Mijmeren onder de terebint - 35

- Het Oordeel

Ontsnappen aan de waan van de dag.- Oplaadstation voor onze geestelijke accu.

De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God,

Schargraven 

Hier vind je alle pagina’s van de ontspannende Terebint studie-serie :

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  (naar begin van deze serie)   (naar de inleiding op deze serie)

(Luister hier eens)

Hebreeën 6:1-2
 
Het laatste onderdeel van het fundament, zoals genoemd wordt in Hebreeën 6:1-2 is, het eeuwig oordeel. Dit klinkt nogal zwaar, maar we zullen gaan zien dat het inderdaad tot het eerste onderwijs aangaande Christus behoort.

Het staat er prachtig in Johannes 3:16 en verder: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.
Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen;
maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke dat zij in God verricht zijn.

Jezus niet gestuurd om te veroordelen

God heeft Jezus niet naar de wereld gestuurd om deze te veroordelen, maar om te oordelen. In dit gedeelte wordt gesproken over veroordelen en oordelen. Voor de duidelijkheid gaan we even kijken wat het verschil is tussen oordelen en veroordelen. Als je veroordeeld wordt, dan ben je schuldig bevonden aan een bepaald vergrijp en ontvang je een bepaalde straf. Oordelen is een waarde geven aan iets; je wordt goed of slecht beoordeeld. Als je bijvoorbeeld slecht beoordeeld wordt, dan hangt er nog geen strafmaat aan. Om te begrijpen wat er met "eeuwig oordeel" bedoeld wordt moeten we eens naar de grondtekst van het woord oordeel. In het Griekse wordt het woord "krisis" gebruikt voor oordeel, hetgeen betekent scheiding, oordeel, keuze. Eeuwig oordeel kan dus ook vertaald worden met eeuwige, blijvende scheiding. Eeuwig scheiding tussen goed en kwaad, licht en duisternis, goed en kwaad etc. Zo is Jezus dus in de wereld gekomen om een scheiding te maken tussen goed en kwaad.

Sinds de zondeval in zonde

Sinds de zondeval leeft de mens in zonde en heers de zonde over het mensenleven. Eeuwig oordeel maakt ook deel uit van het reddingsplan wat God voor de mensen heeft. Ieder kind van God zal met het eeuwig oordeel in aanraking komen. Er moet een scheiding of oordeel door de levens van zijn kinderen om het goede en het kwade te scheiden. Het kwade wat (nog) in de mens zit moet eruit om de mens op een hoger niveau te brengen. Zolang er duisternis zit in de mens, zullen er ook aanvallen vanuit het rijk van duisternis plaats vinden. Maar als het oordeel door het mensen leven is gegaan, dan is er geen duisternis meer en zal de duivel hen met rust laten. Een prachtig voorbeeld hiervan is de verzoeking van Jezus in de woestijn door de duivel (Mat. 4). Omdat Jezus zonder zonde was, er was geen duisternis in Hem, kon de duivel geen greep op hem krijgen. Hoe hij ook zijn best deed om Jezus in de fout te krijgen, het lukte hem niet en hij liet daarna Jezus met rust.

1 Johannes 1 : 5

"En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen: God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis."

Bij God is geen duisternis en dit is hetgeen wat God ook met de mens voor heeft, een blijvende scheiding, zodat de mens meer en meer op God zal gaan lijken en dus alleen maar licht zal zijn. Vandaar dat Hij Zijn enig geboren Zoon gegeven heeft om onder andere deze scheiding, dit oordeel door de mensenlevens te laten gaan. Daarom is dit ook een onderdeel van het fundament, omdat er zo snel mogelijk een scheiding gemaakt moet worden in je leven, tussen goed en kwaad. Je kunt je hart wel aan Jezus hebben gegeven, maar als je gewoon door blijft zondigen zal je bekering niets uitwerken.

Als je tot bekering bent gekomen en er is zonde in je leven, dan zul je gauw genoeg merken dat je door God aangesproken wordt op je zonde.
In 1 Petrus 4 vers 17 spreekt Petrus erover dat het oordeel begint in Gods huis. Dit is heel logisch, God wil geen vermenging in zijn huis. Je kunt het zien als een soort tempelreiniging door Jezus (Joh. 2:13-16). In Johannes 12 vers 31 zegt Jezus het volgende: "Nu gaat er een oordeel over deze wereld; nu zal de overste dezer wereld buitengeworpen worden."

Omdat Jezus voor ons aan het kruis is genageld en het uitgeroepen heeft is het volbracht. Is de scheiding een feit geworden.


In Hebreeën 4 vers 12 wordt gesproken over het woord van God, dat levend en krachtig is en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Door het bestuderen van het Woord zal je openbaring en inzicht krijgen, en zul je gaan ontdekken waar de oorsprong ligt van de zaken die je gedachten bezig kunnen houden. De verleidingen uit de wereld kunnen soms op een hele subtiele manier bij je binnenkomen. Als je dan niet scherp bent, kun je onwillekeurig een opening hebben gegeven.


De Terebint 

Komt in het gehele Middellandse-Zeegebied voor, vooral ook in Syrië en Palestina. De meeste bomen zijn te vinden in het westelijke deel van Palestina, zoals ten westen van Nazaret en in het Karmelgebied, minder op het gebergte van Juda, daarentegen wel weer in het Overjordaanse, terwijl de grootste exemplaren in de omgeving van Hebron* voorkomen. De Terebint is een grote boom, die echter niet zo hoog wordt, met knoestige stam en wijdvertakt.

Creëer momenten van rust en bezinning Handreiking voor persoonlijke meditatie
01. Zoeken en vinden van de balans tussen werken en rusten;

02. Geestelijk en fysiek de batterij weer opladen;

 03. Tijd en rust om aandacht aan je innerlijk te besteden;

04. De mogelijkheid om  je geest te verzorgen;

05. Zonder schuldgevoel tijd voor jezelf nemen;

06. Bezinning op lang gekoesterde wensen en dromen;

07. Vermijden van geestelijke burn-out verschijnselen;

08. Tijd nemen om verdriet te verwerken of 'leven' op orde te krijgen;

09. Hervinden van plezier, inspiratie en creativiteit in je werk of geloofs-leven;

10. 0ntdekken van de Heilige Geest die in je woont.
1. Reserveer wat tijd voor meditatie (een kwartier tot een half uur).

2. Kom tot rust: word stil, concentreer je.

3. Bid de Geest om ontvankelijkheid voor het Woord van de Here.

4. Lees de gekozen bijbeltekst, als nieuw. En nog eens. En nog eens.

5. Leef je in in de woorden en beelden van de tekst.

6. Stel al biddend vragen: ‘Here, wat wilt U mij hier leren? Op welk punt wilt U mijn leven aanraken en veranderen?’

7. Bid om de doorwerking van Christus’ aanwezigheid in je leven.

8. Loof en prijs de drie-enige God.
Je kiest hier voor on-line lezen, de hele bijbel in één jaar

Verblijdt u in de Heer te allen tijd!

Dat zeg ik u, dat zeg ik u: verblijdt u!
Verblijdt u, want de Heer is zeer nabij,
de Heer is zeer nabij en Hij bevrijdt u.

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vinden


FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG