HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                                          

Bijbels Beeldwoordenboekje

 
  STUDIE-INDEX     DE HEILIGE SCHRIFT       CHRISTELIJKE SYMBOLEN

Lees de Bijbel     De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Een prachtig beeldwoordenboekje over diverse bijbelse voorwerpen, dieren, handelingen en andere onderwerpen en ondersteund met begrijpelijke tekeningen. Ik heb er geweldig van genoten toen ik op de HBS in Hoogeveen zat.


Een alleraardigst boekje met duidelijke uitleg en tekeningen van de genoemde termen. 'Als regel,' aldus het voorwoord, 'berusten de tekeningen op gegevens die door oudheidkundig onderzoek, met name opgravingen, aan het licht zijn gekomen.' Waren er geen betrouwbare gegevens, dan werd er ook geen tekening gemaakt. Zeer bruikbaar bij zelfstudie. Af en toe komen er wat exemplaren tweedehands op de markt. Zelf heb ik er vroeger van genoten.

Wie de bijbel leest, stuit voortdurend op zaken uit het Oude Oosten.
Bij steden is er sprake van muren, torens en poorten, bij de landbouw van dorssleden en dorswagens, bij huizen van hoekstenen en een hof, bij de tabernakel van altaren en een koperen wasvat, enzovoorts. Hoe moeten wij ons die dingen voorstellen? Dit boekje helpt de bijbellezer daarbij.
Het bevat een systematische verzameling afbeeldingen van Bijbelse zaken.
De tekeningen en beschrijvingen berusten op oudheidkundig onderzoek.

Bron: Dr. A. van Deursen - 1e druk uit 1943 - tekeningen van: J. de Vries

INHOUD VAN DIT BEELDWOORDENBOEKJE  

01. DE STAD EN DE MUREN
02. GEZICHT OP DE STAD MEGIDDO
03. TORENS. BURCHTEN. HUIZEN
04. HUIS IN UR UIT DE DAGEN VAN ABRAHAM
05. HUIZEN
06. MAALTIJDEN
07. DE TENT. GEBRUIKSVOORWERPEN
08. AARDEWERK
09. WERKTUIGEN
10. ZAGEN. SPADEN. HOUWELEN
11. LANDBOUW
12. WANNEN. ZEVEN. METEN
13. METEN EN MALEN
14. BROODBAKKEN
15. WATER EN MELK
16. JACHT EN VISSERIJ
17. HANDWERK
18. WIJNGAARDEN. OLIJVENPERS
19. HERDERS. SCHAPEN.
20. SMID. WEVER
21. KLEDING
22. SIERAAD
23. MUZIEKINSTRUMENTEN
24. SCHRIFT
25. OUDE SCHRIFTROLLEN
26. VAARTUIGEN
27. SCHEPEN
28. ANDERE MIDDELEN VAN VERVOER
29. KARAVANSERAI OF HERBERG
30. STRIJDMIDDELEN
31. ASSYRIËRS IN DE STRIJD
32. WAPENEN
33. GEVANGENEN
34. ROMEINS SOLDAAT. GEVANGENIS
35. GRAVEN
36. ROUW
37. BOMEN
38 PLANTEN
39. DIEREN
40. ALTAREN EN TEMPELS
41. TABERNAKEL
42. HOGEPRIESTER OP DE GROTE VERZOENDAG
43. HET HEILIGE
44. TEMPEL EN PALEISGEB.IN SALOMO'S TIJD
45. TEMPEL VAN HERODES (naar Schick)
46. TEMPELPLEIN EN BURCHT ANTONIA
47. HEILIGE PERSONEN. GEBEDSRIEM
48. SYNAGOGE VAN KAPERNAUM
49. AFGODERIJ
50. MUNTEN
51. HUWELIJK
52. WAT MEN OP STRAAT ZIET DRAGEN  

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM - AUDIO


Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide


       


Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Psalmen en bijbelliederen

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible

Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible

Bible-art - paintings and artworks of Bible events

Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....

Bible-architecture - houses, palaces, fortresses

Women in the Bible -
 great women of the Bible

The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG


Onderzoek alle dingen en behoud het goede

WEGWIJZER NAAR MOOIE BIJBELGEDEELTES

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)