HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                                 

Mijmeren onder de terebint - 10

- Mediteren - Overpeinzen

Ontsnappen aan de waan van de dag.- Oplaadstation voor onze geestelijke accu.

De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God,

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  (naar begin van deze serie)   (naar de inleiding op deze serie)

..overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn.

Jozua 1:8
 
Mediteren onder de Terebint. Je zou je kunnen afvragen: komt mediteren eigenlijk ook voor in de Bijbel?’ Dit stukje wil daar graag een antwoord op geven. En het antwoord is positief: ja! Mediteren, dat is iets wat we in de Bijbel tegenkomen. Dat zien we aan de hand van een aantal bijbelteksten. In een vijftal overpeinzingen willen we daar de komende weken bij stil staan.

De eerste bijbeltekst waar het woord mediteren voorkomt, is Jozua 1:8. Daar lezen we het volgende: ‘Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn.’ (Het Hebreeuwse woord dat hier vertaald wordt met ‘overpeinzen’, wordt in het Latijn vertaald met ‘meditari’.)

Deze schriftplaats maakt al direct een heel aantal dingen helder die belangrijk zijn voor het onderwerp van de meditatie. Zo zien we hier heel duidelijk de lichamelijkheid van de meditatie: de mond is erbij betrokken, want het wetboek mag niet uit de mond wijken. Dat gaat over het prevelen, het hoorbaar murmelen van de woorden van God. (Hetzelfde Hebreeuwse woord wordt ook wel gebruikt voor het koeren van een duif of het grommen van een leeuw.) 

Verder wordt duidelijk dat het mediterende bezig zijn met wat God zegt, niet beperkt kan worden tot een enkel moment. Jozua wordt, op de drempel van het beloofde land, opgeroepen zonder ophouden bezig te zijn met de wet van God. Dat is om zo te zeggen de menselijke kant van wat God wil doen in zijn leven: ‘Ik zal met u zijn, Ik zal u niet begeven en u niet verlaten’ (Joz. 1:5).

Gods onophoudelijke aanwezigheid krijgt vorm in onze onophoudelijke meditatie van Gods wet, dat is: Gods wegwijzende Woord (Thora).

Dat de meditatie niet maar een stil en afgeschoten hoekje van het leven is, zonder een relatie met de dagelijkse werkelijkheid, wordt duidelijk als gezegd wordt: ‘opdat gij nauwgezet handelt.’ Meditatie van Gods Woord heeft de praktijk als doel. Het mediteren van Gods Woord moet de bron worden van handelen naar Gods Woord. En daaraan is zelfs een belofte verbonden, Gods eigen belofte: ‘je zult je doel bereiken, je zult voorspoedig zijn.’

Bij dit alles hebben we een “woord explosie” nodig, om te groeien in Gods woord, en volwassen te worden in de dingen van God. En zodoende onze Gods-bestemming te vervullen: ons doel bereiken en voorspodig zijn.

Om een zulke explosie te krijgen, moeten we ons verzekeren dat het woord van God de eerste prioriteit heeft in ons leven. Het woord van God zal de juiste mentaliteit in ons hart en onze gedachten brengen. En deze mentaliteit zal ervoor zorgen, dat je zult slagen en dat je succes zal hebben in jouw leven.

Het is een bekent feit, dat alles wat je drie weken lang doet, een gewoonte word. Het is de bedoeling, dat het lezen van Gods woord een dagelijkse gewoonte word. Jij bepaald niet je toekomst, maar jij bepaald je gewoonte. En je gewoontes bepalen je toekomst.

Nogmaals: Jozua 1:8 “Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht (gewoonte), opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn.” Als we dagelijks het woord overpeinzen zal de Heilige Geest ons overtuigen en vernieuwen om zo het woord te gehoorzamen. 

Zo worden we een doener van het woord en niet alleen een hoorder. Let op de jij-deelen in Jozua. Deze “jij’s” rekenen af met alle andere buitenstaande beschuldigingen. Zoals, verkeerde opvoeding, verkeerde vrienden, verkeerde huidskleur, verkeerde school, verkeerde stad, verkeerde man, - vrouw, - auto, de duivel, God enz.

Nu heb je de belofte van God, dat als je dagelijks met het woord bezig bent, je zult slagen in je voornemens. En je zult je doel bereiken

De Terebint 

Komt in het gehele Middellandse-Zeegebied voor, vooral ook in Syrië en Palestina. De meeste bomen zijn te vinden in het westelijke deel van Palestina, zoals ten westen van Nazaret en in het Karmelgebied, minder op het gebergte van Juda, daarentegen wel weer in het Overjordaanse, terwijl de grootste exemplaren in de omgeving van Hebron* voorkomen. De Terebint is een grote boom, die echter niet zo hoog wordt, met knoestige stam en wijdvertakt.

Creëer momenten van rust en bezinning Handreiking voor persoonlijke meditatie
01. Zoeken en vinden van de balans tussen werken en rusten;

02. Geestelijk en fysiek de batterij weer opladen;

 03. Tijd en rust om aandacht aan je innerlijk te besteden;

04. De mogelijkheid om  je geest te verzorgen;

05. Zonder schuldgevoel tijd voor jezelf nemen;

06. Bezinning op lang gekoesterde wensen en dromen;

07. Vermijden van geestelijke burn-out verschijnselen;

08. Tijd nemen om verdriet te verwerken of 'leven' op orde te krijgen;

09. Hervinden van plezier, inspiratie en creativiteit in je werk of geloofs-leven;

10. 0ntdekken van de Heilige Geest die in je woont.
1. Reserveer wat tijd voor meditatie (een kwartier tot een half uur).

2. Kom tot rust: word stil, concentreer je.

3. Bid de Geest om ontvankelijkheid voor het Woord van de Here.

4. Lees de gekozen bijbeltekst, als nieuw. En nog eens. En nog eens.

5. Leef je in in de woorden en beelden van de tekst.

6. Stel al biddend vragen: ‘Here, wat wilt U mij hier leren? Op welk punt wilt U mijn leven aanraken en veranderen?’

7. Bid om de doorwerking van Christus’ aanwezigheid in je leven.

8. Loof en prijs de drie-enige God.

Je kiest hier voor on-line lezen, de hele bijbel in één jaar
Verblijdt u in de Heer te allen tijd!
Dat zeg ik u, dat zeg ik u: verblijdt u!
Verblijdt u, want de Heer is zeer nabij,
de Heer is zeer nabij en Hij bevrijdt u.

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM - AUDIO

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide      1  2   3   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)