Mijmeren onder de terebint - 45

- De zegen van het ouder worden

Ontsnappen aan de waan van de dag.- Oplaadstation voor onze geestelijke accu.

De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God,

Schargraven 

Hier vind je alle pagina’s van de ontspannende Terebint studie-serie :

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  (naar begin van deze serie)   (naar de inleiding op deze serie)

(Luister hier eens)

“Tot de ouderdom zal Ik Dezelfde zijn, ja tot de grijsheid toe zal ik u dragen; Ik heb het gedaan, Ik zal u opnemen en Ik zal dragen en redden.’

Jesaja 46:4
 
Een kind van God heeft goede redenen om ook in de ouderdom gelukkig te zijn want hij stelt zijn vertrouwen op Hem Die gezegd heeft: “Tot de ouderdom zal Ik Dezelfde zijn, ja tot de grijsheid toe zal ik u dragen; Ik heb het gedaan, Ik zal u opnemen en Ik zal dragen en redden.’ (Jesaja 46:4)

“Wij allen vallen af als een blad” (Jesaja 64:6). Maar de bladeren zijn nooit zo mooi als wanneer zij vallen. Geen enkele kunstenaar heeft ooit een schilderij gemaakt dat even mooi was als het panorama van een boslandschap dat in de herfst een heel andere gedaante gekregen heeft door de onbeschrijfelijk mooie vermenging van kleuren als goud, karmozijnrood en saffraan, als of een vloed van goddelijke heerlijkheid het heeft overspoeld. Wat is mooier dan de levensavond van een gelovige? Het licht mag verflauwen en de schaduwen mogen vallen, maar er is een toenemende rijpheid, zachtheid en ongestoorde kalmte van geest.

In het vallende blad hebben we het onderpand en de belofte van het komende voorjaar. En in de herfsttijd en het aftakelingsproces van het menselijk leven ligt de belofte van een onsterfelijkheid aan de andere kant van de dood, waar noch smart noch verval gekend wordt. 

De komende heerlijkheid ligt over alles uitgespreid. Het licht en de vrede daarvan vervullen nu reeds in deze tijd de rusteloze geest; zij zijn het voorspel en de voorsmaak van die stralende dag waarop de zon niet ondergaat. Ouderdom is niet alleen onvermijdelijk en mooi, het is ook een zegen. Zeker er zijn best wel moeilijke ervaringen die je moet door maken. Maar daar is de nooit falende barmhartigheid en liefde van God!

De ouderdom; het mogen toch de beste jaren van ons leven zijn. De weg wordt helderder, de vogels zingen mooier, de wind waait zachter en de zon schijnt stralender dan ooit tevoren. Ik neem aan dat mijn “uiterlijke mens” vervalt, maar mijn “innerlijke mens” wordt vreugdevol van dag tot dag vernieuwd. De overwinning wordt behaald door het met blijdschap aanvaarden van hinderlijke beproevingen. 

We mogen het oog gericht houden op de heerlijke hemelse toekomst waartoe God ons geroepen heeft, namelijk het aanschouwen van de uitnemende heerlijkheid van de verheerlijkte Christus aan Gods rechterhand: een heerlijkheid die al ons denken ver overtreft. Terwijl ik vergeet wat achter is en mij uitstrek naar wat vóór is, jaag ik naar het doel: de prijs van de hemelse roeping Gods in Christus Jezus.

Naschrift om eens goed over na te denken

Daarom ook, terwijl de ouderdom en grijsheid daar is, verlaat mij niet, o God, totdat ik dezen geslachte verkondige Uw arm, allen nakomelingen Uw macht.  Ps 71:18

De ouderdom is een zegen. Ouderen kunnen misschien in onze samenleving weleens het idee krijgen dat zij een last zijn. Bijna elke dag moeten ze horen dat de vergrijzing zorgt voor toenemende druk in de zorg en op de pensioenen. En dergelijke ontwikkelingen moet je natuurlijk niet verdoezelen. Maar laten we vooral de zegen benadrukken.
De gemiddelde levensverwachting in Nederland is binnen honderd jaar verdubbeld. Dat heeft onder andere te maken met de daling van zuigelingsterfte. Maar we worden gemiddeld genomen ook ouder. Naar Bijbelse begrippen zijn wij dan ook nog maar een paar stappen verwijderd van de ideale wereld. 

De profeet Jesaja schetste de nieuwe wereld van God met de volgende worden: ‘Geen zuigeling zal daar meer zijn die slechts enkele dagen leeft, geen grijsaard die zijn jaren niet voltooid, want een kind zal pas als honderdjarige sterven.’ Jesaja zou dan ook vandaag zijn ogen uitkijken. Het rijk van God lijkt binnen handbereik! Veel ouderen? Ja, wat een zegen!

Oud-zijn zelf niet altijd de meest vreugdevolle levensfase

Hoe zeggen we het ook alweer? ‘Je wordt wel ouwer maar niet gouwer’. Of: ‘De ouderdom komt met gebreken.’ Of nog zo één: ‘Je wilt wel oud worden, maar oud zijn is een ander verhaal.’ Het zijn natuurlijk algemeenheden. Ze gaan niet voor iedereen op. Maar het zijn niet voor niets algemeenheden geworden. Door de bank genomen kloppen ze. Het ouder-worden is een periode van achteruitgang. Je zintuigen worden minder. Het lijf wordt strammer. Je maakt
de gang naar de apotheker wat vaker. Je bent op een zeker moment toe aan een rollator. En op den duur kan het zelfs regelrecht tobben worden.
Niet de minsten en geringsten vinden dit de aller-moeilijkste levensfase. De pijn waarmee het oud-zijn gepaard kan gaan kan kennelijk alles overtreffen. Een goeie ouwe dag? In vroeger tijden sprak men over de ouderdom als ‘de kwade dag’. En dat kan het inderdaad worden.

Hoe  lager de zond, des te langer de schaduwen

Een van die schaduwen is de eenzaamheid. De eenzaamheid werpt een schaduw, die alleen maar verdwijnt als je geconcentreerd met iets bezig bent. Want wat kan de oude mens, die niets meer omhanden heeft, doen? Hij staat voor het dilemma die tijd te doden, ontspannenderwijs, of te gebruiken, in werk van welke aard dan ook. Doe je geen van beide, dan word je de gevangene van je verleden. En aangezien het verleden onherroepelijk en onomkeerbaar is, krijg je het volgende. De goede dingen kunnen niet worden teruggeroepen, maar de kwade dingen zijn, als je eraan denkt, nog even destructief werkzaam als toen ze plaatsvonden. Zo kan je in de ban kunnen zijn van verdriet dat je niet meester kunt worden. Veel weduwen, weduwnaars, alleengaanden zijn ontredderd. Het hebben van kinderen en kleinkinderen kan vreugde geven, maar er zijn ook kinderloze echtparen en ouderen die nooit getrouwd zijn.

De schaduw van de aanvechtingen

Maar het geloof dan? Geeft dat geen troost? Hoe moeilijk klinken zulke overwegingen als je er zelf vóór staat!’
Ik zal toch niet dement worden? Heb ik het wel goed gedaan in mijn leven? Heb ik niemand tekort gedaan? Deed ik het wel goed in de geloofsopvoeding van de kinderen? Ik ben mijn hele leven naar de kerk geweest, maar nu het erop aankomt merk ik er weinig van. Zal ik er dan straks wel komen? Dat zijn zomaar wat vragen die in een zichzelf aanklagend hart kunnen opkomen. Lastig!

De balans van het leven

En toch zijn die aanvechtingen er, denk ik, niet voor niets. Ze zijn een stadium waar je misschien doorheen moet. Je moet de balans opmaken. Dat is een noodzakelijke fase in wat ik maar noem: een soort vervellen - de oude huid moet plaatsmaken voor een nieuwe. Aanvechtingen zijn soms niets anders dan de geboorteweeën van een hernieuwd geloof. Het geloof is niet een soort bos sleutels die je op zak hebt. Geloof is iets levends. Het wordt gekleurd door de levensfase waarin je je bevindt. Elke nieuwe levensfase kleurt het geloof opnieuw in met wat je nodig hebt om die levensfase te volbrengen. Dat gaat vaak niet zonder schokken. Dat was ook de ervaring van de dichter van Psalm 71.

Opsteker voor ons allemaal: God kan er inkomen

In deze Psalm komt een oudere aan het woord. Zijn hele leven heeft hij geleefd met God. Door ups en downs, door veel lief en leed heen, heeft hij God leren kennen als een rots. Maar nu zijn er vijanden. Hij gebruikt er verschillende worden voor: schurken, onderdrukkers, tegenstanders. Wie zijn het? Erg concreet wordt hij niet. Het kan spoken in een mensenhoofd. Gedachten kunnen je ‘kwellen, vervolgen en ontstellen. 

Herinneringen kunnen je onrustig maken. Je eigen gedachten kunnen zich tegen je keren. Aanvechtingen – het woord zegt het al: ze vechten je aan. Juist als je op je kwetsbaarst bent. Dat kan je eenzame momenten opleveren. Momenten waarop je het gevoel hebt dat ook God ver weg is. Of zelfs afwezig.

De dichter van Psalm 71 kende die ervaring

Dat is in ieder geval al een troost. Het laat zien: zo gek is het dus niet. Het staat zelfs in de Bijbel. Dat betekent: God kan er inkomen. Wij hoeven ons dus niet groter of geloviger voor te doen dan we zijn. Aanvechtingen zijn een legitieme fase op de weg van het geloof. Er is een militant soort calvinisme dat dit anders ziet. Het ziet aanvechtingen vooral als zwakheid. Maar dat soort calvinisme heeft de Bijbel niet aan zijn zijde. Integendeel, de twijfel en de wanhoop krijgen er stem. En die stem mag ouderen van vandaag de durf geven voor een taal die hen soms zelf ontbreekt. ‘Nu ik oud en grijs ben, verlaat mij niet, o God.’

Hernieuwde band met God

Psalm 71 geeft niet alleen stem aan de aanvechting of de wanhoop, hij geeft ook stem aan de hoop op‘Laat mij herleven, laat mij herrijzen uit de diepte.’ Dat kan dus kennelijk ook nog als je oud bent. De ouderdom is niet de levensfase van: nu hebben we alles gehad, nu valt er niets meer te verwachten, voor mij zit er niets meer in het vat. Nee, ons geloof kan zich blijven vernieuwen – tot op zeer hoge leeftijd.
Die gedachte kom je meer tegen in de Bijbel. Paulus schreef bijvoorbeeld dat het verval van de uiterlijke mens kan samengaan met een vernieuwing van de innerlijke (2 Kor. 4,16). En een ander Psalm (103) die gaat over de vergankelijkheid van de mens, benadrukt dat onze jeugd zich kan vernieuwen als die van een adelaar. De ouderdom is niet alleen een periode van neergang, maar kan ook een periode zijn van groei. Groei in geloof en overgave. Op een van de posters van Loesje (posters met prikkelende teksten) stond: ‘De vergrijzing: de collectieve levenswijsheid is groter dan ooit.’ De ouderdom is dus niet een periode van tekort, maar van tegoed. Een tegoed aan levenswijsheid, maar ook van geloofsvertrouwen. Van zegen dus.


De Terebint 

Komt in het gehele Middellandse-Zeegebied voor, vooral ook in Syrië en Palestina. De meeste bomen zijn te vinden in het westelijke deel van Palestina, zoals ten westen van Nazaret en in het Karmelgebied, minder op het gebergte van Juda, daarentegen wel weer in het Overjordaanse, terwijl de grootste exemplaren in de omgeving van Hebron* voorkomen. De Terebint is een grote boom, die echter niet zo hoog wordt, met knoestige stam en wijdvertakt.

Creëer momenten van rust en bezinning Handreiking voor persoonlijke meditatie
01. Zoeken en vinden van de balans tussen werken en rusten;

02. Geestelijk en fysiek de batterij weer opladen;

 03. Tijd en rust om aandacht aan je innerlijk te besteden;

04. De mogelijkheid om  je geest te verzorgen;

05. Zonder schuldgevoel tijd voor jezelf nemen;

06. Bezinning op lang gekoesterde wensen en dromen;

07. Vermijden van geestelijke burn-out verschijnselen;

08. Tijd nemen om verdriet te verwerken of 'leven' op orde te krijgen;

09. Hervinden van plezier, inspiratie en creativiteit in je werk of geloofs-leven;

10. 0ntdekken van de Heilige Geest die in je woont.
1. Reserveer wat tijd voor meditatie (een kwartier tot een half uur).

2. Kom tot rust: word stil, concentreer je.

3. Bid de Geest om ontvankelijkheid voor het Woord van de Here.

4. Lees de gekozen bijbeltekst, als nieuw. En nog eens. En nog eens.

5. Leef je in in de woorden en beelden van de tekst.

6. Stel al biddend vragen: ‘Here, wat wilt U mij hier leren? Op welk punt wilt U mijn leven aanraken en veranderen?’

7. Bid om de doorwerking van Christus’ aanwezigheid in je leven.

8. Loof en prijs de drie-enige God.
Je kiest hier voor on-line lezen, de hele bijbel in één jaar

Verblijdt u in de Heer te allen tijd!

Dat zeg ik u, dat zeg ik u: verblijdt u!
Verblijdt u, want de Heer is zeer nabij,
de Heer is zeer nabij en Hij bevrijdt u.

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vinden


FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG