fout het begin van Israëls overwinning.

En als ik terugkijk op het jaar achter ons dan zien we ook onze fouten. Wat is het waard, wat gaat het betekenen? Zal God ons onze fouten inwrijven in de toekomst? Hij zal er vast het zijne mee doen. Maar uit Jozua 10 is duidelijk dat Hij niet haatdragend is en er niet op uit is om ons onze vergissingen in te peperen. Hij is niet zo’n koning als die mensenkoningen. Uiteindelijk zal wat God met onze fouten doet bijdragen aan onze overwinning in Gods koninkrijk. Tenminste, als we echt bij deze God willen horen. Dit is de God die ons leven serieus neemt, ook ons leven van Anno Nu. Met deze God durven we de toekomst wel in. Laten we in Hem dan ons geloof belijden, voor het verleden en het heden..


De Terebint 

Komt in het gehele Middellandse-Zeegebied voor, vooral ook in Syrië en Palestina. De meeste bomen zijn te vinden in het westelijke deel van Palestina, zoals ten westen van Nazaret en in het Karmelgebied, minder op het gebergte van Juda, daarentegen wel weer in het Overjordaanse, terwijl de grootste exemplaren in de omgeving van Hebron* voorkomen. De Terebint is een grote boom, die echter niet zo hoog wordt, met knoestige stam en wijdvertakt.

Creëer momenten van rust en bezinning Handreiking voor persoonlijke meditatie
01. Zoeken en vinden van de balans tussen werken en rusten;

02. Geestelijk en fysiek de batterij weer opladen;

 03. Tijd en rust om aandacht aan je innerlijk te besteden;

04. De mogelijkheid om  je geest te verzorgen;

05. Zonder schuldgevoel tijd voor jezelf nemen;

06. Bezinning op lang gekoesterde wensen en dromen;

07. Vermijden van geestelijke burn-out verschijnselen;

08. Tijd nemen om verdriet te verwerken of 'leven' op orde te krijgen;

09. Hervinden van plezier, inspiratie en creativiteit in je werk of geloofs-leven;

10. 0ntdekken van de Heilige Geest die in je woont.
1. Reserveer wat tijd voor meditatie (een kwartier tot een half uur).

2. Kom tot rust: word stil, concentreer je.

3. Bid de Geest om ontvankelijkheid voor het Woord van de Here.

4. Lees de gekozen bijbeltekst, als nieuw. En nog eens. En nog eens.

5. Leef je in in de woorden en beelden van de tekst.

6. Stel al biddend vragen: ‘Here, wat wilt U mij hier leren? Op welk punt wilt U mijn leven aanraken en veranderen?’

7. Bid om de doorwerking van Christus’ aanwezigheid in je leven.

8. Loof en prijs de drie-enige God.
Je kiest hier voor on-line lezen, de hele bijbel in één jaar

Verblijdt u in de Heer te allen tijd!

Dat zeg ik u, dat zeg ik u: verblijdt u!
Verblijdt u, want de Heer is zeer nabij,
de Heer is zeer nabij en Hij bevrijdt u.

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)


Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vinden


FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG