Mijmeren onder de terebint - 53 - Slot van deze serie

- Hij is met ons

Ontsnappen aan de waan van de dag.- Oplaadstation voor onze geestelijke accu.

De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God,

Schargraven 

Hier vind je alle pagina’s van de ontspannende Terebint studie-serie :

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  (naar begin van deze serie)   (naar de inleiding op deze serie)

(Luister hier eens)

Hij is met ons

Prediker 3,1-10 en Matteüs 6, 25-34
 
Bent je tevreden over het afgelopen jaar? Of laat je dit jaar het liefst maar achter je om het snel te vergeten!? Wanneer je met zoveel verschillende mensen samen bent is het onmogelijk om allemaal precies hetzelfde te voelen.

Op de televisie zien we aan het einde van het jaar de grote gebeurtenissen waar al de kranten vol van hebben gestaan. De situatie rond de politieke arena is tot vervelens toe herhaald. Vele wereldleiders kwam meermalen in beeld. Maar zijn dat de gebeurtenissen die je leven hebben bepaald, waar je aan terugdenkt?

Waarover hebt je vaak zorgen gemaakt of waaraan juist veel vreugde beleefd? Over je ouders, kinderen, over de gezondheid van anderen of van jezelf, over geboorte en sterven? Of vooral het bedrijf, je huwelijk, de studie, de verkering of het nieuwe huis? Misschien de laatste aanschaf, van auto tot uitzet, van televisie tot multimedia, van keuken tot kinderstoel? Of ging het vooral over vrede, over tolerantie, over geloof en Godsdienst?

In de Kerk is het de ruimte waar niet alleen de wereldschokkende gebeurtenissen hun plaats mogen krijgen, maar ook alles wat je in de kleine kring van huis en dorp meemaakt. We zien het heel vaak bij de verzoeken om voorbede. Namen die niet in de krant komen, tenzij bij een rouwannonce of met een geboortebericht. Toch zijn juist dat de namen van mensen die je leven inhoud geven.

Waar zaten dit jaar jouw zorgen. Waren er zorgen bij waarvan je naderhand zegt: daar heb ik me teveel zorgen over gemaakt? Of juist andersom: dat heb ik lelijk onderschat, of nog sterker, het is maar goed dat ik dat niet eerder geweten heb. Daarom die vraag waar je zorgen over hebt gemaakt, dan kan dit Woord van Jezus die zorgen misschien wat temperen. ÎIk zeg u: weest niet bezorgd voor uw leven, wat ge zult eten of wat ge zult drinken, en ook niet voor uw lichaam, wat ge zult aantrekken!

Het is zo een lezing waar je gemengde gevoelens bij kunt krijgen, net als bij dat bekende verhaal, het gesprek met Marta en Maria, als Jezus zegt: Marta, Marta, wat maak je je bezorgd en druk over veel dingen. Ook dan voelen veel moeders zich aangesproken. Het lijkt wel alsof Jezus iets heeft tegen zorgen.

Of gaat het bij Hem om het verschil tussen tobberige bezorgdheid en vertrouwvolle zorgzaamheid?

Het kwam in de slotzin van het Evangelie terug: Maakt u dus niet bezorgd voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen leed, verdriet en zorgen. Misschien zou je dit Woord van Jezus vandaag zo kunnen aanpassen? Maakt je dus niet bezorgd voor het komende jaar, want het komende jaar zorgt voor zichzelf. Elk jaar heeft genoeg aan zijn eigen leed. Want het zou kunnen zijn dat iemand met al te veel zorgen terugkijkt en daardoor met angst en beven vooruitkijkt naar het komende jaar.

Natuurlijk heeft Jezus niets tegen liefdevolle zorgzaamheid, aandacht voor God, en aandacht van mens tot mens. Het gaat Hem om de materiële bezorgdheid. Je ziet het bij hele generaties. Zij stapelen bezit op bezit, de kinderen erven het later, maar in veel gevallen loopt het niet zoals de ouders het wensten. Waarden en normen die hen dierbaar waren lijken even snel af te nemen als de welvaart groeit. Mannen die wel een bedrijf overhouden maar hun huwelijk op de klippen zien lopen en ook vrouwen die van dat mooie bedrijf zekerheid hadden verwacht, een goed inkomen, en enig aanzien, en daardoor geen tijd meer hadden voor het gezin. Het is die bezorgdheid voor het materiële dat Jezus aan de kaak stelt?

Hoe gaan we het volgend jaar in? Let eens op de vogels in de lucht, zegt Jezus, let eens op de bloemen in het veld. Niet alleen de vogels in de volière, of de bloemen in de kas, maar vooral ook in de lucht en op het veld. Kijk naar de schoonheid van de natuur, de eeuwenoude bergen, de dagelijks veranderende wolken, de eindeloze sterrenhemel, het eeuwige ritme van de golven aan het strand. En besef dat jouw tijd op aarde een korte tijd is, die bedoeld is als een gave om naar God op te klimmen.

Die ene zin van Jezus springt er uit: uw hemelse Vader weet wel dat gij al deze dingen nodig hebt. Maar zoekt eerst het Koninkrijk en zijn gerechtigheid; dan zal dat alles u erbij gegeven worden.

We gaan het volgend jaar samen weer van alles ondernemen om elkaar de kans te bieden intenser met God te leven, dieper het geloof te beleven, bewuster keuzes te kunnen maken, en meer vrede in het hart te bereiken. Voor de zieken, mensen in crisismomenten, stervenden en nabestaanden. Voor gelovigen en ongelovigen. Voor de overtuigden én de twijfelaars.

We willen elkaar hier middels deze website ondersteunen in die zoektocht waartoe Jezus ons uitnodigt. Moge het komende jaar voor ons allen een jaar worden, waarin wij niet zorgelijk maar wel zorgzaam zoeken naar Gods Koninkrijk, naar Gods gerechtigheid, dat wij steeds edelmoediger worden in onze zorgzaamheid voor God en de naaste, in goedheid in waardering, in begrip en dienstbaarheid, in geduld en vertrouwen. Dan zal al het andere, het nodige materiële, de hulp, eten, drinken en kleding ons worden toegeworpen.

Mogen we zo het oude jaar in God handen leggen, dat we het loslaten en het nieuwe uit zijn hand aannemen, anno Dómini Nu. O ja, bezoek eens een kerk.


De Terebint 

Komt in het gehele Middellandse-Zeegebied voor, vooral ook in Syrië en Palestina. De meeste bomen zijn te vinden in het westelijke deel van Palestina, zoals ten westen van Nazaret en in het Karmelgebied, minder op het gebergte van Juda, daarentegen wel weer in het Overjordaanse, terwijl de grootste exemplaren in de omgeving van Hebron* voorkomen. De Terebint is een grote boom, die echter niet zo hoog wordt, met knoestige stam en wijdvertakt.

Creëer momenten van rust en bezinning Handreiking voor persoonlijke meditatie
01. Zoeken en vinden van de balans tussen werken en rusten;

02. Geestelijk en fysiek de batterij weer opladen;

 03. Tijd en rust om aandacht aan je innerlijk te besteden;

04. De mogelijkheid om  je geest te verzorgen;

05. Zonder schuldgevoel tijd voor jezelf nemen;

06. Bezinning op lang gekoesterde wensen en dromen;

07. Vermijden van geestelijke burn-out verschijnselen;

08. Tijd nemen om verdriet te verwerken of 'leven' op orde te krijgen;

09. Hervinden van plezier, inspiratie en creativiteit in je werk of geloofs-leven;

10. 0ntdekken van de Heilige Geest die in je woont.
1. Reserveer wat tijd voor meditatie (een kwartier tot een half uur).

2. Kom tot rust: word stil, concentreer je.

3. Bid de Geest om ontvankelijkheid voor het Woord van de Here.

4. Lees de gekozen bijbeltekst, als nieuw. En nog eens. En nog eens.

5. Leef je in in de woorden en beelden van de tekst.

6. Stel al biddend vragen: ‘Here, wat wilt U mij hier leren? Op welk punt wilt U mijn leven aanraken en veranderen?’

7. Bid om de doorwerking van Christus’ aanwezigheid in je leven.

8. Loof en prijs de drie-enige God.
Je kiest hier voor on-line lezen, de hele bijbel in één jaar

Verblijdt u in de Heer te allen tijd!

Dat zeg ik u, dat zeg ik u: verblijdt u!
Verblijdt u, want de Heer is zeer nabij,
de Heer is zeer nabij en Hij bevrijdt u.

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)



Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vinden


FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG