HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                   

In twee jaar de hele Bijbel lezen ?
Volg dan dit rooster
De vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

JANUARI

 Aankruisen indien u het gedeelte gelezen hebt.
1 Genesis 1:1-3:24 Marcus 1:1-20
2 Genesis 4:1-5:32 Marcus 1:21-45
3 Genesis 6:1-7:24 Marcus 2:1-17
4 Genesis 8:1-9:29 Marcus 2:18-28
5 Genesis 10:1-11:32 Marcus 3:1-12
6 Genesis 12:1-13:18 Marcus 3:13-35
7 Genesis 14:1-15:21 Marcus 4:1-20
8 Genesis 16:1-18:15 Marcus 4:21-34
9 Genesis 18:16-19:29 Marcus 4:35-5:20
10 Genesis 19:30-21:34 Marcus 5:21-43
11 Genesis 22:1-23:20 Marcus 6:1-29
12 Genesis 24:1-25:11 Marcus 6:30-56
13 Genesis 25:12-26:35 Marcus 7:1-30
14 Genesis 27:1-40 Marcus 7:31-8:26
15 Genesis 27:41-29:30 Marcus 8:27-9:13
16 Genesis 29:31-30:43 Inhaaldag
17 Genesis 31:1-55 Inhaaldag
18 Genesis 32:1-33:20 Marcus 9:14-37
19 Genesis 34:1-35:15 Marcus 9:38-10:12
20 Genesis 35:16-36:43 Marcus 10:13-34
21 Genesis 37:1-36 Marcus 10:35-11:10
22 Genesis 38:1-30 Marcus 11:11-33
23 Genesis 39:1-40:23 Marcus 12:1-17
24 Genesis 41:1-57 Marcus 12:18-34
25 Genesis 42:1-38 Marcus 12:35-44
26 Genesis 43:1-44:34 Marcus 13:1-37
27 Genesis 45:1-46:34 Marcus 14:1-31
28 Genesis 47:1-48:22 Marcus 14:32-65
29 Genesis 49:1-50:26 Marcus 14:66-15:21
30 Inhaaldag Marcus 15:22-47
31 Inhaaldag Marcus 16:1-20

 FEBRUARI

 Aankruisen indien u het gedeelte gelezen hebt.
1 Exodus 1:1-2:10 Psalm 120:1-7
2 Exodus 2:11-4:17 Psalm 121:1-8
3 Exodus 4:18-5:21 Psalm 122:1-9
4 Exodus 5:22-6:26 Psalm 123:1-4
5 Exodus 6:27-7:25 Psalm 124:1-8
6 Exodus 8:1-32 Psalm 125:1-5
7 Exodus 9:1-35 Psalm 126:1-6
8 Exodus 10:1-29 Psalm 127:1-5
9 Exodus 11:1-12:28 Inhaaldag
10 Exodus 12:29-13:16 Inhaaldag
11 Exodus 13:17-14:31 1 Corinthiërs 1:1-17
12 Exodus 15:1-27 1 Corinthiërs 1:18-2:5
13 Exodus 16:1-36 1 Corinthiërs 2:6-16
14 Exodus 17:1-18:27 1 Corinthiërs 3:1-23
15 Jesaja 1:1-31 1 Corinthiërs 4:1-21
16 Jesaja 2:1-22 1 Corinthiërs 5:1-13
17 Jesaja 3:1-4:6 1 Corinthiërs 6:1-11
18 Jesaja 5:1-6:13 1 Corinthiërs 6:12-20
19 Jesaja 7:1-8:10 1 Corinthiërs 7:1-9
20 Jesaja 8:11-10:4 1 Corinthiërs 7:10-24
21 Jesaja 10:5-34 1 Corinthiërs 7:25-40
22 Jesaja 11:1-12:6 1 Corinthiërs 8:1-13
23 Jesaja 13:1-14:23 1 Corinthiërs 9:1-27
24 Jesaja 14:24-16:14 1 Corinthiërs 10:1-22
25 Jesaja 17:1-18:7 1 Corinth. 10:23-11:16
26 Jesaja 19:1-20:6 1 Corinthiërs 11:17-34
27 Inhaaldag 1 Corinthiërs 12:1-11
28 Inhaaldag 1 Corinthiërs 12:12-31

 MAART

 Aankruisen indien u het gedeelte gelezen hebt.
1 Jesaja 21:1-22:14 1 Corinthiërs 13:1-13
2 Jesaja 22:15-23:18 1 Corinthiërs 14:1-25
3 Jesaja 24:1-25:12 1 Corinthiërs 14:26-40
4 Jesaja 26:1-27:13 1 Corinthiërs 15:1-11
5 Jesaja 28:1-29:8 1 Corinthiërs 15:12-34
6 Jesaja 29:9-30:17 1 Corinthiërs 15:35-49
7 Jesaja 30:18-31:9 1 Corinthiërs 15:50-58
8 Jesaja 32:1-33:24 1 Corinthiërs 16:1-9
9 Jesaja 34:1-35:10 1 Corinthiërs 16:10-24
10 Jesaja 36:1-37:13 Inhaaldag
11 Jesaja 37:14-38:22 Inhaaldag
12 Jesaja 39:1-40:31 Johannes 1:1-34
13 Jesaja 41:1-42:7 Johannes 1:35-2:12
14 Jesaja 42:8-43:21 Johannes 2:13-3:21
15 Jesaja 43:22-45:8 Johannes 3:22-4:42
16 Jesaja 45:9-46:13 Johannes 4:43-5:18
17 Jesaja 47:1-48:22 Johannes 5:19-6:15
18 Jesaja 49:1-50:3 Johannes 6:16-66
19 Jesaja 50:4-51:16 Johannes 6:67-7:36
20 Jesaja 51:17-53:12 Johannes 7:37-8:20
21 Jesaja 54:1-55:13 Johannes 8:21-59
22 Jesaja 56:1-57:13 Johannes 9:1-41
23 Jesaja 57:14-58:14 Johannes 10:1-42
24 Jesaja 59:1-21 Johannes 11:1-32
25 Jesaja 60:1-22 Johannes 11:33-57
26 Jesaja 61:1-62:12 Johannes 12:1-19
27 Jesaja 63:1-64:12 Johannes 12:20-50
28 Jesaja 65:1-25 Johannes 13:1-30
29 Jesaja 66:1-24 Johannes 13:31-14:14
30 Inhaaldag Johannes 14:15-15:8
31 Inhaaldag Johannes 15:9-27

 APRIL

 Aankruisen indien u het gedeelte gelezen hebt.
1 1 Kronieken 1:1-54 Inhaaldag
2 1 Kronieken 2:1-55 Inhaaldag
3 1 Kronieken 3:1-4:23 Johannes 16:1-15
4 1 Kronieken 4:24-5:26 Johannes 16:16-33
5 1 Kronieken 6:1-81 Johannes 17:1-26
6 1 Kronieken 7:1-40 Johannes 18:1-27
7 1 Kronieken 8:1-40 Johannes 18:28-40
8 1 Kronieken 9:1-44 Johannes 19:1-16
9 1 Kronieken 10:1-11:9 Johannes 19:17-37
10 1 Kronieken 11:10-47 Johannes 19:38-42
11 1 Kronieken 12:1-13:14 Johannes 20:1-18
12 1 Kronieken 14:1-16:6 Johannes 20:19-31
13 1 Kronieken 16:7-43 Johannes 21:1-14
14 1 Kronieken 17:1-18:17 Johannes 21:15-25
15 1 Kronieken 19:1-20:8 Psalm 1:1-6
16 1 Kronieken 21:1-22:19 Psalm 2:1-12
17 1 Kronieken 23:1-24:31 Psalm 3:1-9
18 1 Kronieken 25:1-26:32 Psalm 4:1-9
19 1 Kronieken 27:1-34 Psalm 5:1-13
20 1 Kronieken 28:1-21 Psalm 6:1-11
21 1 Kronieken 29:1-30 Psalm 7:1-18
22 2 Kronieken 1:1-2:18 Psalm 8:1-10
23 2 Kronieken 3:1-5:1 2 Corinthiërs 1:1-11
24 2 Kronieken 5:2-7:10 2 Corinthiërs 1:12-2:4
25 2 Kronieken 7:11-8:18 2 Corinthiërs 2:5-17
26 2 Kronieken 9:1-31 2 Corinthiërs 3:1-18
27 2 Kronieken 10:1-11:23 2 Corinthiërs 4:1-15
28 2 Kronieken 12:1-14:1 2 Corinthiërs 4:16-5:10
29 Inhaaldag 2 Corinthiërs 5:11-21
30 Inhaaldag 2 Corinthiërs 6:1-7:1

 MEI

 Aankruisen indien u het gedeelte gelezen hebt.
1 2 Kronieken 14:2-15:19 2 Corinthiërs 7:2-16
2 2 Kronieken 16:1-17:19 2 Corinthiërs 8:1-15
3 2 Kronieken 18:1-19:11 2 Corinthiërs 8:16-24
4 2 Kronieken 20:1-21:1 2 Corinthiërs 9:1-15
5 2 Kronieken 21:2-22:9 2 Corinthiërs 10:1-11
6 2 Kron. 22:10-23:21 2 Corinth. 10:12-11:6
7 2 Kronieken 24:1-27 2 Corinthiërs 11:7-29
8 2 Kronieken 25:1-26:15 2 Corinth. 11:30-12:10
9 2 Kron. 26:16-28:27 2 Corinthiërs 12:11-21
10 2 Kronieken 29:1-36 2 Corinthiërs 13:1-13
11 2 Kronieken 30:1-31:1 Inhaaldag
12 2 Kronieken 31:2-32:23 Inhaaldag
13 2 Kron. 32:24-33:25 Psalm 9:1-21
14 2 Kronieken 34:1-33 Psalm 10:1-18
15 2 Kronieken 35:1-27 Psalm 11:1-7
16 2 Kronieken 36:1-23 Psalm 12:1-9
17 Jeremia 1:1-19 Psalm 13:1-6
18 Jeremia 2:1-3:5 Psalm 14:1-7
19 Jeremia 3:6-4:4 Psalm 15:1-5
20 Jeremia 4:5-31 Psalm 16:1-11
21 Jeremia 5:1-31 Psalm 17:1-15
22 Jeremia 6:1-30 Psalm 18:1-20
23 Jeremia 7:1-28 Psalm 18:21-30
24 Jeremia 7:29-8:22 Psalm 18:31-43
25 Jeremia 9:1-26 Psalm 18:44-51
26 Jeremia 10:1-25 Psalm 19:1-15
27 Jeremia 11:1-12:6 Psalm 20:1-10
28 Jeremia 12:7-13-27 Handelingen 1:1-11
29 Jeremia 14:1-22 Handelingen 1:12-26
30 Inhaaldag Handelingen 2:1-13
31 Inhaaldag Handelingen 2:14-40

 JUNI

 Aankruisen indien u het gedeelte gelezen hebt.
1 Jeremia 15:1-21 Handelingen 2:41-3:10
2 Jeremia 16:1-17:18 Handelingen 3:11-26
3 Jeremia 17:19-18:23 Handelingen 4:1-31
4 Jeremia 19:1-20:6 Handelingen 4:32-5:11
5 Jeremia 20:7-21:10 Handelingen 5:12-25
6 Jeremia 21:11-22:19 Handelingen 5:26-42
7 Jeremia 22:20-23:8 Inhaaldag
8 Jeremia 23:9-32 Inhaaldag
9 Jeremia 23:33-25:14 Handelingen 6:1-15
10 Jeremia 25:15-38 Handelingen 7:1-29
11 Jeremia 26:1-24 Handelingen 7:30-53
12 Jeremia 27:1-22 Handelingen 7:54-8:3
13 Jeremia 28:1-17 Handelingen 8:4-25
14 Jeremia 29:1-32 Handelingen 8:26-40
15 Jeremia 30:1-31:14 Handelingen 9:1-22
16 Jeremia 31:15-40 Handelingen 9:23-43
17 Jeremia 32:1-44 Handelingen 10:1-23
18 Jeremia 33:1-26 Handelingen 10:24-48
19 Jeremia 34:1-22 Handelingen 11:1-18
20 Jeremia 35:1-19 Handelingen 11:19-30
21 Jeremia 36:1-32 Handelingen 12:1-23
22 Jeremia 37:1-21 Hand. 12:24-13:12
23 Jeremia 38:1-28 Handelingen 13:13-49
24 Jeremia 39:1-18 Hand. 13:50-14:20
25 Jeremia 40:1-16 Hand. 14:21-15:21
26 Jeremia 41:1-15 Hand. 15:22-16:3
27 Jeremia 41:16-43:7 Handelingen 16:4-18
28 Jeremia 43:8-44:14 Handelingen 16:19-40
29 Inhaaldag Handelingen 17:1-14
30 Inhaaldag Handelingen 17:15-34

 JULI

 Aankruisen indien u het gedeelte gelezen hebt.
1 Jeremia 44:15-45:5 Handelingen 18:1-17
2 Jeremia 46:1-47:7 Handelingen 18:18-28
3 Jeremia 48:1-47 Handelingen 19:1-20
4 Jeremia 49:1-22 Handelingen 19:21-40
5 Jeremia 49:23-39 Handelingen 20:1-12
6 Jeremia 50:1-28 Handelingen 20:13-38
7 Jeremia 50:29-51:10 Inhaaldag
8 Jeremia 51:11-33 Inhaaldag
9 Jeremia 51:34-64 Handelingen 21:1-14
10 Jeremia 52:1-34 Handelingen 21:15-26
11 Klaagliederen 1:1-11 Handelingen 21:27-39
12 Klaagliederen 1:12-22 Hand. 21:40-22:22
13 Klaagliederen 2:1-11 Hand. 22:23-23:11
14 Klaagliederen 2:12-22 Handelingen 23:12-35
15 Klaagliederen 3:1-33 Handelingen 24:1-27
16 Klaagliederen 3:34-66 Handelingen 25:1-12
17 Klaagliederen 4:1-22 Handelingen 25:13-27
18 Klaagliederen 5:1-22 Handelingen 26:1-32
19 Exodus 19:1-25 Handelingen 27:1-13
20 Exodus 20:1-26 Handelingen 27:14-44
21 Exodus 21:1-36 Handelingen 28:1-15
22 Exodus 22:1-31 Handelingen 28:16-31
23 Exodus 23:1-33 Filémon 1-25
24 Exodus 24:1-25:9 Psalm 128:1-6
25 Exodus 25:10-40 Psalm 129 :1-8
26 Exodus 26:1-37 Psalm 130:1-8
27 Exodus 27:1-21 Psalm 131:1-3
28 Exodus 28:1-43 Psalm 132:1-18
29 Exodus 29:1-37 Psalm 133:1-3
30 Inhaaldag Psalm 134:1-3
31 Inhaaldag Psalm 135:1-21

 AUGUSTUS

 Aankruisen indien u het gedeelte gelezen hebt.
1 Exodus 29:38-30:21 Hooglied 1:1-8
2 Exodus 30:22-31:18 Hooglied 1:9-17
3 Exodus 32:1-33:11 Hooglied 2:1-7
4 Exodus 33:12-34:35 Hooglied 2:8-17
5 Exodus 35:1-29 Hooglied 3:1-5
6 Exodus 35:30-36:38 Hooglied 3:6-11
7 Exodus 37:1-29 Hooglied 4:1-15
8 Exodus 38:1-31 Hooglied 4:16-5:7
9 Exodus 39:1-43 Hooglied 5:8-6:3
10 Exodus 40:1-38 Hooglied 6:4-12
11 Leviticus 1:1-2:16 Hooglied 6:13-7:5
12 Leviticus 3:1-17 Hooglied 7:6-8:4
13 Leviticus 4:1-26 Hooglied 8:5-7
14 Leviticus 4:27-5:13 Hooglied 8:8-14
15 Leviticus 5:14-6:13 Inhaaldag
16 Leviticus 6:14-7:10 Inhaaldag
17 Leviticus 7:11-38 Titus 1:1-16
18 Leviticus 8:1-36 Titus 2:1-15
19 Leviticus 9:1-24 Titus 3:1-15
20 Leviticus 10:1-20 1 Petrus 1:1-12
21 Leviticus 11:1-47 1 Petrus 1:13-25
22 Leviticus 12:1-13:23 1 Petrus 2:1-10
23 Leviticus 13:24-46 1 Petrus 2:11-25
24 Leviticus 13:47-14:20 1 Petrus 3:1-12
25 Leviticus 14:21-57 1 Petrus 3:13-4:6
26 Leviticus 15:1-33 1 Petrus 4:7-19
27 Leviticus 16:1-34 1 Petrus 5:1-14
28 Leviticus 17:1-16 2 Petrus 1:1-11
29 Leviticus 18:1-30 2 Petrus 1:12-21
30 Inhaaldag 2 Petrus 2:1-22
31 Inhaaldag 2 Petrus 3:1-18

 SEPTEMBER

 Aankruisen indien u het gedeelte gelezen hebt.
1 Leviticus 19:1-37 Psalm 25:1-22
2 Leviticus 20:1-27 Psalm 26:1-12
3 Leviticus 21:1-24 Psalm 27:1-14
4 Leviticus 22:1-33 Psalm 28:1-9
5 Leviticus 23:1-44 Psalm 29:1-11
6 Leviticus 24:1-23 Psalm 30:1-13
7 Leviticus 25:1-28 Psalm 31:1-9
8 Leviticus 25:29-55 Psalm 31:10-19
9 Leviticus 26:1-46 Psalm 31:20-25
10 Leviticus 27:1-34 Psalm 32:1-11
11 Numeri 1:1-54 Psalm 33:1-22
12 Numeri 2:1-34 Psalm 34:1-23
13 Numeri 3:1-39 Psalm 35:1-18
14 Numeri 3:40-4:20 Psalm 35:19-28
15 Numeri 4:21-49 Inhaaldag
16 Numeri 5:1-31 Inhaaldag
17 Numeri 6:1-21 1 Timotheüs 1:1-11
18 Numeri 6:22-7:47 1 Timotheüs 1:12-20
19 Numeri 7:48-89 1 Timotheüs 2:1-15
20 Numeri 8:1-26 1 Timotheüs 3:1-16
21 Ezechiël 1:1-28 1 Timotheüs 4:1-16
22 Ezechiël 2:1-3:21 1 Timotheüs 5:1-16
23 Ezechiël 3:22-4:17 1 Timotheüs 5:17-6:2a
24 Ezechiël 5:1-6:14 1 Timotheüs 6:2b-21
25 Ezechiël 7:1-27 2 Timotheüs 1:1-18
26 Ezechiël 8:1-18 2 Timotheüs 2:1-13
27 Ezechiël 9:1-10:22 2 Timotheüs 2:14-26
28 Ezechiël 11:1-25 2 Timotheüs 3:1-13
29 Inhaaldag 2 Timotheüs 3:14-4:8
30 Inhaaldag 2 Timotheüs 4:9-22

 OKTOBER

 Aankruisen indien u het gedeelte gelezen hebt.
1 Ezechiël 12:1-28 Filippenzen 1:1-11
2 Ezechiël 13:1-23 Filippenzen 1:12-26
3 Ezechiël 14:1-15:8 Filippenzen 1:27-2:18
4 Ezechiël 16:1-34 Filippenzen 2:19-3:1
5 Ezechiël 16:35-63 Filippenzen 3:2-16
6 Ezechiël 17:1-24 Filippenzen 3:17-4:9
7 Ezechiël 18:1-32 Filippenzen 4:10-23
8 Ezechiël 19:1-14 Colossenzen 1:1-14
9 Ezechiël 20:1-44 Colossenzen 1:15-23
10 Ezechiël 20:45-21:27 Colossenzen 1:24-2:3
11 Ezechiël 21:28-22:31 Colossenzen 2:4-15
12 Ezechiël 23:1-49 Colossenzen 2:16-3:4
13 Ezechiël 24:1-27 Colossenzen 3:5-17
14 Ezechiël 25:1-17 Colossenzen 3:18-4:18
15 Ezechiël 26:1-21 Inhaaldag
16 Ezechiël 27:1-36 Inhaaldag
17 Ezechiël 28:1-26 Psalm 107:1-22
18 Ezechiël 29:1-21 Psalm 107:23-43
19 Ezechiël 30:1-26 Psalm 108:1-14
20 Ezechiël 31:1-18 Psalm 109:1-20
21 Ezechiël 32:1-32 Psalm 109:21-31
22 Ezechiël 33:1-33 Psalm 110:1-7
23 Ezechiël 34:1-31 Psalm 111:1-10
24 Ezechiël 35:1-36:7 Psalm 112:1-10
25 Ezechiël 36:8-38 Psalm 113:1-9
26 Ezechiël 37:1-28 Psalm 114:1-8
27 Ezechiël 38:1-23 Psalm 115:1-18
28 Ezechiël 39:1-29 Psalm 116:1-19
29 Ezechiël 40:1-23 Psalm 117:1-2
30 Inhaaldag Psalm 118:1-14
31 Inhaaldag Psalm 118:15-29

 NOVEMBER

 Aankruisen indien u het gedeelte gelezen hebt.
1 Ezechiël 40:24-47 Openbaring 1:1-8
2 Ezechiël 40:48-41:26 Openbaring 1:9-20
3 Ezechiël 42:1-20 Openbaring 2:1-7
4 Ezechiël 43:1-27 Openbaring 2:8-11
5 Ezechiël 44:1-31 Openbaring 2:12-17
6 Ezechiël 45:1-17 Openbaring 2:18-29
7 Ezechiël 45:18-46:24 Openbaring 3:1-6
8 Ezechiël 47:1-20 Openbaring 3:7-13
9 Ezechiël 47:21-48:35 Openbaring 3:14-22
10 Spreuken 1:1-19 Openbaring 4:1-11
11 Spreuken 1:20-33 Openbaring 5:1-14
12 Spreuken 2:1-22 Openbaring 6:1-17
13 Spreuken 3:1-35 Openbaring 7:1-8
14 Spreuken 4:1-27 Openbaring 7:9-17
15 Spreuken 5:1-23 Inhaaldag
16 Spreuken 6:1-19 Inhaaldag
17 Spreuken 6:20-35 Openbaring 8:1-13
18 Spreuken 7:1-27 Openbaring 9:1-12
19 Spreuken 8:1-36 Openbaring 9:13-21
20 Spreuken 9:1-18 Openbaring 10:1-11
21 Spreuken 10:1-32 Openbaring 11:1-14
22 Spreuken 11:1-31 Openbaring 11:15-19
23 Spreuken 12:1-28 Openbaring 12:1-6
24 Spreuken 13:1-25 Openbaring 12:7-18
25 Spreuken 14:1-35 Openbaring 13:1-10
26 Spreuken 15:1-33 Openbaring 13:11-18
27 Spreuken 16:1-33 Openbaring 14:1-5
28 Spreuken 17:1-28 Openbaring 14:6-20
29 Inhaaldag Openbaring 15:1-8
30 Inhaaldag Openbaring 16:1-11

 DECEMBER

 Aankruisen indien u het gedeelte gelezen hebt.
1 Spreuken 18:1-24 Openbaring 16:12-21
2 Spreuken 19:1-29 Openbaring 17:1-18
3 Spreuken 20:1-30 Openbaring 18:1-24
4 Spreuken 21:1-31 Openbaring 19:1-10
5 Spreuken 22:1-16 Openbaring 19:11-21
6 Spreuken 22:17-23:8 Openbaring 20:1-6
7 Spreuken 23:9-35 Openbaring 20:7-15
8 Spreuken 24:1-16 Openbaring 21:1-8
9 Spreuken 24:17-34 Openbaring 21:9-21
10 Spreuken 25:1-28 Openbaring 21:22-22:5
11 Spreuken 26:1-28 Openbaring 22:6-21
12 Spreuken 27:1-27 Psalm 91:1-16
13 Spreuken 28:1-28 Psalm 92:1-16
14 Spreuken 29:1-27 Psalm 93:1-5
15 Spreuken 30:1-14 Psalm 94:1-23
16 Spreuken 30:15-33 Psalm 95:1-11
17 Spreuken 31:1-9 Psalm 96:1-13
18 Spreuken 31:10-31 Psalm 97:1-12
19 Joël 1:1-2:11 Psalm 98:1-9
20 Joël 2:12-32 Psalm 99:1-9
21 Joël 3:1-21 Inhaaldag
22 Obadja 1-21 Lucas 1:1-25
23 Micha 1:1-2:5 Lucas 1:26-56
24 Micha 2:6-3:12 Lucas 1:57-80
25 Micha 4:1-5:14 Lucas 2:1-20
26 Micha 6:1-16 Lucas 2:21-52
27 Micha 7:1-20 Psalm 100:1-5
28 Nahum 1:1-2:13 Psalm 101:1-8
29 Nahum 3:1-19 Psalm 102:1-29
30 Inhaaldag Psalm 103:1-22
31 Inhaaldag Psalm 90:1-17


 JANUARI

 Aankruisen indien u het gedeelte gelezen hebt.
1 Numeri 9:1-23 1 Johannes 1:1-2:2
2 Numeri 10:1-36 1 Johannes 2:3-11
3 Numeri 11:1-35 1 Johannes 2:12-27
4 Numeri12:1-13:33 1 Johannes 2:28-3:10
5 Numeri 14:1-38 1 Johannes 3:11-24
6 Numeri 14:39-15:21 1 Johannes 4:1-21
7 Numeri 15:22-41 1 Johannes 5:1-12
8 Numeri 16:1-50 1 Johannes 5:13-21
9 Numeri 17:1-13 2 Johannes :1-13
10 Numeri 18:1-32 3 Johannes :1-15
11 Numeri 19:1-20:1 Judas :1-8
12 Numeri 20:2-29 Judas :9-25
13 Numeri 21:1-30 Inhaaldag
14 Numeri 21:31-22:21 Inhaaldag
15 Numeri 22:22-41 Psalm 136:1-26
16 Numeri 23:1-30 Psalm 137:1-9
17 Numeri 24:1-25 Psalm 138:1-8
18 Numeri 25:1-18 Psalm 139:1-12
19 Numeri 26:1-65 Psalm 139:13-24
20 Numeri 27:1-23 Psalm 140:1-14
21 Numeri 28:1-31 Psalm 141:1-10
22 Numeri 29:1-40 Psalm 142:1-8
23 Numeri 30:1-16 Psalm 143:1-12
24 Numeri 31:1-54 Psalm 144:1-15
25 Numeri 32:1-42 Psalm 145:1-13
26 Numeri 33:1-49 Psalm 145:14-21
27 Numeri 33:50-34:29 Psalm 146:1-10
28 Numeri 35:1-34 Psalm 147:1-20
29 Numeri 36:1-13 Psalm 148:1-14
30 Inhaaldag Psalm 149:1-9
31 Inhaaldag Psalm 150:1-6

 FEBRUARI

 Aankruisen indien u het gedeelte gelezen hebt.
1 Jozua 1:1-18 Mattheüs 3:1-17
2 Jozua 2:1-24 Mattheüs 4:1-11
3 Jozua 3:1-17 Mattheüs 4:12-25
4 Jozua 4:1-24 Mattheüs 5:1-16
5 Jozua 5:1-15 Mattheüs 5:17-48
6 Jozua 6:1-27 Mattheüs 6:1-18
7 Jozua 7:1-26 Mattheüs 6:19-34
8 Jozua 8:1-35 Mattheüs 7:1-12
9 Jozua 9:1-27 Mattheüs 7:13-29
10 Jozua 10:1-15 Mattheüs 8:1-17
11 Jozua 10:16-43 Mattheüs 8:18-34
12 Jozua 11:1-23 Mattheüs 9:1-17
13 Jozua 12:1-24 Mattheüs 9:18-38
14 Jozua 13:1-33 Inhaaldag
15 Jozua 14:1-15 Inhaaldag
16 Jozua 15:1-12 Mattheüs 10:1-23
17 Jozua 15:13-63 Mattheüs 10:24-11:1
18 Jozua 16:1-17:18 Mattheüs 11:2-30
19 Jozua 18:1-28 Mattheüs 12:1-21
20 Jozua 19:1-31 Mattheüs 12:22-37
21 Jozua 19:32-51 Mattheüs 12:38-50
22 Jozua 20:1-21:6 Mattheüs 13:1-17
23 Jozua 21:7-33 Mattheüs 13:18-35
24 Jozua 21:34-22:8 Mattheüs 13:36-58
25 Jozua 22:9-34 Mattheüs 14:1-21
26 Jozua 23:1-16 Mattheüs 14:22-36
27 Jozua 24:1-33 Mattheüs 15:1-20
28 Inhaaldag Mattheüs 15:21-39

 MAART

 Aankruisen indien u het gedeelte gelezen hebt.
1 Richteren 1:1-36 Mattheüs 16:1-12
2 Richteren 2:1-3:4 Mattheüs 16:13-28
3 Richteren 3:5-31 Mattheüs 17:1-13
4 Richteren 4:1-24 Mattheüs 17:14-27
5 Richteren 5:1-31 Mattheüs 18:1-14
6 Richteren 6:1-24 Mattheüs 18:15-35
7 Richteren 6:25-40 Mattheüs 19:1-15
8 Richteren 7:1-25 Mattheüs 19:16-30
9 Richteren 8:1-35 Mattheüs 20:1-19
10 Richteren 9:1-33 Mattheüs 20:20-34
11 Richteren 9:34-10:5 Mattheüs 21:1-17
12 Richteren 10:6-11:11 Mattheüs 21:18-27
13 Richteren 11:12-40 Mattheüs 21:28-46
14 Richteren 12:1-15 Mattheüs 22:1-22
15 Richteren 13:1-25 Mattheüs 22:23-33
16 Richteren 14:1-20 Mattheüs 22:34-46
17 Richteren 15:1-16:3 Inhaaldag
18 Richteren 16:4-31 Inhaaldag
19 Richteren 17:1-13 Mattheüs 23:1-22
20 Richteren 18:1-31 Mattheüs 23:23-39
21 Richteren 19:1-30 Mattheüs 24:1-14
22 Richteren 20:1-28 Mattheüs 24:15-35
23 Richteren 20:29-48 Mattheüs 24:36-51
24 Richteren 21:1-25 Mattheüs 25:1-13
25 Ruth 1:1-22 Mattheüs 25:14-30
26 Ruth 2:1-17 Mattheüs 25:31-46
27 Ruth 2:18-23 Mattheüs 26:1-25
28 Ruth 3:1-18 Mattheüs 26:26-46
29 Ruth 4:1-22 Mattheüs 26:47-68
30 Inhaaldag Mattheüs 26:69-27:10
31 Inhaaldag Mattheüs 27:11-32

 APRIL

 Aankruisen indien u het gedeelte gelezen hebt.
1 Daniël 1:1-21 Mattheüs 27:33-56
2 Daniël 2:1-23 Mattheüs 27:57-66
3 Daniël 2:24-49 Mattheüs 28:1-20
4 Daniël 3:1-30 Psalm 36:1-13
5 Daniël 4:1-37 Psalm 37:1-20
6 Daniël 5:1-30 Psalm 37:21-40
7 Daniël 6:1-29 Psalm 38:1-23
8 Daniël 7:1-28 Psalm 39:1-14
9 Daniël 8:1-27 Psalm 40:1-6
10 Daniël 9:1-27 Psalm 40:7-18
11 Daniël 10:1-11:28 Psalm 41:1-14
12 Daniël 11:29-12:13 Jona 1:1-17
13 Ezra 1:1-2:70 Jona 2:1-10
14 Ezra 3:1-4:23 Jona 3:1-10
15 Ezra 4:24-6:22 Jona 4:1-11
16 Ezra 7:1-8:30 Inhaaldag
17 Ezra 8:31-9:15 Inhaaldag
18 Ezra 10:1-44 Psalm 42:1-12
19 Nehemia 1:1-2:20 Psalm 43:1-5
20 Nehemia 3:1-4:23 Psalm 44:1-27
21 Nehemia 5:1-6:19 Psalm 45:1-18
22 Nehemia 7:1-72 Psalm 46:1-12
23 Nehemia 8:1-19 Psalm 47:1-10
24 Nehemia 9:1-37 Psalm 48:1-15
25 Nehemia 9:38-10:39 Psalm 49:1-21
26 Nehemia 11:1-12:26 Psalm 50:1-23
27 Nehemia 12:27-47 Psalm 51:1-21
28 Nehemia 13:1-31 Psalm 52:1-11
29 Inhaaldag Psalm 53:1-7
30 Inhaaldag Psalm 54:1-9

 MEI

 Aankruisen indien u het gedeelte gelezen hebt.
1 Esther 1:1-22 Psalm 55:1-9
2 Esther 2:1-23 Psalm 55:10-24
3 Esther 3:1-4:17 Psalm 56:1-14
4 Esther 5:1-6:14 Psalm 57:1-12
5 Esther 7:1-8:17 Psalm 58:1-12
6 Esther 9:1-10:3 Psalm 59:1-18
7 Zacharia 1:1-21 Psalm 60:1-14
8 Zacharia 2:1-3:10 Psalm 21:1-14
9 Zacharia 4:1-5:11 Psalm 22:1-22
10 Zacharia 6:1-7:14 Psalm 22:23-32
11 Zacharia 8:1-23 Psalm 23:1-6
12 Zacharia 9:1-17 Psalm 24:1-10
13 Zacharia 10:1-11:3 Inhaaldag
14 Zacharia 11:4-12:9 Jacobus 1:1-11
15 Zacharia 12:10-13:9 Jacobus 1:12-27
16 Zacharia 14:1-21 Jacobus 2:1-13
17 Deuteron. 1:1-33 Jacobus 2:14-26
18 Deuteron. 1:34-2:15 Jacobus 3:1-18
19 Deuteron. 2:16-37 Jacobus 4:1-17
20 Deuteron. 3:1-29 Jacobus 5:1-20
21 Deuteron. 4:1-40 Inhaaldag
22 Deuteron. 4:41-5:33 Efeziërs 1:1-14
23 Deuteron. 6:1-25 Efeziërs 1:15-23
24 Deuteron. 7:1-26 Efeziërs 2:1-10
25 Deuteron. 8:1-20 Efeziërs 2:11-22
26 Deuteron. 9:1-10:11 Efeziërs 3:1-21
27 Deuteron. 10:12-11:32 Efeziërs 4:1-16
28 Deuteron. 12:1-32 Efeziërs 4:17-32
29 Deuteron. 13:1-14:2 Efeziërs 5:1-21
30 Inhaaldag Efeziërs 5:22-6:9
31 Inhaaldag Efeziërs 6:10-24

 JUNI

 Aankruisen indien u het gedeelte gelezen hebt.
1 Deuteron. 14:3-29 Prediker 1:1-18
2 Deuteron. 15:1-23 Prediker 2:1-26
3 Deuteron. 16:1-20 Prediker 3:1-15
4 Deuteron. 16:21-17:20 Prediker 3:16-4:6
5 Deuteron. 18:1-22 Prediker 4:7-16
6 Deuteron. 19:1-21 Prediker 4:17-5:6
7 Deuteron. 20:1-20 Prediker 5:7-6:12
8 Deuteron. 21:1-22:4 Prediker 7:1-22
9 Deuteron. 22:5-30 Prediker 7:23-8:9
10 Deuteron. 23:1-25 Prediker 8:10-17
11 Deuteron. 24:1-22 Prediker 9:1-12
12 Deuteron. 25:1-19 Prediker 9:13-10:15
13 Deuteron. 26:1-19 Prediker 10:16-11:6
14 Deuteron. 27:1-26 Prediker 11:7-12:14
15 Deuteron. 28:1-44 Inhaaldag
16 Deuteron. 28:45-68 Inhaaldag
17 Deuteron. 29:1-29 Romeinen 1:1-17
18 Deuteron. 30:1-20 Romeinen 1:18-32
19 Deuteron. 31:1-30 Romeinen 2:1-11
20 Deuteron. 32:1-25 Romeinen 2:12-29
21 Deuteron. 32:26-52 Romeinen 3:1-8
22 Deuteron. 33:1-29 Romeinen 3:9-20
23 Deuteron. 34:1-12 Romeinen 3:21-30
24 1 Samuël 1:1-28 Romeinen 3:31-4:25
25 1 Samuël 2:1-26 Romeinen 5:1-11
26 1 Samuël 2:27-4:1a Romeinen 5:12-21
27 1 Samuël 4:1b-22 Romeinen 6:1-14
28 1 Samuël 5:1-12 Romeinen 6:15-23
29 Inhaaldag Romeinen 7:1-12
30 Inhaaldag Romeinen 7:13-26

 JULI

 Aankruisen indien u het gedeelte gelezen hebt.
1 1 Samuël 6:1-7:1 Romeinen 8:1-17
2 1 Samuël 7:2-8:22 Romeinen 8:18-39
3 1 Samuël 9:1-25 Romeinen 9:1-18
4 1 Samuël 9:26-10:27 Romeinen 9:19-10:3
5 1 Samuël 11:1-15 Romeinen 10:4-21
6 1 Samuël 12:1-25 Romeinen 11:1-10
7 1 Samuël 13:1-22 Romeinen 11:11-24
8 1 Samuël 13:23-14:26 Romeinen 11:25-36
9 1 Samuël 14:27-52 Romeinen 12:1-21
10 1 Samuël 15:1-35 Romeinen 13:1-14
11 1 Samuël 16:1-23 Romeinen 14:1-12
12 1 Samuël 17:1-30 Romeinen 14:13-23
13 1 Samuël 17:31-58 Romeinen 15:1-13
14 1 Samuël 18:1-30 Romeinen 15:14-33
15 1 Samuël 19:1-24 Romeinen 16:1-16
16 1 Samuël 20:1-23 Romeinen 16:17-27
17 1 Samuël 20:24-43 Inhaaldag
18 1 Samuël 21:1-15 Inhaaldag
19 1 Samuël 22:1-23 Psalm 61:1-9
20 1 Samuël 23:1-28 Psalm 62:1-13
21 1 Samuël 24:1-23 Psalm 63:1-12
22 1 Samuël 25:1-22 Psalm 64:1-11
23 1 Samuël 25:23-44 Psalm 65:1-14
24 1 Samuël 26:1-25 Psalm 66:1-20
25 1 Samuël 27:1-12 Psalm 67:1-8
26 1 Samuël 28:1-25 Psalm 68:1-19
27 1 Samuël 29:1-11 Psalm 68:20-36
28 1 Samuël 30:1-25 Psalm 69:1-13
29 1 Samuël 30:26-31:13 Psalm 69:14-37
30 Inhaaldag Psalm 70:1-6
31 Inhaaldag Psalm 71:1-24

 AUGUSTUS

 Aankruisen indien u het gedeelte gelezen hebt.
1 2 Samuël 1:1-27 Psalm 72:1-20
2 2 Samuël 2:1-3:1 Galaten 1:1-10
3 2 Samuël 3:2-21 Galaten 1:11-24
4 2 Samuël 3:22-39 Galaten 2:1-10
5 2 Samuël 4:1-5:5 Galaten 2:11-21
6 2 Samuël 5:6-25 Galaten 3:1-14
7 2 Samuël 6:1-23 Galaten 3:15-29
8 2 Samuël 7:1-29 Galaten 4:1-20
9 2 Samuël 8:1-18 Galaten 4:21-31
10 2 Samuël 9:1-13 Galaten 5:1-12
11 2 Samuël 10:1-19 Galaten 5:13-26
12 2 Samuël 11:1-27 Galaten 6:1-18
13 2 Samuël 12:1-31 Inhaaldag
14 2 Samuël 13:1-22 Inhaaldag
15 2 Samuël 13:23-39 1 Thessal. 1:1-10
16 2 Samuël 14:1-33 1 Thessal. 2:1-12
17 2 Samuël 15:1-37 1 Thessal. 2:13-20
18 2 Samuël 16:1-23 1 Thessal. 3:1-13
19 2 Samuël 17:1-29 1 Thessal. 4:1-18
20 2 Samuël 18:1-23 1 Thessal. 5:1-11
21 2 Samuël 18:24-19:8 1 Thessal. 5:12-28
22 2 Samuël 19:9-20 2 Thessal. 1:1-12
23 2 Samuël 19:21-43 2 Thessal. 2:1-17
24 2 Samuël 20:1-26 2 Thessal. 3:1-18
25 2 Samuël 21:1-22 Psalm 73:1-28
26 2 Samuël 22:1-30 Psalm 74:1-11
27 2 Samuël 22:31-51 Psalm 74:12-23
28 2 Samuël 23:1-39 Psalm 75:1-11
29 2 Samuël 24:1-25 Psalm 76:1-13
30 Inhaaldag Psalm 77:1-21
31 Inhaaldag Inhaaldag

 SEPTEMBER

 Aankruisen indien u het gedeelte gelezen hebt.
1 Job 1:1-2:13 Psalm 78:1-16
2 Job 3:1-26 Psalm 78:17-37
3 Job 4:1-5:27 Psalm 78:38-55
4 Job 6:1-30 Psalm 78:56-72
5 Job 7:1-21 Psalm 79:1-13
6 Job 8:1-22 Hebreeën 1:1-14
7 Job 9:1-10:22 Hebreeën 2:1-9
8 Job 11:1-20 Hebreeën 2:10-18
9 Job 12:1-25 Hebreeën 3:1-19
10 Job 13:1-28 Hebreeën 4:1-13
11 Job 14:1-22 Hebreeën 4:14-5:10
12 Job 15:1-35 Hebreeën 5:11-6:8
13 Job 16:1-17:16 Hebreeën 6:9-20
14 Job 18:1-21 Inhaaldag
15 Job 19:1-29 Inhaaldag
16 Job 20:1-29 Hebreeën 7:1-10
17 Job 21:1-34 Hebreeën 7:11-28
18 Job 22:1-30 Hebreeën 8:1-13
19 Job 23:1-24:25 Hebreeën 9:1-10
20 Job 25:1-27:23 Hebreeën 9:11-28
21 Job 28:1-28 Hebreeën 10:1-18
22 Job 29:1-25 Hebreeën 10:19-39
23 Job 30:1-31 Hebreeën 11:1-7
24 Job 31:1-40 Hebreeën 11:8-19
25 Job 32:1-22 Hebreeën 11:20-28
26 Job 33:1-33 Hebreeën 11:29-40
27 Job 34:1-37 Hebreeën 12:1-17
28 Job 35:1-16 Hebreeën 12:18-29
29 Inhaaldag Hebreeën 13:1-14
30 Inhaaldag Hebreeën 13:15-25

 OKTOBER

 Aankruisen indien u het gedeelte gelezen hebt.
1 Job 36:1-33 Psalm 80:1-20
2 Job 37:1-24 Psalm 81:1-17
3 Job 38:1-38 Psalm 82:1-8
4 Job 39:1-33 Psalm 83:1-19
5 Job 39:34-40:19 Psalm 84:1-13
6 Job 40:20-41:25 Psalm 85:1-14
7 Job 42:1-17 Psalm 86:1-17
8 Hosea 1:1-2:22 Psalm 87:1-7
9 Hosea 3:1-4:19 Psalm 88:1-10
10 Hosea 5:1-6:11 Psalm 88:11-19
11 Hosea 7:1-8:14 Psalm 89:1-19
12 Hosea 9:1-10:15 Psalm 89:20-38
13 Hosea 11:1-12:15 Psalm 89:39-53
14 Hosea 13:1-14:10 Inhaaldag
15 Amos 1:1-2:16 Inhaaldag
16 Amos 3:1-4:5 Lucas 3:1-20
17 Amos 4:6-5:27 Lucas 3:21-38
18 Amos 6:1-7:9 Lucas 4:1-13
19 Amos 7:10-8:14 Lucas 4:14-30
20 Amos 9:1-15 Lucas 4:31-44
21 1 Koningen 1:1-27 Lucas 5:1-16
22 1 Koningen 1:28-53 Lucas 5:17-39
23 1 Koningen 2:1-25 Lucas 6:1-19
24 1 Koningen 2:26-46 Lucas 6:20-38
25 1 Koningen 3:1-28 Lucas 6:39-49
26 1 Koningen 4:1-34 Lucas 7:1-17
27 1 Koningen 5:1-18 Lucas 7:18-35
28 1 Koningen 6:1-38 Lucas 7:36-50
29 1 Koningen 7:1-26 Lucas 8:1-21
30 Inhaaldag Lucas 8:22-39
31 Inhaaldag Lucas 8:40-56

 NOVEMBER

 Aankruisen indien u het gedeelte gelezen hebt.
1 1 Koningen 7:27-51 Lucas 9:1-17
2 1 Koningen 8:1-26 Lucas 9:18-43a
3 1 Koningen 8:27-43 Lucas 9:43b-62
4 1 Koningen 8:44-66 Lucas 10:1-20
5 1 Koningen 9:1-28 Lucas 10:21-42
6 1 Koningen 10:1-29 Lucas 11:1-28
7 1 Koningen 11:1-13 Lucas 11:29-54
8 1 Koningen 11:14-43 Lucas 12:1-12
9 1 Koningen 12:1-32 Lucas 12:13-34
10 1 Koningen 12:33-13:34 Lucas 12:35-59
11 1 Koningen 14:1-31 Lucas 13:1-17
12 1 Koningen 15:1-24 Lucas 13:18-35
13 1 Koningen 15:25-16:14 Lucas 14:1-14
14 1 Koningen 16:15-34 Lucas 14:15-35
15 1 Koningen 17:1-24 Inhaaldag
16 1 Koningen 18:1-19 Inhaaldag
17 1 Koningen 18:20-46 Lucas 15:1-32
18 1 Koningen 19:1-21 Lucas 16:1-18
19 1 Koningen 20:1-22 Lucas 16:19-31
20 1 Koningen 20:23-43 Lucas 17:1-19
21 1 Koningen 21:1-29 Lucas 17:20-37
22 1 Koningen 22:1-23 Lucas 18:1-14
23 1 Koningen 22:24-54 Lucas 18:15-30
24 2 Koningen 1:1-2:18 Lucas 18:31-43
25 2 Koningen 2:19-3:27 Lucas 19:1-27
26 2 Koningen 4:1-37 Lucas 19:28-48
27 2 Koningen 4:38-5:27 Lucas 20:1-19
28 2 Koningen 6:1-23 Lucas 20:20-40
29 Inhaaldag Lucas 20:41-21:4
30 Inhaaldag Lucas 21:5-38

 DECEMBER

 Aankruisen indien u het gedeelte gelezen hebt.
1 2 Koningen 6:24-7:20 Lucas 22:1-23
2 2 Koningen 8:1-29 Lucas 22:24-46
3 2 Koningen 9:1-37 Lucas 22:47-71
4 2 Koningen 10:1-36 Lucas 23:1-32
5 2 Koningen 11:1-20 Lucas 23:33-56a
6 2 Koningen 11:21-12:21 Lucas 23:56b-24:12
7 2 Koningen 13:1-25 Lucas 24:13-35
8 2 Koningen 14:1-29 Lucas 24:36-53
9 2 Koningen 15:1-38 Inhaaldag
10 2 Koningen 16:1-17:6 Inhaaldag
11 2 Koningen 17:7-41 Psalm 119:1-16
12 2 Koningen 18:1-37 Psalm 119:17-32
13 2 Koningen 19:1-37 Psalm 119:33-48
14 2 Koningen 20:1-21:18 Psalm 119:49-64
15 2 Koningen 21:19-22:20 Psalm 119:65-80
16 2 Koningen 23:1-30 Psalm 119:81-96
17 2 Koningen 23:31-24:17 Psalm 119:97-112
18 2 Koningen 24:18-25:30 Psalm 119:113-128
19 Habakuk 1:1-2:20 Psalm 119:129-144
20 Habakuk 3:1-19 Psalm 119:145-160
21 Zefanja 1:1-18 Psalm 119:161-176
22 Zefanja 2:1-15 Psalm 104:1-13
23 Zefanja 3:1-20 Psalm 104:14-23
24 Haggaï 1:1-2:1 Psalm 104:24-35
25 Haggaï 2:2-24 Mattheüs 1:1-25
26 Maleachi 1:1-14 Mattheüs 2:1-23
27 Maleachi 2:1-16 Psalm 105:1-22
28 Maleachi 2:17-3:12 Psalm 105:23-45
29 Maleachi 3:13-4:6 Psalm 106:1-23
30 Inhaaldag Psalm 106:24-48
31 Inhaaldag Psalm 90:1-17

Lees hier ook eens over de volgende onderwerpen:

LIEFDE - VREUGDE - VREDE - GEDULD - GOEDERTIERENHEID GOEDHEID

TROUW - ZACHTMOEDIGHEID - ZELFBEHEERSING

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)