Mijmeren onder de terebint - 22

- Een geest van angst en falen

Ontsnappen aan de waan van de dag.- Oplaadstation voor onze geestelijke accu.

De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God,

Schargraven 

Hier vind je alle pagina’s van de ontspannende Terebint studie-serie :

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  (naar begin van deze serie)   (naar de inleiding op deze serie)

(Luister hier eens)

2 Tim. 1:7
 
Angstige gedachten ?
 
 Angst is een soort geest, niet alleen emotie. Dit blijkt uit de woorden van 2 Tim. 1:7” …God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid….” Uit het engels wordt het vertaald: “…a spirit of fear…”. Een geest van angst. En ook de Here moedigt ons steeds weer aan met de woorden “Vreest niet!” Zeg het maar voor jezelf: Waarom zou ik bang zijn, als in de Bijbel staat dat God mij geen geest van lafhartigheid heeft gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid? (2 Tim. 1: 7).

 Overdenk de volgende schriftplaatsen ook maar eens: Ps91 :10-11, Spreuk28:1, Ps 91 :5-6, Hand 1:8, Jes 43 :1-2 , Ps 27:1 , Jes41:10 , Spr 29:25 , Ps23:4 I Joh4:18 en Jos 1:9.

 God heeft je een moedige geest gegeven. Een geest van kracht en liefde. God Waarheid, Gods Woord in jou leven is de grootste angst van de duivel, omdat hij dan niet langer meer de controle over jou leven heeft. Hij kan je zwakke punten dan niet meer uitbuiten. We hebben allemaal “probleem zones” in ons leven waarin we, zo lijkt het, steeds weer moeten vechten. Om op deze zones te overwinnen, moeten we onze geest, je innerlijke ik, opnieuw voeden met de Waarheid van Gods Woord. En dit steeds weer. Hebreeën 4:12 zegt: “Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard…” een van de betekenissen van het griekse woord kracht is “energie”. Gods woord zal ons de energie geven om op elk vlak in ons leven als overwinnaar in Christus te wandelen

Vrees is een slecthe raadgever

 "Vrees is de voorloper van veel ellende, de verwekker van slechte dingen. Vreesachtigheid is een houding die de mens in gevangenschap, verwarring en spanning brengt en die tot innerlijke conflicten en teleurstelling leidt" (Oral Roberts).

 "Wat ik altijd heb gevreesd, is nu gebeurd. Ik vind geen vrede en geen stilte; rust ken ik niet, alleen ellende". (Job 3:25,26)

 Vrees is een van de grootste vijanden van de mens. Zij heeft een negatieve invloed op ons leven en maakt ons een gevangene van onszelf en van de omstandigheden. Vrees heeft te maken met ongeloof of verkeerd geloven, hetgeen doffe ellende tot gevolg heeft. Wie vrees en angst in het hart toelaat, twijfelt of God wel in staat is in zijn situatie te voorzien. Vrees is niet alleen verkeerd, het kan ook gevaarlijk zijn. Veel mensen kunnen ervan getuigen dat de dingen waarvoor zij vreesden, hen inderdaad zijn overkomen. Hun leven zou anders gegaan zijn, indien zij in plaats van vrees, geloof en vertrouwen in God hadden toegelaten in hun hart, want God is niet veranderd. Hij zegt in Zijn Woord: "Wie in Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen". (Romeinen 9:33b). Wij kunnen vrees beschouwen als een macht, die onheil naar ons toetrekt. Bovendien kan vrees mensen verlammen, de moed in de schoenen doen zinken en tot depressiviteit leiden. Het is een ramp om met vrees en angst te moeten leven. Zij ontnemen ons de glans van het leven en maken ons passief en depressief.

 Wat de Here aangaat, hoeft niemand in vrees en angst te leven. Hij heeft ons een goede geest gegeven en geen geest van vrees. "Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid (vreesachtigheid), maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid". (2 Timotheüs 1:7) En als God ons geen geest van vrees gegeven heeft, wie dan wel? Deze vraag mag u zelf beantwoorden. God heeft ons een sterke geest van liefde gegeven. Waar de liefde voor God en het geloof in Hem overheerst, verdwijnt de vrees. In de liefde is er geen plaats voor angst en vrees. Laat dus geen angst of vrees toe in uw hart, maar bouw uw geloof op God, Die de Almachtige is, de Schepper van hemel en aarde. Ban de vrees voorgoed uit uw leven door in geloof het Woord van God te belijden, wetende dat de Here "uw schaduw aan uw rechterhand is". (Psalm 121) Hij zal u niet begeven noch u verlaten.

 Heb je vrees voor de dood? Ban die vrees uit in de Naam van Jezus en belijd dat Jezus de dood heeft overwonnen. 1 Corinthiërs 15:57

 Heb je vrees voor bepaalde ziekten? Ban die vrees uit in de Naam van Jezus en belijd dat je door Zijn striemen genezing hebt ontvangen. Jesaja 53:5d

 Heb je vrees voor de dag van morgen? Belijd dat je toekomst in Gods hand is.

 Wat voor vrees je ook hebt, ban haar uit in de Naam van Jezus en belijd wat Gods Woord zegt over je situatie. Belijd en geloof dat je de overwinning kan en zal hebben over elke situatie in je leven.

 Wij hebben vrijmoedigheid ontvangen in plaats van vrees. Weet wie je bent in Christus. Je bent een kind van God, een koningskind, een heilige. De Here God staat aan jouw kant. Belijd en geloof dat! Laat de Here de sterkste zijn in je leven. Onze Here heeft alle macht in hemel en op aarde. Trek geen negatieve dingen naar je toe door vrees en angst toe te laten in uw leven. Open de deur van je hart voor de Here, door je geloof in God met lofprijzing en aanbidding te belijden. 

De Terebint 

Komt in het gehele Middellandse-Zeegebied voor, vooral ook in Syrië en Palestina. De meeste bomen zijn te vinden in het westelijke deel van Palestina, zoals ten westen van Nazaret en in het Karmelgebied, minder op het gebergte van Juda, daarentegen wel weer in het Overjordaanse, terwijl de grootste exemplaren in de omgeving van Hebron* voorkomen. De Terebint is een grote boom, die echter niet zo hoog wordt, met knoestige stam en wijdvertakt.

Creëer momenten van rust en bezinning Handreiking voor persoonlijke meditatie
01. Zoeken en vinden van de balans tussen werken en rusten;

02. Geestelijk en fysiek de batterij weer opladen;

 03. Tijd en rust om aandacht aan je innerlijk te besteden;

04. De mogelijkheid om  je geest te verzorgen;

05. Zonder schuldgevoel tijd voor jezelf nemen;

06. Bezinning op lang gekoesterde wensen en dromen;

07. Vermijden van geestelijke burn-out verschijnselen;

08. Tijd nemen om verdriet te verwerken of 'leven' op orde te krijgen;

09. Hervinden van plezier, inspiratie en creativiteit in je werk of geloofs-leven;

10. 0ntdekken van de Heilige Geest die in je woont.
1. Reserveer wat tijd voor meditatie (een kwartier tot een half uur).

2. Kom tot rust: word stil, concentreer je.

3. Bid de Geest om ontvankelijkheid voor het Woord van de Here.

4. Lees de gekozen bijbeltekst, als nieuw. En nog eens. En nog eens.

5. Leef je in in de woorden en beelden van de tekst.

6. Stel al biddend vragen: ‘Here, wat wilt U mij hier leren? Op welk punt wilt U mijn leven aanraken en veranderen?’

7. Bid om de doorwerking van Christus’ aanwezigheid in je leven.

8. Loof en prijs de drie-enige God.
Je kiest hier voor on-line lezen, de hele bijbel in één jaar

Verblijdt u in de Heer te allen tijd!

Dat zeg ik u, dat zeg ik u: verblijdt u!
Verblijdt u, want de Heer is zeer nabij,
de Heer is zeer nabij en Hij bevrijdt u.

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids 

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vinden


FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG