HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                                                                                                                     

Bijbelverhalen in beeld  -  Index van de plaatjes in deze serie

Hier voor jou een verzameling prachtige bijbelverhalen in Woord en Beeld. 

Let op
hierinder
kiezen
1 -De plaatnummers linken naar de afbeeldingen.
2 - Het bijbelgedeelte geeft vindplaats tekst aan.
3 - Omschrijving spreekt voor zich.
TIP: Gebruik desnoods voor vertaling de
TIP: Gebruik desnoods voor vertaling de
Google Vertaalmachine
Plaat Bijbelgedeelte Omschrijving

Goed Nieuws

GN/1 Genesis 1:1-5; Psalm 90:2 In the Beginning
GN/2 Jesaja 45:18-19; Hebreeën 4:12 The Word of God
GN/3 Genesis 1:1-25 Creation
GN/4 Genesis 1:26-31, 2:7 - 3:24 Adam and Eve
GN/5 Genesis 4:1-16; Romans 3:23 Cain and Abel
GN/6 Genesis 6:1-22; 2 Petrus 3:9 Noah's Ark
GN/7 Genesis 7:1-24 The Flood
GN/8 Genesis 17:1-8, 21:1-7; Mattheüs 1:1-16 Abraham, Sarah and Isaac
GN/9 Exodus 19:1-25, 34:27-32 Moses and the Law of God
GN/10 Exodus 20:1-17 The Ten Commandments
GN/11 Leviticus 4:27-35; Johannes 1:29 Sacrifice for Sin
GN/12 Lukas 1:26-38; Mattheüs 1:18-25 A Saviour Promised (The Angel and Joseph)
GN/13 Lukas 2:1-20 The Birth of Jesus
GN/14 Lukas 2:41-52; Markus 6:34 Jesus as Teacher
GN/15 Markus 8:22-26; 5:35-43; 6:45-52 Miracles of Jesus
GN/16 Mattheüs 27:11-31 Jesus Suffers
GN/17 Markus 15:22-39; 1 Petrus 2:21-24 Jesus is Crucified
GN/18 Lukas 23:50 - 24:9 The Resurrection
GN/19 Johannes 20:19-31 Thomas Believes
GN/20 Handelingen 1:1-11 The Ascension
GN/21 1 Petrus 3:18 The Empty Cross
GN/22 Mattheüs 7:13-14; Johannes 3:16; 1 Johannes 1:9 The Two Roads
GN/23 Johannes 6:37-40, 14:6 God's Children
GN/24 Johannes 3:1-18; Titus 3:4-7 Born Again (Jesus Teaches Nicodemus)
GN/25 Johannes 14:15-18; Handelingen 2:1-39 The Holy Spirit Comes
GN/26 Johannes 3:19-21, 8:12; 1 Johannes 1:5-7 Walking in the Light
GN/27 Galaten 5:16-26; Efeziërs 4:22-32 A New Person
GN/28 Efeziërs 5:21 - 6:4 The Christian Family
GN/29 Mattheüs 5:43-48; Lukas 10:25-37 Love Your Enemies
GN/30 Handelingen 19:18-20; Psalm 115:1-8 Jesus is the Powerful One
GN/31 Markus 5:1-20 Casting out Evil Spirits
GN/32 Mattheüs 6:24; 1 Timothy 6:6-10 Temptation
GN/33 Lukas 15:11-32 If We Sin
GN/34 Jakobuss 5:13-16; Philippians 4:6-7 Sickness
GN/35 1 Thessalonians 4:13-18; Hebreeën 2:14-15 Death
GN/36 1 Korinthieërs 12:12-31; Efeziërs 4:11-16 The Body of Christ
GN/37 Hebreeën 10:24-25; 1 Korinthieërs 11:23-34 Meeting for Worship
GN/38 Johannes 14:1-3; 1 Thessalonians 4:13 - 5:4 Jesus Will Return
GN/39 Mattheüs 7:15-20; Galaten 5:22-23 Bearing Fruit
GN/40 Mattheüs 28:18-20; Handelingen 1:8 Witnessing

Beginnen met God

LLL1/1 Genesis 1:1 - 2:14 Adam and the Animal
LLL1/2 Genesis 2:15-25 A Wife for Adam
LLL1/3 Genesis 3:1-8 The Snake in the Garden
LLL1/4 Genesis 3:9-24 Adam and Eve Outside the Garden
LLL1/5 Genesis 6:1-22 Noah and the Great Boat
LLL1/6 Genesis 7:1-24 The Great Flood
LLL1/7 Genesis 8:13-22 The Rainbow and God's Promise
LLL1/8 Genesis 11:1-9 The Tower of Babel
LLL1/9 Job 1:1-12 Job Worships God
LLL1/10 Job 1:13-22 Job in Mourning
LLL1/11 Job 2:1 - 41:34 Job Suffers
LLL1/12 Job 42:1-17 Job is Restored
LLL1/13 Genesis 12:1 - 13:4 Abraham Leaves His Home
LLL1/14 Genesis 13:5-18 Abraham and Lot
LLL1/15 Genesis 14:1-24 Abraham Meets the King of Peace
LLL1/16 Genesis 15:1-21 Abraham Counts the Stars
LLL1/17 Genesis 16:1-16 The Baby Ishmael
LLL1/18 Genesis 18:1-15 Sarah Laughs
LLL1/19 Genesis 18:16 - 19:29 Abraham Prays for Sodom
LLL1/20 Genesis 21:1 - 22:19 Abraham's Sacrifice
LLL1/21 Genesis 24:1 - 25:26 Old Abraham and His Servant
LLL1/22 Mattheüs 1:18-25; Galaten 4:4-5 Jesus is Born
LLL1/23 Galaten 3:13-14 The Death of Jesus
LLL1/24 Johannes 20:19-29 Jesus is Alive!

Machtige mannen met GOD

LLL2/1 Genesis 25:21-34, 27:1-29 The Two Brothers
LLL2/2 Genesis 28:10-22 Jacob's Dream
LLL2/3 Genesis 29:1 - 31:55 Jacob and Laban
LLL2/4 Genesis 32:1-32 Jacob Meets God
LLL2/5 Genesis 37:1-11 Joseph's Dream
LLL2/6 Genesis 37:12-36 Joseph is Sold
LLL2/7 Genesis 39:1-20 Joseph and the Wicked Woman
LLL2/8 Genesis 39:20 - 40:23 Joseph in Prison
LLL2/9 Genesis 41:1-45 The King's Dream
LLL2/10 Genesis 41:47 - 42:28 Joseph Rules in Egypt
LLL2/11 Genesis 43:1 - 45:28 Joseph Revealed to His Brothers
LLL2/12 Genesis 46:1 - 50:26 Jacob and Joseph in Egypt
LLL2/13 Exodus 2:1-10 Baby Moses
LLL2/14 Exodus 2:11 - 4:17 Moses and the Burning Bush
LLL2/15 Exodus 3:11 - 10:29 Moses Returns to the King
LLL2/16 Exodus 12:1-36 The Sacrificed Lamb
LLL2/17 Exodus 13:17 - 14:31 Through the Sea
LLL2/18 Exodus 16:1 - 17:7 Food& Water in the Desert
LLL2/19 Exodus 19:1 - 20:21; 24:12-18; 34:1-10 Moses on the Mountain
LLL2/20 Numeri 21:4-9; Deuteronomy 18:18 The Snake on the Pole
LLL2/21 Johannes 6:1-58 Jesus Feeds the People
LLL2/22 Lukas 9:28-36 Jesus Speaks with Moses
LLL2/23 Johannes 3:14-16 Jesus Died for Us
LLL2/24 Handelingen 1:6-11 Jesus in Heaven

Overwinningen van God

LLL3/1 Exodus 17:8-13 Jozua Fights The Amalekites
LLL3/2 Numeri 13:1 - 14:35 The Spies with the Fruit of Canaan
LLL3/3 Jozua 3:1-17 The People of Israel Cross the River
LLL3/4 Jozua 6:1-27 The Walls of Jericho Fall Down
LLL3/5 Jozua 7:1-12 Israel Flees from Ai
LLL3/6 Jozua 7:14-26 The Judgment of Achan
LLL3/7 Jozua 10:1-14 The Sun and the Moon Stand Still
LLL3/8 Jozua 24:1-31 Jozua Instructs the People
LLL3/9 Richteren 4:1-9 Deborah Speaks for God
LLL3/10 Richteren 4:10-16 God Helps Defeat Sisera
LLL3/11 Richteren 4:17-24 Jael Kills Sisera
LLL3/12 Richteren 5:1-31 Israel Celebrates
LLL3/13 Richteren 6:1-24 Gideon And The Angel Of God
LLL3/14 Richteren 6:25-32 Gideon Destroys The Idols
LLL3/15 Richteren 7:1-7 Gideon's Army Drinks The Water
LLL3/16 Richteren 7:16-25 Gideon's Men Surround Midian
LLL3/17 Richteren 14:1-20 Samson Kills A Lion
LLL3/18 Richteren 15:1-17 Samson And The Burning Foxes
LLL3/19 Richteren16:4-22 The Philistines Cut Samson's Hair
LLL3/20 Richteren 16:23-31 Samson Destroys The Philistines
LLL3/21 Lukas 8:26-39 Jesus Drives Out Evil Spirits
LLL3/22 Lukas 19:45-48 Jesus Drives Out Evil Men
LLL3/23 Lukas 24:46-48 Jesus Is Alive After Death
LLL3/24 Efeziërs 6:10-18 The Soldier For God

Dienstknechten van God

LLL4/1 Ruth 1:1-5 A Family Flees from Famine
LLL4/2 Ruth 1:6-22 Naomi and Ruth Return to Israel
LLL4/3 Ruth 2:1-23 Ruth in The Harvest Field
LLL4/4 Ruth 3:1-18 Ruth and Boaz at the Threshing Floor
LLL4/5 Ruth 4:1-22 Boaz and the Elders of Bethlehem
LLL4/6 Lukas 1:26-38 Mary and the Angel of God
LLL4/7 1 Samuel 1:1-20 Hannah Prays to God
LLL4/8 1 Samuel 1:24-28, 2:12-21, 3:1-21 The Child Samuel in the House of God
LLL4/9 1 Samuel 7:2-14 Samuel Prays for Israel
LLL4/10 1 Samuel 8:1 - 10:1 Samuel Anoints Saul with Oil
LLL4/11 1 Samuel 15:1-29 Saul Tears Samuel's Robe
LLL4/12 Lukas 2:41-50 Jesus in the House of God
LLL4/13 1 Samuel 16:1-13, 17:34-35 David, The Brave Shepherd
LLL4/14 1 Samuel 17:1-54 David and the Giant
LLL4/15 1 Samuel 18:1 - 23:29 Saul Tries to Kill David
LLL4/16 1 Samuel 26:1-25 David Spares Saul's Life
LLL4/17 1 Samuel 31:1-7; 2 Samuel 5:1-16 David is Made King
LLL4/18 2 Samuel 11:1 - 12:20 David and Bathsheba
LLL4/19 1 Kronieken 22:1-19 A House for God
LLL4/20 Mattheüs 21:1-11 Jesus Comes into Jerusalem
LLL4/21 1Koningen 17:1-6 The Birds Feed Elijah
LLL4/22 1Koningen 18:16-46 Elijah and the Fire of God
LLL4/23 1Koningen 19:1-21; 2Koningen 2:1-14 Elijah Goes to Heaven
LLL4/24 Lukas 9:28-36 Elijah with Jesus and Moses

Op de proef gesteld door God

LLL5/1 2Koningen 5:1-12 Naaman Visits Elisha's House
LLL5/2 2Koningen 5:13-19 Naaman in the River
LLL5/3 2Koningen 6:8-17 Elisha and the Army of God
LLL5/4 2Koningen 6:18-23 Elisha and the Blind Army
LLL5/5 2Koningen 6:24 - 7:2 The Siege of Samaria
LLL5/6 2Koningen 7:3-20 The Four Lepers
LLL5/7 Jona 1:1-7 Jona flees from God
LLL5/8 Jona 1:8 - 2:10 Jona and the Great Fish
LLL5/9 Jona 3:1-10 Jona at Nineveh
LLL5/10 Esther 1:1 - 2:18 Esther and the King
LLL5/11 Esther 3:1 - 4:17 Mordecai Refuses to Bow Down
LLL5/12 Esther 5:1 - 7:10 Esther's Feast
LLL5/13 Daniel 1:1-20 Daniel and His Friends
LLL5/14 Daniel 2:1-49 Daniel and the King of Babylon
LLL5/15 Daniel 3:1-12 The Image of Gold
LLL5/16 Daniel 3:13-30 The Furnace of Fire
LLL5/17 Daniel 6:1-13 Daniel Prays to God
LLL5/18 Daniel 6:14-24 Daniel in the Lions' Den
LLL5/19 Nehemia 1:1 - 2:7 Nehemiah Before the Great King
LLL5/20 Nehemia 2:7-20 Nehemiah Inspects the Ruined City
LLL5/21 Nehemia 3:1 - 6:19 Building the Walls
LLL5/22 Nehemia 8:1 - 13:31 Ezra Reads the Law
LLL5/23 Johannes 19:17-30; Romans 5:8 Jesus on the Cross
LLL5/24 Mattheüs 7:13; Johannes 14:6 Jesus Shows the Way to Life

JEZUS - Leermeester en Genezer

LLL6/1 Mattheüs 5:1-2 Jesus Teaches the People
LLL6/2 Mattheüs 7:24-27 The Two Houses
LLL6/3 Mattheüs 5:14-16 A Light Should be Seen
LLL6/4 Mattheüs 5:38-42 A Roman Beats a Jew
LLL6/5 Mattheüs 6:5-15 Praying to God
LLL6/6 Mattheüs 13:24-30, 36-43 Evil Men Sow Weeds
LLL6/7 Mattheüs 18:1-6, 19:13-15 Jesus and the Children
LLL6/8 Mattheüs 18:12-14 The Shepherd and the Sheep
LLL6/9 Mattheüs 18:21-35 The Unforgiving Servant
LLL6/10 Mattheüs 20:1-16 Workers Receive Their Pay
LLL6/11 Mattheüs 25:1-13 Five Women Outside the Door
LLL6/12 Mattheüs 25:14-30 The Master and His Servants
LLL6/13 Markus 1:4-11 Jesus is Baptized
LLL6/14 Markus 1:14-20 Jesus Calls Helpers
LLL6/15 Markus 1:40-45 A Man with Leprosy
LLL6/16 Markus 2:1-12 A Man Comes Through the Roof
LLL6/17 Markus 3:1-5 Jesus Heals a Man's Hand
LLL6/18 Markus 4:35-41 Jesus Calms a Storm
LLL6/19 Markus 5:25-34 A Woman in the Crowd
LLL6/20 Markus 5:22-24, 35-43 Jesus and the Dead Child
LLL6/21 Markus 7:24-30 Jesus and the Foreign Woman
LLL6/22 Markus 7:31-37 Jesus and the Deaf and Dumb Man
LLL6/23 Markus 8:22-26 Jesus Makes a Blind Man See
LLL6/24 Markus 9:14-27 Jesus Heals a Boy with a Demon

JEZUS - Koning en Redder

LLL7/1 Johannes 1:1-14; Lukas 2; Colossians 1:16 The Birth of Jesus
LLL7/2 Johannes 2:1-11 Jesus Turns Water into Wine
LLL7/3 Johannes 3:1-36 Jesus Speaks to Nicodemus
LLL7/4 Johannes 4:46-54 A Ruler Kneels before Jesus
LLL7/5 Johannes 5:1-47 The Sick Man at the Pool
LLL7/6 Johannes 6:1-15, 25-58 Jesus Feeds 5000 People
LLL7/7 Johannes 6:15-21 Jesus Walks on the Water
LLL7/8 Johannes 9:1-41 Jesus Heals a Blind Man
LLL7/9 Johannes 11:1-46 Jesus Calls Lazarus from Death
LLL7/10 Johannes 18:1 - 19:42 Jesus Dies on the Cross
LLL7/11 Johannes 19:42 - 20:18 Mary and Jesus at the Tomb
LLL7/12 Johannes 20:30 - 21:19 Jesus Appears to His Friends
LLL7/13 Lukas 24:13-35 Jesus Teaches Two Friends
LLL7/14 Lukas 15:11-19 The Son Among the Pigs
LLL7/15 Lukas 15:20-32 The Lost Son Comes Home
LLL7/16 Lukas 12:13-34 The Wealth of a Rich Man
LLL7/17 Lukas 16:19-31 The Beggar and the Rich Man
LLL7/18 Lukas 11:5-13 The Friend at the Door
LLL7/19 Lukas 18:9-14 Two Men in God's House
LLL7/20 Lukas 8:4-8 A Man Sows His Seed
LLL7/21 Lukas 8:9-15 The Seed Grows
LLL7/22 Lukas 10:25-37 Help for an Injured Man
LLL7/23 Lukas 12:35-48 The House Owner Comes Home
LLL7/24 Lukas 19:1-10 The Man up a Tree

Handelingen met de Heilige Geest

LLL8/1 Handelingen 1:1-11 Jesus Goes up to Heaven
LLL8/2 Handelingen 2:1-12 The Holy Spirit Comes with Fire
LLL8/3 Handelingen 2:14-41 Petrus Preaches to the People
LLL8/4 Handelingen 2:42-47 The Church Family
LLL8/5 Handelingen 3:1-16 A Crippled Beggar is Healed
LLL8/6 Handelingen 5:1-11 Petrus and the Woman who Lied
LLL8/7 Handelingen 6:1 - 8:3 Stephen is Killed
LLL8/8 Handelingen 8:4-8, 26-40 The Ethiopian Traveller
LLL8/9 Handelingen 10:9-16 Petrus's Vision of the Animals
LLL8/10 Handelingen 10:1-8, 17-48 Petrus and the Romans
LLL8/11 Handelingen 12:1-11 Petrus in Prison
LLL8/12 Handelingen 12:12-19 Petrus and His Friends
LLL8/13 Handelingen 9:1-9 The Light and the Voice from Heaven
LLL8/14 Handelingen 9:10-20 Blind Paul and Ananias
LLL8/15 Handelingen 13:1-3 The Church Prays for Paul & Barnabas
LLL8/16 Handelingen 13:4-52 Paul Preaches about Jesus
LLL8/17 Handelingen 16:6-10 Paul's Vision of the Man
LLL8/18 Handelingen 16:16-35 Paul and Silas in the Earthquake
LLL8/19 Handelingen 17:16-34 Paul& the Altar to the Unknown God
LLL8/20 Handelingen 18:1-17 Paul is Taken to Court
LLL8/21 Handelingen 21:1 - 22:24 Soldiers Rescue Paul from the Jews
LLL8/22 Handelingen 25:1 - 26:32 Paul Preaches toKoningen
LLL8/23 Handelingen 27:1-44 The Shipwreck
LLL8/24 Handelingen 28:16-31 Paul as a Prisoner in Rome

De Levende Christus

TLC/1 Johannes 1:1-5 Christ in the Beginning
TLC/2 Genesis 2:4-22 God Created all Things
TLC/3 Genesis 3:1-7 Satan Tempts Adam and Eve
TLC/4 Genesis 3:8-24 Adam and Eve Cast Out of the Garden
TLC/5 Genesis 15:1-6, 22:15-18 God's Promise to Abraham
TLC/6 Lukas 1:5-25 Zechariah and the Angel
TLC/7 Lukas 1:26-38 The Angel Speaks to Mary
TLC/8 Mattheüs 1:18-25 The Angel and Joseph
TLC/9 Lukas 2:1-7 The Birth of Jesus
TLC/10 Lukas 2:8-14 The Shepherds and the Angels
TLC/11 Lukas 2:15-20 The Shepherds Visit Baby Jesus
TLC/12 Lukas 2:21-38 Simeon Prophesies about Jesus
TLC/13 Mattheüs 2:1-12 The Visit of the Wise Men
TLC/14 Lukas 2:39-50 The Boy Jesus at the Temple
TLC/15 Mattheüs 3:1-12 The Message of Johannes the Baptist
TLC/16 Mattheüs 3:13-17 The Baptism of Jesus
TLC/17 Mattheüs 4:1-11 Jesus Tested by Satan
TLC/18 Johannes 2:1-11 The Marriage Feast at Cana
TLC/19 Johannes 3:1-21 Jesus Teaches Nicodemus
TLC/20 Johannes 4:1-26 Jesus and the Samaritan Woman
TLC/21 Johannes 4:46-54 Jesus and the Official
TLC/22 Markus 1:16-20 Jesus Calls the First Disciples
TLC/23 Lukas 5:1-11 The Great Catch of Fish
TLC/24 Markus 1:21-28 Jesus Drives Out an Evil Spirit
TLC/25 Markus 1:29-34 Jesus Heals Petrus's Mother-in-Law
TLC/26 Markus 1:40-45 Jesus Touches a Man with Leprosy
TLC/27 Markus 2:1-12 Jesus Heals a Paralysed Man
TLC/28 Markus 2:13-14 Jesus Calls Mattheüs to Follow Him
TLC/29 Markus 2:15-17 Jesus at Mattheüs's Feast
TLC/30 Johannes 5:1-15 Jesus Heals the Man at the Pool
TLC/31 Markus 2:23-28 Disciples Pick Grain on the Sabbath
TLC/32 Markus 3:1-6 Jesus Heals a Withered Hand
TLC/33 Mattheüs 5:1-12 Jesus Teaches the People
TLC/34 Mattheüs 5:14-16 Teaching about Light in the Darkness
TLC/35 Mattheüs 5:38-48 Teaching about Revenge
TLC/36 Mattheüs 6:5-15 Teaching about Prayer
TLC/37 Mattheüs 7:13-14 The Two Ways of Life
TLC/38 Mattheüs 7:24-29 The House on the Rock
TLC/39 Lukas 7:11-17 Jesus Raises a Widow's Son
TLC/40 Mattheüs 11:1-15 Johannes the Baptist in Prison
TLC/41 Lukas 7:36-50 A Woman Washes Jesus' Feet
TLC/42 Markus 4:1-9 The Parable of the Sower
TLC/43 Markus 4:10-20 The Parable of the Seed
TLC/44 Mattheüs 13:24-30, 36-43 The Parable of the Weeds
TLC/45 Mattheüs 13:44 The Parable of the Hidden Treasure
TLC/46 Markus 4:35-41 Jesus Calms the Storm
TLC/47 Markus 5:1-20 Jesus Heals a Man with Many Demons
TLC/48 Markus 5:21-34 The Healing of a Woman in the Crowd
TLC/49 Markus 5:35-43 A Dead Girl is Raised to Life
TLC/50 Lukas 9:1-6 Jesus Sends out the Twelve Disciples
TLC/51 Lukas 9:10-17 Jesus Feeds Five Thousand People
TLC/52 Johannes 6:14-21 Jesus Walks on the Water
TLC/53 Johannes 6:22-40, 60-66 The Bread of Life
TLC/54 Markus 7:24-30 The Faith of a Foreign Woman
TLC/55 Markus 7:31-37 The Healing of a Deaf and Dumb Man
TLC/56 Markus 8:22-26 Jesus Heals a Blind Man
TLC/57 Markus 8:27-31 Petrus's Confession of the Christ
TLC/58 Markus 9:1-8 The Transfiguration of Jesus Christ
TLC/59 Markus 9:14-29 Jesus Heals a Boy with a Demon
TLC/60 Mattheüs 17:24-27 Petrus Pays the Temple Tax
TLC/61 Mattheüs 18:1-6 Who is the Greatest in God's Kingdom?
TLC/62 Mattheüs 18:10-14 Parable of the Lost Sheep
TLC/63 Mattheüs 18:21-35 Parable of the Unforgiving Servant
TLC/64 Johannes 8:1-11 The Woman Caught in Adultery
TLC/65 Johannes 9:1-41 Jesus Heals a Man Born Blind
TLC/66 Johannes 10:1-21 Parable of the Good Shepherd
TLC/67 Lukas 10:25-37 Parable of the Good Samaritan
TLC/68 Lukas 10:38-42 Jesus at the Home of Mary and Martha
TLC/69 Lukas 11:1-13 Parable of the Friend at Midnight
TLC/70 Lukas 12:13-21 Parable of the Rich Fool
TLC/71 Lukas 12:35-40 Servants ready for their Master's Return
TLC/72 Lukas 13:10-17 Jesus Heals a Crippled Woman
TLC/73 Lukas 14:15-24 Parable of the Great Feast
TLC/74 Lukas 15:8-10 Parable of the Lost Coin
TLC/75 Lukas 15:11-13 Parable of the Lost Son
TLC/76 Lukas 15:14-19 The Lost Son Among the Pigs
TLC/77 Lukas 15:20-32 The Lost Son Returns Home
TLC/78 Lukas 16:19-31 The Rich Man and the Beggar
TLC/79 Johannes 11:1-44 Jesus Raises Lazarus from Death
TLC/80 Lukas 17:11-19 Jesus Heals Ten Lepers
TLC/81 Lukas 18:1-8 Parable of the Persistent Widow
TLC/82 Lukas 18:9-14 The Pharisee and the Tax Collector
TLC/83 Markus 10:13-16 Jesus Blesses the Children
TLC/84 Markus 10:17-27 Jesus and the Rich Young Man
TLC/85 Mattheüs 20:1-16 Parable of Workers in the Vineyard
TLC/86 Lukas 18:35-43 A Blind Beggar Healed at Jericho
TLC/87 Lukas 19:1-10 Jesus and Zacchaeus
TLC/88 Markus 11:1-11 Jesus Enters Jerusalem
TLC/89 Markus 11:15-18 Jesus Clears the Temple
TLC/90 Markus 12:1-12 Parable of the Wicked Tenants
TLC/91 Markus 12:13-17 Paying Taxes to Caesar
TLC/92 Markus 12:41-44 The Poor Widow's Offering
TLC/93 Mattheüs 24:1-14 Jesus Teaches about the End Times
TLC/94 Mattheüs 25:1-13 Parable of the Ten Virgins
TLC/95 Mattheüs 25:14-30 Parable of the Talents
TLC/96 Mattheüs 25:31-46 Parable of the Sheep and the Goats
TLC/97 Markus 14:1-9 Jesus Anointed at Bethany
TLC/98 Markus 14:10-11 Judas Iscariot Betrays Jesus
TLC/99 Johannes 13:1-17 Jesus Washes the Disciples' Feet
TLC/100 Markus 14:22-25 Teaching at the Last Supper
TLC/101 Johannes 15:1-17 Teaching about the True Vine
TLC/102 Markus 14:32-42 Jesus Prays in Gethsemane
TLC/103 Markus 14:43-50 Jesus Arrested
TLC/104 Markus 14:53-65 Jesus Tried before the High Priest
TLC/105 Markus 14:66-72 Petrus Denies Jesus
TLC/106 Markus 15:1-15 Jesus Tried before Pilate
TLC/107 Johannes 19:16-17 Jesus Led Out to be Crucified
TLC/108 Markus 15:25-39 The Crucifixion
TLC/109 Markus 15:42-47 The Burial of Jesus
TLC/110 Mattheüs 28:1-7 The Women at the Tomb
TLC/111 Johannes 20:1-9 Petrus and Johannes at the Empty Tomb
TLC/112 Johannes 20:10-18 Jesus Appears to Mary Magdalene
TLC/113 Lukas 24:13-35 Jesus on the Road to Emmaus
TLC/114 Johannes 20:19-23 Jesus Appears to His Disciples
TLC/115 Johannes 20:24-31 Jesus Appears to Thomas
TLC/116 Johannes 21:1-14 Jesus Appears in Galilee
TLC/117 Mattheüs 28:16-20 Jesus Commissions His Disciples
TLC/118 Handelingen 1:6-12 Jesus Ascends into Heaven
TLC/119 Markus 16:19 Jesus at the Right Hand of God
TLC/120 Revelation 1:7-8 Jesus Will Return
 Klik op het nummer - nieuw venster opent met het beeldverhaal
VERHAAL OVER DE INHOUD TIP: Gebruik desnoods voor vertaling de
 Google Vertaalmachine
01 Who is Jesus
02 Christ Our Good Shepherd
03 Christ Teaches about Prayer
04 Christ's Victory over Satan
05 Death of Christ, The (with pictures)
06 Good News
07 Growing in the Christian Life
08 How Can We Please God
09 Look, Listen & Live 1 Beginning with GOD
10 Look, Listen & Live 2 Mighty Men of GOD
11 Look, Listen & Live 3 Victory through GOD
12 Look, Listen & Live 4 Servants of GOD
13 Look, Listen & Live 5 On Trial for GOD
14 Look, Listen & Live 6 JESUS - Teacher & Healer
15 Look, Listen & Live 8 Acts of the HOLY SPIRIT
16 Look_ Listen & Live 7 JESUS - Lord & Saviour
17 The Birth of Christ
18 The Light of the World
19 The Living Christ and Forgiveness
20 The Living Christ and the Word of God - Part 1
21 The Living Christ and the Word of God - Part 2
22 The Living Christ is Stronger than Death
23 The Living Christ Seeks Lost People
24 The Living Christ Shows How God Cares for Us
25 The Living Christ Shows the Way to Heaven
26 The Living Christ Teaches about Salvation
27 The Living Christ Will Return
28 The Resurrection of Christ
Naar de index van alle plaatjes in deze serie

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

               

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)