HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                   

Prenten uit de Mortierbijbel

     De vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

Afbeeldingen om niet te vergeten

De prentbijbel bevat honderden prenten. Je vindt ze in kleur en zwart-wit.

De prentbijbel van Mortier, Historie des Ouden en Nieuwen Testaments, verrykt met meer dan vierhonderd printverbeeldingen verscheen in 1700 in twee delen bij de Amsterdamse uitgever Pieter Mortier, met tekeningen  van bekende kunstenaars, onder wie B. Picart, J. Luyken en G. Hoet. 

Kies hieronder 

01 - Ark
02 - Aankondiging aan de herders
03 - Aaron, in het Hoogepriesterlijk gewaad
04 - Adam en Eva 1
05 - Adam en Eva 2
06 - Areopagus in Athene
07 - Ark - Exodus 39
08 - Ark van het Verbond
09 - Bileam en de Engel des Heren
10 - Balk en splinter

11 - Aan de maaltijd
12 - Bathseba
13 - Batseba - 2 Samuël 11
14 - Bouw van de Ark - Genesis 6
15 - Brandend Braambos
16 - Begrafenis van Christus
17 - Christus en Nicodemus
18 - Christus geneest de zieken
19 - Christus en zijn kruis
20 - Christus afgenomen van het kruis

21 - Besnijdenis bij Gilgal
22 - Besnijdenis van Christus
23 - Besnijdenis van Christus
24 - Inwijding van de Tempel van Koning Salomon
25 - Schepping van Adam
26 - Schepping van Eva
27 - Creatie van Eve2
28 - Kruisiging
29 - Wreedheid jegens de zeven broeders
30 - Daniël in de leeuwenkuil de - Daniël 6

31 - Daniel
32 - Dochters van de priester van Madian
33 - David en Goliat - 1 Samuel 16
34 - De balk en de splinter - matteus 7
35 - De dochter van Herodias danst - matteus 14
36 - De VerLoren zoon - Lucas 14
37 - De Vier Evangelisten
38 - De voetwassing - Johannes 13
39 - Dood van Mozes - Deuteronomium 34
40 - Doop van Jezus - matteus 3

41 - Egypte plaag van de Kikkers
42 - Eleazar's Dood - 1 Makkabeeën 6
43 - Stoutmoedige onderneming Eleazer's
44 - Elia - 1 Koningen 17
45 - Elia wordt de deur raaf gevoed
46 - Ezau verkoopt het eerstgeboorterecht - Genesis 
47 - Ester bij De Koning - Ester 5
48 - Ezechiël - Ezechiël 1
49 - Ezel van Bileam - Numeri 22
50 - Farao verdrinkt in de Rode Zee - Exodus 14

51 - Loofhuttenfeest
52 - Want de wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn door Jezus Christus
53 - Front deel 2
54 - Front
55 - Jozef en Maria met Jezus
56 - Geboorte van Jezus
57 - Genezing van de bezetenen - matteus 8
58 - Gouden Kalf - Exodus 32
59 - Grote menigte gevoed met vijf broden en twee vissen
60 - Genezing in het zwembad van Bethesda

61 - Genezing van de jonge man
62 - Heilige der Heiligen - Exodus 40
63 - Hemelvaart - Handelingen 1
64 - Herbouw van de tempel - Ezra 3
65 - Het Brandende Braambos - Exodus 3
66 - Het Laatste oordeel - Matteus 25
67 - Het lam en de Zeven Zegels - Openbaring
68 - Het Nieuwe Jeruzalem - Openbaring 21
69 - Het Vijfde zegel - Openbaring 6
70 - Heilige Maagd en de aartsengel Gabriël

71 - Afgoderij van het Gouden Kalf
72 - In de Hof van Getsemane - Lucas 23
73 - Jacob, Rachel en Laban
74 - Jacob's droom
75 - Jacob's Ladder
76 - Jephta zond boden naar de koning Ammoniet
77 - Jezus en de Samaritaanse vrouw - Johannes 4
78 - Jezus 'Geboorte - Lucas 2
79 - Jezus Loopt Over het meer - Matteus 14
80 - Johannes Damascenus

81 - Johannes ziet de hemel Geopend - Openbaring 4
82 - Jona Onder de Wonderboom - Jona 4
83 - Jozef verkocht door zijn broers
84 - Jozef in Egypte
85 - Jozef en de vrouw van Potifar - Genesis 39
86 - Jozef legt de droom van de farao visitors
87 - Judit en het hoofd van Holofernes - Judit 13
88 - Koning David
89 - Kruisiging - Matteus 28
90 - Lam vertellen over de 7 Zegels

91 - Madonna and Child
92 - Manna Uit De Hemel - Exodus 16
93 - Maria, Aartsengel Gabriel
94 - Slachting van de onschuldigen
95 - Genade en toewijding towardsVirgin Mary
96 - Mortier_Pieter
97 - Mozes het slaan van de Rock
98 - Mozes in het biezen mandje - Exodus 2
99 - Nieuwe Jeruzalem
100 - Aanbieding van de eerste vruchten

101 - Passage van de Jordaan 2
102 - Passage van de Jordaan
103 - Pesach
104 - Paulus in Filippi
105 - Paulus 'bekering - Handelingen 9
106 - Pilatus toont Jezus aan het volk
107 - Pilatus wast zijn handen in onschuld
108 - Kaart van Babylon
109 - 
Kaart van Nineve
110 - 
Kaart van het kampement, Israëlieten

111 - Koningin Esther
112 - Een rijke man in de hel
113 - Ruth en Noomi - Ruth 1
114 - Salomon's oordeel
115 - Salomon's oordeel tussen de hoeren
116 - Salomo's Tempel
117 - Simson
118 - Scheiding van Abraham en Lot
119 - Simson en Delila - Rechters 16
120 - Susanna

121 - Tabernakel, Heilige der Heiligen, Ark van het 122 - Verbond en het Loofhuttenfeest
123 - Tabernakel, tempel en heilige vaten
124 - Tabernakel, kampement Israëlieten
125 - Tabernakel - Exodus 36
126 - Leer, Jezus Christus
127 - Tempel van Salomo - 1 Koningen 8
128 - De bronzen slang in de woestijn
129 - De Vernietiging van Jericho
130 - De ongehoorzame profeet

131 - Ceremonie van het Loofhuttenfeest
132 - De schapen en de geiten
133 - De steniging van Stephanus
134 - De Tabernakel in de woestijn
135 - Drie man in de brandende oven
136 - Titelpagina deel 2
137 - Titelpagina
138 - Tobias en zijn wonderbaarlijke Vis
139 - Toren van Babel - Genesis 10
140 - Turkije

141 - Tweede plaag Kikkers - Exodus 8
142 - Verloochening van Petrus - matteus 26
143 - Verspieders keren terug - Numeri 13
144 - Visioen van Ezechiel
145 - Voorhangsel scheurt - Lucas 23
146 - Huwelijksceremonie en zegen
147 - Wijzen Uit het Oosten - matteus 2
148 - Worsteling van Jakob - Genesis 33
149 - Jonge man weer tot leven
150 - Zacheüs in de vijgenboom

Lees hier eens verder

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)