Mijmeren onder de terebint - 34

- Opstanding uit de dood 

Ontsnappen aan de waan van de dag.- Oplaadstation voor onze geestelijke accu.

De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God,

Schargraven 

Hier vind je alle pagina’s van de ontspannende Terebint studie-serie :

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  (naar begin van deze serie)   (naar de inleiding op deze serie)

(Luister hier eens)

1 Korintiërs 15 : 14 - 18

 Deze week over de opstanding der doden. Dit is ook één van de pijlers van het fundament zoals genoemd in Hebreeën vers 1 en 2. De reden dat dit ook tot het fundament behoord is eigenlijk wel heel duidelijk. Ons geloof is gebaseerd op het feit dat Jezus is opgestaan uit de dood en aan de rechterhand van de Vader zit. Laten we I Korintiërs 15 vers 14 tot 18 maar eens lezen:

“En indien Christus niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof.
 Dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn, want dan hebben wij tegen God in getuigd, dat Hij de Christus opgewekt heeft, die Hij toch niet heeft opgewekt, indien er geen doden opgewekt worden.
 Immers, indien er geen doden opgewekt worden, dan is Christus ook niet opgewekt;
 en indien Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht, dan zijt gij nog in uw zonden. Dan zijn ook zij, die in Christus ontslapen zijn, verloren”.

Zoals we hebben kunnen lezen is dit dus één van de pijlers van ons geloof. Jezus is voor onze zonden gestorven en na drie dagen weer opgestaan. Hij heeft hiermee de dood overwonnen. Als we hierin niet geloven, dan is ons geloof zonder inhoud. In Openbaring 1 vers 17 en 18 zegt Jezus het volgende: "Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste, en de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk."

In Johannes 11 : 25 zegt Jezus het volgende:

 "Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven"

 Uit de bovenstaande tekstgedeeltes kunnen we opmaken dat Jezus de eerste is die de dood heeft overwonnen en Hij heeft ons ook de mogelijkheid gegeven om deze te overwinnen namelijk door geloof in Hem, want er staat niet voor niets in Hebreeën 6 : 2-: "opstanding der doden".

Door de opstanding van Jezus zijn de volgende dingen gebeurd:

 De prikkel van de dood is verwijderd (I Korintiërs 15: 55-57)
 Alle macht van de vijand is verslagen (Matteüs 28:18)
 Jezus heeft hen bevrijd, die door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren
 (Hebreeën 2: 14-15)
 Jezus rechtvaardigt de gelovige (Romeinen 4:5)

Dood door de duivel op de aarde gebracht

 De dood is door de duivel op de aarde gebracht. De duivel is de personificatie van de dood. Toen God de aarde had geschapen was er geen dood op de aarde. In het paradijs was de boom des levens waar Adam en Eva van mochten eten. Het plan van God was dat de mens eeuwig zou leven en samen met Hem over de aarde en de hemel zou heersen. We weten dat er een kink in de kabel is gekomen toen Adam en Eva zich hebben laten verleiden door de slang. Op dat moment werd er een deur opengezet voor de duivel en kon de dood in de wereld komen en macht uitoefenen over de mensen. Maar we hebben net gelezen dat Jezus, door de opstanding uit de dood, de macht van de duivel heeft gebroken.

 Als we kijken wat de Bijbel onder "dood" verstaat dan betekent dood zijn ook van God afgesneden zijn. Iemand die zondigt is dood in Gods ogen. Dit kunnen we lezen in Efeze 2 vers 1: "Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden"

 Door onze overtredingen en zonden zijn we dood in Gods ogen, maar omdat we Jezus als onze Heer en Verlosser hebben aangenomen zijn we opgestaan. Op dat moment is ons eeuwige leven al begonnen. 1 Johannes 5 vers 11 en 12 zegt het volgende:

 En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in zijn Zoon.
 Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.

Laten we het verhaal van de verloren zoon maar eens opslaan in Lukas 15 vers 11 tot 32.

De jongste zoon eiste zijn erfdeel op en ging eens flink de bloemetjes buiten zetten. Met andere woorden, hij zondigde er flink op los. In vers 17 zien we dat de jongste zoon tot inkeer komt en een besluit neemt, er staat: "Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan …". Met andere woorden hier is zijn wedergeboorte. De reactie van de vader is ook opmerkelijk, in vers 24 staat: "want mijn zoon hier was dood en is weer levend geworden, hij was verloren en is gevonden". De vader sluit zijn zoon weer in zijn armen. Hij kijkt niet naar wat zijn zoon allemaal gedaan heeft. Dit is de onvoorwaardelijke liefde van de Vader.
 In een studie van de doop hebben we al nagedacht over wat de doop symboliseert, namelijk: het medegekruisigd worden, het mede sterven, het mede begraven en het mede opgewekt worden met Jezus.


De Terebint 

Komt in het gehele Middellandse-Zeegebied voor, vooral ook in Syrië en Palestina. De meeste bomen zijn te vinden in het westelijke deel van Palestina, zoals ten westen van Nazaret en in het Karmelgebied, minder op het gebergte van Juda, daarentegen wel weer in het Overjordaanse, terwijl de grootste exemplaren in de omgeving van Hebron* voorkomen. De Terebint is een grote boom, die echter niet zo hoog wordt, met knoestige stam en wijdvertakt.

Creëer momenten van rust en bezinning Handreiking voor persoonlijke meditatie
01. Zoeken en vinden van de balans tussen werken en rusten;

02. Geestelijk en fysiek de batterij weer opladen;

 03. Tijd en rust om aandacht aan je innerlijk te besteden;

04. De mogelijkheid om  je geest te verzorgen;

05. Zonder schuldgevoel tijd voor jezelf nemen;

06. Bezinning op lang gekoesterde wensen en dromen;

07. Vermijden van geestelijke burn-out verschijnselen;

08. Tijd nemen om verdriet te verwerken of 'leven' op orde te krijgen;

09. Hervinden van plezier, inspiratie en creativiteit in je werk of geloofs-leven;

10. 0ntdekken van de Heilige Geest die in je woont.
1. Reserveer wat tijd voor meditatie (een kwartier tot een half uur).

2. Kom tot rust: word stil, concentreer je.

3. Bid de Geest om ontvankelijkheid voor het Woord van de Here.

4. Lees de gekozen bijbeltekst, als nieuw. En nog eens. En nog eens.

5. Leef je in in de woorden en beelden van de tekst.

6. Stel al biddend vragen: ‘Here, wat wilt U mij hier leren? Op welk punt wilt U mijn leven aanraken en veranderen?’

7. Bid om de doorwerking van Christus’ aanwezigheid in je leven.

8. Loof en prijs de drie-enige God.
Je kiest hier voor on-line lezen, de hele bijbel in één jaar
Verblijdt u in de Heer te allen tijd!
Dat zeg ik u, dat zeg ik u: verblijdt u!
Verblijdt u, want de Heer is zeer nabij,
de Heer is zeer nabij en Hij bevrijdt u.

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vinden


FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG