Mijmeren onder de terebint - 6

- Stille Godsvrucht

Ontsnappen aan de waan van de dag.- Oplaadstation voor onze geestelijke accu.

De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God,

Schargraven 

Hier vind je alle pagina’s van de ontspannende Terebint studie-serie :

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  (naar begin van deze serie)   (naar de inleiding op deze serie)

(Luister hier eens)

"enige godvruchtige mannen droegen Stefanus tezamen ten graven en maakten grote rouw over hem" (Hand. 8:2)

Het woord "Godsvrucht" kom je niet vaak tegen. Ook in de Bijbel niet. In het oude testament helemaal niet, in het nieuwe testament slechts enkele keren.

Heel mooi is het te lezen in Joh. 9, de genezing van de blindgeborene . Die man gaf daar tegenover de Joden een prachtig getuigenis van de Heere Jezus; "maar zo iemand godvruchtig is, en Zijn wil doet, die hoort Mij."Ook in Hand. 8:2 lezen we dit woord op schone wijze: "enige godvruchtige mannen droegen Stefanus tezamen ten graven en maakten grote rouw over hem.

In onze vrije tijd, lang weekend of vakantie, zijn velen van ons wel eens in plaatsen, waar het gemeentelijk leven zo heel anders is dan wij gewend zijn. Nederlanders die gewend zijn des zondags tweemaal naar de kerk te gaan en degelijke preken te horen, komen in het buitenland in plaatsen, waar ze nauwelijks een kerk kunnen vinden en waar de kerkdiensten, die ze nog bijwonen kunnen teleurstellen.

Maar hier komt te pas wat wij noemen "stille godsvrucht". Als we op reis gaan, de Bijbel bij ons en de Heere God met ons, dan is onze godsdienst niet het reservewiel maar ons "stuurrad"! Dan zullen we overal een goede sfeer met ons meebrengen en dan zullen we opmerken, dat de godsvrucht niet alleen, en soms niet, in het trouwe kerkbezoek gelegen is. Je maakt het mee in het buitenland, dat er nog maar één keer in de drie weken een kerkbezoek is uit het gebrek aan predikanten, dan is het kerkbezoek ook maar zo gering, dat je denkt weinig godsvrucht te kunnen vinden.

Maar toch, toen we eens bij oude bekenden in hun oude boerderij uitgenodigd werden, lazen we daar die prachtige tekst uit het boek der Psalmen; "De Heere geeft Zijn volk sterkte" (Ps. 29). Het waren niet alleen schitterend uitgesneden letters, nee, het werd werkelijk door de familie zo beleefd! Het kerk gaan was voor deze mensen moeilijk, zo niet onmogelijk. Maar de Heere God was in hun hart en in hun huis.

En dat is toch de hoofdzaak, dat God wordt gevreesd. Stille godsvrucht, dat is in stilte maar als daar de gelegenheid is, zal men zeker in gehoorzaamheid brengen het bijwonen van de onderlinge samenkomst.

Nog zie ik het gezicht van die oude grijsaard toen ik enkele woorden uit Joh. 3:16 doorgaf. Hij wees met een vinger naar de hemel en riep ons een weerziens toe! Stille godsvrucht. Soms kan men denken, door het uiterlijk, dat er maar weinigen zijn wier hart naar God uitgaat. Maar dan kom je toch ineens in een sfeer van Godsvrucht, waarin blijkbaar velen verkeren. Men kan denken alleen te staan in getrouwheid, terwijl God weet, dat er nog zevenduizend anderen zijn!

Lijdt u, mijn onderzaten
die oprecht zijt van aard,
God zal u niet verlaten,
al zijt gij nu bezwaard.
Die vroom begeert te leven,
bidt God nacht ende dag,
dat Hij mij kracht wil geven,
dat ik u helpen mag.

godsvrucht synoniemen:
vroomheid (zn) : devotie, godsdienst, godsdienstigheid, godsvrucht, godvrezendheid, godvruchtigheid, godzaligheid, piëteit
devotie (zn) :
godsvrucht, godvruchtigheid, ootmoedigheid, toewijding, vroomheid geloof (zn) : devotie, godsvrucht, godvrezendheid

De Terebint 

Komt in het gehele Middellandse-Zeegebied voor, vooral ook in Syrië en Palestina. De meeste bomen zijn te vinden in het westelijke deel van Palestina, zoals ten westen van Nazaret en in het Karmelgebied, minder op het gebergte van Juda, daarentegen wel weer in het Overjordaanse, terwijl de grootste exemplaren in de omgeving van Hebron* voorkomen. De Terebint is een grote boom, die echter niet zo hoog wordt, met knoestige stam en wijdvertakt.

Creëer momenten van rust en bezinning Handreiking voor persoonlijke meditatie
01. Zoeken en vinden van de balans tussen werken en rusten;

02. Geestelijk en fysiek de batterij weer opladen;

 03. Tijd en rust om aandacht aan je innerlijk te besteden;

04. De mogelijkheid om  je geest te verzorgen;

05. Zonder schuldgevoel tijd voor jezelf nemen;

06. Bezinning op lang gekoesterde wensen en dromen;

07. Vermijden van geestelijke burn-out verschijnselen;

08. Tijd nemen om verdriet te verwerken of 'leven' op orde te krijgen;

09. Hervinden van plezier, inspiratie en creativiteit in je werk of geloofs-leven;

10. 0ntdekken van de Heilige Geest die in je woont.
1. Reserveer wat tijd voor meditatie (een kwartier tot een half uur).

2. Kom tot rust: word stil, concentreer je.

3. Bid de Geest om ontvankelijkheid voor het Woord van de Here.

4. Lees de gekozen bijbeltekst, als nieuw. En nog eens. En nog eens.

5. Leef je in in de woorden en beelden van de tekst.

6. Stel al biddend vragen: ‘Here, wat wilt U mij hier leren? Op welk punt wilt U mijn leven aanraken en veranderen?’

7. Bid om de doorwerking van Christus’ aanwezigheid in je leven.

8. Loof en prijs de drie-enige God.

Je kiest hier voor on-line lezen, de hele bijbel in één jaar

Verblijdt u in de Heer te allen tijd!

Dat zeg ik u, dat zeg ik u: verblijdt u!
Verblijdt u, want de Heer is zeer nabij,
de Heer is zeer nabij en Hij bevrijdt u.

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG