Mijmeren onder de terebint - 36

- Over rijkdom nagedacht 

Ontsnappen aan de waan van de dag.- Oplaadstation voor onze geestelijke accu.

De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God,

Schargraven 

Hier vind je alle pagina’s van de ontspannende Terebint studie-serie :

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  (naar begin van deze serie)   (naar de inleiding op deze serie)

(Luister hier eens)

1 Koningen 10: 14-29 en Marcus 10

Zou je rijk willen zijn?

Op zich ben je geneigd te zeggen: wat is er nou mooier dan rijk te zijn! Wat is er nou mooier om veel geld te hebben. Niets toch? Dan kun je je alles veroorloven, al de dingen kopen die je al lang eens hebt gewenst. Dan kun je aanschaffen, wat je hartje maar begeert! En als je heel rijk bent, dan hoef je ook niet meer te gaan werken. Je kunt je baan opzeggen en hoeft ’s ochtends niet meer naar je werk om geld te verdienen. Als je daar zin in hebt, mág het wel , maar het hoeft niet. Want je hebt immers al, wat nodig is! Je bent ‘binnen’, zoals dat heet. Je kunt je leven ook op een andere, meer aangename manier inrichten.

Toch hoe aantrekkelijk het ook lijkt, om onvoorstelbaar rijk te zijn, toch blijkt ook altijd weer dat mensen er maar heel moeilijk mee om kunnen gaan. Als je tegenwoordig in de loterij wint, krijg je adviseurs en psychologen op bezoek, die je willen helpen, daar goed mee om te gaan dat je opeens heel rijk bent geworden. Want altijd weer blijkt dat het misgaat. Of: al het geld is binnen de kortste keren weer op. Of: de relaties met andere mensen, met je vrouw of met je kinderen of met je vrienden gaan langzamerhand kapot. Grote rijkdom kan ook tot een soort verslaving worden die evenals alcohol meer kapot maakt dan je lief is. En evenals je alcohol moet leren drinken, moet je ook leren goed om te gaan met al de rijkdom in je leven! Vandaar al die adviseurs en psychologen om dat aan je uit te leggen. Het hebben van veel rijkdom betekent, dat je niet zomaar alles op je beloop moet laten, maar dat je er heel bewust mee om moet gaan.

Rijk zijn – niet zonder risico’s

Als je opeens met zoveel geld wordt geconfronteerd, is het alsof je aan een prachtige vliegreis bent begonnen, alsof je nu ergens heel boven in de lucht heerlijk aan het zweven bent geslagen, aan het gewone leven ontstegen, maar dan iemand wel opeens tegen je zegt: hier, nu mag je ook eens zelf de besturing overnemen. Je moet het nu zélf doen! Wat vroeger ‘vanzelf’ ging, gaat nu niet meer vanzelf. Je moet dan opeens alles zelf in evenwicht houden en er zelf voor gaan zorgen dat je niet met al je hebben en houden gaat neerstorten en brokken gaat maken. Als je rijk bent, mag je – dat is het nadeel – alles niet zo maar op z’n beloop en gewoon maar doen wat je hartje je ingeeft, dan gaat het geheid mis. Maar je moet evenals de piloot van een vliegtuig alles onder controle houden, jezelf intomen en matigen, zodat je veilig verder kunt. – Er zijn best veel rijke mensen, die op z’n tijd wel eens weer hebben terugverlangt naar de tijd, dat ze nog níet zo veel geld en daarmee: zo veel verantwoordelijkheden hadden. - En het verhaal dat we gelezen hebben over de rijke jongeling laat ook zien, dat je niet altijd gelúkkig wordt als je rijk bent. Hoe kan ik deel krijgen aan het ééuwige leven, vraagt hij aan Jezus. In die vraag zit iets in van de vraag: hoe kan ik een leven krijgen dat écht leuk is!?? - Er zijn ook dingen in het leven, die gewoon belángrijker zijn dan materiele rijkdom. Dat zijn de dingen van het hárt, de échte dingen. Die het leven écht helemaal leuk en gaaf maken, en doen slagen.

Rijk zijn is niet ultiem geluk

Ik vind het veelzeggend dat het over de immense rijkdom van koning Salomo begint met de mededeling dat hij jaarlijks zo’n 666 talent goud ontving. 666 talent goud. Je zou er heel wiskundig tegenaan kunnen kijken, en als je dan weet dat één talent vroeger ongeveer 35 kg is geweest, dan zou je dus mogen concluderen dat hij jaarlijks zo’n 23.000 kg aan goud ontving, 23 ton. Maar daar gaat het hier denk ik niet om. Veel belangrijker is de symboliek die in het getal 666 verstopt zit, in dit getal dat we later dan ook nog een keer in de bijbel in het bijbelboek Openbaringen tegenkomen, als het getal van de antichrist. Maar als je dit zo zegt, zou je rijkdom te snel gaan demoniseren, alsof alle rijkdom gelijk van de duivel afkomstig is, dat is natuurlijk niet zo. Al de rijkdom die Salomo mocht ontvangen, werd hem immers geschonken van God de Heer, bedoeld als een zegening in zijn leven. Maar het getal 666 zegt veel over wat je dan van al de rijkdom mag verwachten! Niet veel namelijk!

Kijk, het getal 7 (zéven), dat is het getal van de volheid. Het getal 7 is het getal, waar alles klopt. En het getal 666 moet je eigenlijk lezen als 6,6,6, driekeer de 6, of anders gezegd: drie keer de 6 die dan ook probeert de 7 te worden! 6,6,6 dat is de 6 die naar de 7 toe streeft, maar die de 7 net niet bereikt! Het is het allemaal gewoon “net niet”! 6,6,6 is 3x het getal onze werkdagen! We werken ons te pletter om ons leven goed en gaaf te maken, maar hoe we ons ook inspannen: er wordt best wel veel bereikt, maar het is het allemaal toch ook: “net niet”! – Het echt goede, gave, geslaagde leven, het ééuwige leven, kun je niet zelf bereiken met je 6 werkdagen, strevend naar de 7e dag. Zo’n leven, zo’n 7e dag, moet jou als mens simpelweg geschónken worden. – Onze tekst begint vanmorgen bewust met de mededeling: Salomo ontving jaarlijks 666 talenten goud. Hij ontving hééél veel goud (méér kan haast niet – meer kan niet “bij elkaar worden gewerkt”). Maar als je vraagt, of het léuk is, al dit goud, dan moet je zeggen: het is het op de een of andere manier ook allemaal net níet.

Rijk zijn absurd verspillen van middelen

En dan worden er in de tekst nog allerlei andere, interessante dingen over de rijkdom van Salomo gezegd. Zo staat er, dat hij honderden schilden van de soldaten uit goud laat maken. Deze schilden waren in die tijd normaal altijd uit hout gemaakt, uit stevig hout. Ze werden opgehangen in een hal, staat er, in de hal met de naam ‘het Woud van de Libanon’. Me mogen aannemen dat ze meer voor de verfraaiing van die hal hebben gediend, dan om er echt mee te vechten. – Want dat is óók een groot motief in de beschrijving van al die rijkdom van Salomo. Hij heeft zo ongelofelijk veel goud en geld! Voor hem is het al lang niet meer alleen maar een betaalmiddel, zoals voor andere mensen, nee, hij kan al het goud en het geld gaan verkwisten. Hij kan er honderden schilden van maken, 7 kg zwaar de grote, 2 kg zwaar de kleine, en in zijn ontvangsthal al versiering aanbrengen. – Hetzelfde geldt als we in de tekst lezen, dat er in die tijd geen zilver werd gebruikt, want aan zilver hechtte men in die tijd geen bijzondere waarde meer. Maar zilver was in die tijd in al de landen daar aan de Middellandse zee hét materiaal waaruit het géld werd gemaakt. Iedereen in Israël heeft in die tijd blijkbaar zoveel geld, dat hij er niets meer voor kan kopen. Men raakt het aan de straatstenen niet kwijt. - Het geheel doet me wel wat denken aan al de oliestaten in het Midden-Oosten, met hun enorme rijkdom. Waar moet je nog heen met al je ene dollaartje. Iedereen koopt alleen nog groot en duur in, de centen tellen niet meer mee.

Rijk zijn - iedereen wil wat van je

Zo zou je nog veel meer over de rijkdom van Salomo kunnen vertellen. Maar dat moet ik uit tijdgebrek laten zitten. Hij bouwde zijn rijkdom uit tot één groot imperium. Met zelfs een heuse vloot dat de zeeën bevoer. Dat is best opmerkelijk want Israël had vroeger nooit goed contact met de middellandse zee, de Filistijnen zaten hun daar in de weg. Blijkbaar is koning Salomo er in geslaagd de Filistijnen te verslaan en zo contact met zee te krijgen. In het hebreeuwse staat er, dat die vloot de naam Tarsis-vloot had. En Tarsis ligt: in Spánje. Dat wil zeggen: Salomo had werkelijk contact met heel de wereld, die toen bekend was. En ook dat staat in de tekst, heel de wereld trekt naar hem toe, drijft handel met hem, komt bij hem op bezoek. En in plaats van oorlog met hem te voeren, brengt men geschénken voor Salomo mee: men wil met hem vrede sluiten en zijn voordeel met hem doen.

Zo is Salomo dus op het hoogtepunt van zijn macht gezegend met heel veel rijkdom en aandacht. In zijn tijd kan zich het klein volk Israël meten met al de andere grote landen der aarde. En Salomo laat zich dat welgevallen. De troon die hij voor zich zelf laat bouwen, uit ivoor en goud, naar Egyptisch model zeggen de commentaren, met allerlei leeuwen erom heen, spreekt boekdelen. Salomo laat het zich welgevallen. God heeft hem gezegend met zoveel rijkdom en hij zit er nu midden in!

Maar zoals in het begin al gezegd: het is wel heel fijn als je dan zo rijk bent en al die mogelijkheden hebt. Maar wat een gebéuren allemaal! Heel de wereld is in rep en roer om je heen. Maar weet je dit vliegtuig met al de zegeningen wel veilig te besturen? Hoe lang houdt zoiets vol? En wanneer is het voorbij? - En: is dit nou alles? Is dit nou datgene: wat het leven uitmaakt: al die rijkdom en aandacht van mensen voor je geld? – Het is best leuk wat hier gebeurd, best gaaf, maar het is 6,6,6, het is net niet 7 (zéven), het echte, volle leven.

Rijk zijn - iets zinvols maken van ‘dode centen’

Wat voor zin heeft je leven, als je zoveel geld hebt als Bill Gates (zijn jaarlijks inkomen schijnt groter te zijn dan het belastingsinkomen van het land Polen)… Als je zoveel geld hebt, (het is misschien een wat rare vraag, maar) heeft je leven dan eigenlijk nog wel zin!?? - Dan heeft het leven eigenlijk alleen nog zin, als je met je geld iets zínvols doet! Iets bijzonders, wat andere mensen goed doet. Dat heeft Bill Gates ook goed doorgehad op een bepaald moment, dat het leven toch echt niet zo boeiend en leuk blijft, als je alleen maar geld blijft vergaren en verder niets. Je leven krijgt pas inhoud en kleur, als je er vervolgens er iets goeds mee doet. Zo is hij dan ook begonnen veel geld te stoppen in projecten in de derde wereld, en dat is hem ook aan te raden, om dat te doen. Want anders wordt hij bedolven onder een berg dode centen, die hem verder niets zullen geven in het leven. Geen zinvol bestaan. Geen liefde.

Salomo is later, zo mag je het wel zeggen, aan zijn eigen rijkdom ten onder gegaan. Hij werd op een bepaald moment zo opgeslokt door zijn handel en wandel met andere volkeren en vrouwen, dat hij er compleet in onder, in ten onder ging. De jonge man in het Evangelie van Marcus zag blijkbaar het gevaar, en kwam nog net op tijd bij Jezus: om hem te vragen, hoe hij niet alleen een goed leven, maar vooral ook een ééuwig leven, kon krijgen. En Jezus geeft hem de raad: geef je geld weg aan de armen! Maak er iets zinvols van! Doe er iets goeds mee! Maak er iets indrukwekkends van: niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen!

Later heeft Jezus het hem voorgedaan: door ook zichzelf met zijn hele rijkdom wég te geven. Hij, aan God gelijk, werd een mens zoals jij en ik (vgl. Filippenzen 2), maar dan zonder zonde. Een mens zoals jij en ik, om naast ons te staan. Hij had geef zin, daar in de goudglanzende heerlijkheid in de hemel alleen te blijven. Hij verkocht alles, en verdeelde het onder de armen.

Van ‘hebben en houden’ naar ‘geven en ontvangen’

Zoals ook God graag geeft – én ontvangt. Gééft, uitdeelt van zijn Rijkdom! Geeft, ons het leven geeft, het leven van een kind, en ons inkomen, en ons iets geeft van de pracht van het leven en de schepping. Eigenlijk mag je wel zeggen: zoals God ook graag geeft, zich helemaal weggeeft eigenlijk, zich helemaal inzet, ook in zijn zoon Jezus Christus, om het ons naar de zin te maken… zo ontvangt hij dan ook graag weer, van ons terug! Ontvangt Hij graag weer iets terug, in de vorm van dankbaarheid. Of in de vorm van lofprijzing. Of in de vorm van kleine goede milde daden. Zo houdt je elkaar overeind: God ons en wij God in dit leven, tot in eeuwigheid.

De vraag is: wat ga jíj nu doen! Jij nu doen met je rijkdom? Laat al de rijkdommen die je hebt, je niet tot een last worden, die je hart niet kan bevredigen. Maar een bron van lust en liefde! Voor God – en mensen.


De Terebint 

Komt in het gehele Middellandse-Zeegebied voor, vooral ook in Syrië en Palestina. De meeste bomen zijn te vinden in het westelijke deel van Palestina, zoals ten westen van Nazaret en in het Karmelgebied, minder op het gebergte van Juda, daarentegen wel weer in het Overjordaanse, terwijl de grootste exemplaren in de omgeving van Hebron* voorkomen. De Terebint is een grote boom, die echter niet zo hoog wordt, met knoestige stam en wijdvertakt.

Creëer momenten van rust en bezinning Handreiking voor persoonlijke meditatie
01. Zoeken en vinden van de balans tussen werken en rusten;

02. Geestelijk en fysiek de batterij weer opladen;

 03. Tijd en rust om aandacht aan je innerlijk te besteden;

04. De mogelijkheid om  je geest te verzorgen;

05. Zonder schuldgevoel tijd voor jezelf nemen;

06. Bezinning op lang gekoesterde wensen en dromen;

07. Vermijden van geestelijke burn-out verschijnselen;

08. Tijd nemen om verdriet te verwerken of 'leven' op orde te krijgen;

09. Hervinden van plezier, inspiratie en creativiteit in je werk of geloofs-leven;

10. 0ntdekken van de Heilige Geest die in je woont.
1. Reserveer wat tijd voor meditatie (een kwartier tot een half uur).

2. Kom tot rust: word stil, concentreer je.

3. Bid de Geest om ontvankelijkheid voor het Woord van de Here.

4. Lees de gekozen bijbeltekst, als nieuw. En nog eens. En nog eens.

5. Leef je in in de woorden en beelden van de tekst.

6. Stel al biddend vragen: ‘Here, wat wilt U mij hier leren? Op welk punt wilt U mijn leven aanraken en veranderen?’

7. Bid om de doorwerking van Christus’ aanwezigheid in je leven.

8. Loof en prijs de drie-enige God.
Je kiest hier voor on-line lezen, de hele bijbel in één jaar

Verblijdt u in de Heer te allen tijd!

Dat zeg ik u, dat zeg ik u: verblijdt u!
Verblijdt u, want de Heer is zeer nabij,
de Heer is zeer nabij en Hij bevrijdt u.

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenFAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG